, .
cloudy 6.3℃
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām iesniegumi atbalstam jāiesniedz līdz 15. martam.

Zemkopības ministrija , 31-01-2024
Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrībām iesniegumi atbalstam jāiesniedz līdz 15. martam.

Apdraudēto šķirņu dzīvnieku īpašniekiem – līdz 15. aprīlim.

Valdība, 30. janvārī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts atbalsta piešķiršanas kārtībā vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai, akceptējot lauksaimniekiem 2024. gadam paredzēto papildu valsts budžeta finansējumu ciltsdarba veikšanai.

Šim mērķim piešķirtais papildu finansējums ir 20 418 370 eiro. 

Ar grozījumiem arī noteikts, ka šogad šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībām iesniegumi atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā būs jāiesniedz līdz 15. martam, bet vietējo apdraudēto šķirņu dzīvnieku īpašniekiem – līdz 15. aprīlim. Turklāt atbalstu par vietējo apdraudēto šķirņu dzīvnieku var saņemt, ja par attiecīgo dzīvnieku 2024. gadā līdz iesnieguma izsniegšanas brīdim izsniegts atzinumu par attiecīgā dzīvnieka atbilstību lauksaimniecības dzīvnieku vietējās apdraudētās šķirnes saglabāšanas kritērijiem. 

Noteikumi ir papildināti ar nosacījumu, ka atbalstu nepiešķir pretendentam vai gala labuma guvējam, kurš lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādi no Krievijas vai Baltkrievijas ir veicis pēc 2024. gada 1. janvāra.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā

Latvijas jaunie lauksaimnieki turpinās aktīvu savu interešu aizstāvību un v...

Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā
Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā

Valsts atbalstam ciltsdarbam 2024. gadā paredzēti 20,42 miljoni eiro....

Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos
Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos

LLKC 2022. gadā ierīkoja demonstrējumu “Optimāla augsnes pH līmeņa uzturēša...