, .
cloudy 14.1℃
Vārda dienu svin: Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis

Vairāki pakalpojumi saistībā ar traktortehnikas reģistrāciju turpmāk veicami tiešsaistē

LETA , 06-07-2021
Vairāki pakalpojumi saistībā ar traktortehnikas reģistrāciju turpmāk veicami tiešsaistē

Turpmāk vairāki pakalpojumi saistībā ar traktortehnikas reģistrāciju veicami tiešsaistē, otrdien lēma valdībā, apstiprinot Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) reģistrē un noņem no uzskaites traktortehniku un tās piekabes.

ZM skaidro, ka VTUA, izvērtējot savu darbību, ir secinājusi, ka sabiedrībai nepieciešams pakalpojums, kas radītu mazāku birokrātisko slogu.

Saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu atsavinātājam un ieguvējam, lai reģistrētu traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņu, ir abiem klātienē jāierodas aģentūras birojā vai jāsagatavo īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, kas ieguvējam ir jāiesniedz aģentūrā. Vienlaikus traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam ir jāizsniedz rakstveida pilnvarojums, lai traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vārdā aģentūrā varētu veikt reģistrācijas darbības. Savukārt, lai traktortehniku vai tās piekabi noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, atsavinātājam ir jāierodas klātienē aģentūras birojā un jāiesniedz traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība, kurā aģentūras inspektors izdara ierakstu par to, ka traktortehnika vai tās piekabe ir noņemta no uzskaites atsavināšanai.

Lai samazinātu administratīvo slogu un atvieglotu VTUA darbu, ministrija, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta aktivitāti "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem", ir izveidojusi saskarni ar informatīvo sistēmu zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē "epakalpojumi.zm.gov.lv".

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka persona, kas sniedz finanšu pakalpojumus, informatīvajā sistēmā varēs izdarīt atzīmi, lai nodotu traktortehniku vai tās piekabi īpašumā ieguvējam, kā arī pilnvarot citu personu veikt reģistrācijas darbības, lai noņemtu traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites atsavināšanai Latvijā. Lai šāda piekļuve tiktu tiesiski noregulēta, pamatojoties uz Valsts informācijas sistēmu likumu, starp finanšu pakalpojuma sniedzējiem un aģentūru, tiks noslēgts līgums par informatīvās sistēmas datu lietošanu.

Tāpat aģentūra turpmāks strādās arī pie tā, lai visa veida atsavinātājiem tiktu nodrošināta iespēja slēgt līgumus par informatīvās sistēmas datu lietošanu.

Turpmāk ieguvējam aģentūrā nebūs jāiesniedz finanšu pakalpojuma sniedzēja pilnvara un īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, ja atsavinātājs, kas sniedz finanšu pakalpojumus, dokumentus būs iesniedzis informatīvajā sistēmā un izdarījis atzīmi par traktortehnikas vai tās piekabes nodošanu īpašumā ieguvējam. Izdarītā atzīme informatīvajā sistēmā būs īpašumtiesību maiņas apstiprinājums.

Persona par izdarīto atzīmi informatīvajā sistēmā varēs pārliecināties, reģistrējoties klientu portālā vai VTUA.

Klientu portālā atsavinātājam būs iespēja attālināti sākt īpašnieka reģistrācijas maiņu, izdarot atzīmi informatīvajā sistēmā, lai noņemtu no uzskaites traktortehniku, tās piekabi, iekārtu vai agregātu. Tādējādi atsavinātājam nav jāierodas aģentūrā pārreģistrācijas nolūkā. Ja traktortehnika vai tās piekabe ir noņemta no uzskaites atsavināšanai un klientu portālā informatīvajā sistēmā ir izdarīta atzīme par noņemšanu no uzskaites, tad tikai pircējam ir jāierodas aģentūrā un jāiesniedz reģistrācijas apliecība.

Tāpat grozījumi paredz, ka personu identificēšanai aģentūrā ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Par personu apliecinošu dokumentu nevar tikt uzskatīta traktortehnikas vadītāju apliecība vai traktortehnikas braukšanas mācību atļauja.

Gadījumos, kad tiek secināts, ka informatīvajā sistēmā reģistrētā traktortehnika vai tās piekabe faktiski nav reģistrācijas dokumentos norādītā traktortehnika vai tās piekabe, vai arī aģentūra ir ieguvusi informāciju, ka informatīvajā sistēmā reģistrētā traktortehnika vai tās piekabe ir reģistrēta ārvalstīs vai citā Latvijas transportlīdzekļu reģistrā, lai noņemtu traktortehniku vai tās piekabi no uzskaites informatīvajā sistēmā, ir jāpiemēro Administratīvā procesa likumā noteiktais vispārējais tiesiskais regulējums prettiesiska labvēlīga administratīvā akta atcelšanai.

Spēkā esošajos noteikumos vispār nav ietverts tiesiskais regulējums traktortehnikas vai tās piekabes noņemšanai no uzskaites informatīvajā sistēmā. Tādējādi, lai vienkāršotu un padarītu efektīvāku procesu, kādā traktortehnika vai tās piekabe tiek noņemta no uzskaites informatīvajā sistēmā, noteikumu projektā ir ietverts regulējums, kas paredz, kuros gadījumos traktortehniku vai tās piekabi aģentūra var noņemt no uzskaites informatīvajā sistēmā.

Grozījumi arī paredz brīvprātīgu traktortehnikai piekabināmo maināmo velkamo iekārtu (miglotāja, rulonu preses, un citu) un traktortehnikai uzkarināmo maināmo tehnoloģisko agregātu (arkla, kultivatora, un citu) reģistrāciju informatīvajā sistēmā.

Īpašnieks var izvēlēties brīvprātīgo iekārtu un agregātu reģistrāciju, jo tā nodrošinās faktiskā īpašnieku datu reģistrēšanu sistēmā, ja tam ir attiecīgs īpašumtiesības apliecinošs dokuments un aģentūrā ir salīdzināti tehniskie dati. Šis faktors ir būtisks saistībā ar mantojuma tiesību kārtošanu, kreditēšanu un iekārtu vai agregātu atgūšanu pēc zādzības.

Līdztekus līzinga gadījumā reģistrēšana nodrošinās kredītiestāžu prasību ievērošanu par attiecīgo iekārtu vai agregātu reģistrāciju informatīvajā sistēmā, lai regulētu īpašumtiesību un lietošanas tiesību iegūšanu. Turklāt tiek nodrošināta iespēja iekārtas un agregātus piedāvāt kā ķīlu.

Situācijās, kad saimniecības īpašumā esošām iekārtām vai agregātiem nav saglabājušies īpašumtiesību apliecinošie dokumenti, noteikumu projekts paredz, ka iekārtas vai agregāta īpašniekam, lai tos reģistrētu, būs jāiesniedz deklarācija, ar ko apliecina iekārtu un agregātu piederību. Šādu kārtību paredzēts piemērot tām iekārtām un agregātiem, kas ir ražoti līdz 1.jūlijam, jo pašlaik neviens normatīvais akts neuzliek par pienākumu nodrošināt vai saglabāt iekārtu vai agregātu īpašumtiesību dokumentus.

Noteikumu projekts paredz, ka aģentūra nodrošina deklarācijas veidlapas sagatavošanu un tās pieejamību tīmekļvietnē "vtua.gov.lv". Vienlaikus aģentūra nodrošinās arī skaidrojumu par deklarācijas aizpildīšanu, kā tas noteikts Ministru kabineta noteikumos.

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...