, .
cloudy 14.1℃
Vārda dienu svin: Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis

Atvieglota KLP Stratēģisko plānu grozīšana

Zemkopības ministrija , 02-05-2024
Atvieglota KLP Stratēģisko plānu grozīšana

Eiropas Parlaments (EP) apstiprinājis grozījumus Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) regulās, kas dalībvalstīm dos iespēju grozīt KLP Stratēģiskos plānus divas reizes gadā, tādējādi sniedzot iespēju operatīvi pielāgoties iepriekš neparedzētām situācijām nozarē un tirgū.

Vienlaikus, ņemot vērā laikapstākļu neprognozējamību un ekonomisko nenoteiktību, regulas grozījumi paredz arī dalībvalstīm iespēju noteikt pagaidu atkāpes no labas lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) 5., 6., 7. un 9. standarta prasībām, kas ietver prasības par augsnes apstrādi, augsnes pārklājumu, augu maiņu un ekoloģiski jutīgām ilggadīgo zālāju platībām.

Pagaidu atkāpes ir piemērojamas, ja konkrētā gadā nelabvēlīgie laikapstākļi neļauj lauksaimniekiem iekļauties standartos noteiktajos termiņos un laikposmos. Tās varēs piemērot tikai konkrētiem lauksaimniekiem vai platībām, kurus skāruši nelabvēlīgie laikapstākļi, kā arī tikai tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams.

Regulas grozījumi paredz arī iespēju noteikt īpašus atbrīvojumus no LLVS 5., 6., 7. un 9. standarta prasībām. Atbrīvojumus būs iespējams noteikt konkrētai platībai, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, piemēram, kultūraugu veidu, augsnes tipu, konkrēto lauksaimniecisko veidu vai ilggadīgo zālāju postījumiem.

Īpašos atbrīvojumus varēs noteikt tādā apjomā, lai tie risinātu standartu piemērošanā radušās problēmas, un tā, lai tie būtiski nemazina katra minētā standarta devumu augsnes aizsardzības un augsnes kvalitātes mērķa sasniegšanā.

Tāpat izmaņas skārušas arī LLVS 8. standartu, kas ietver vairākas prasības, tostarp pienākumu noteiktu aramzemes daļu atvēlēt ar ražošanu nesaistītām platībām un iezīmēm.

Šī prasība ir jāizpilda bez kompensācijas un, ņemot vērā, ka aramzemi, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm, nav iespējams izmantot augkopībai vai lopkopībai, tās izpilde var veidot būtisku finansiālu slogu lauksaimniekiem. Apzinoties sloga smagumu un tā sekas, regula paredz dzēst šo prasību, paredzot, ka dalībvalstīm obligāti ir jāievieš ekoshēma par aramzemes platību, kuru atvēl ar ražošanu nesaistītām platībām un iezīmēm.

Latvijā ir ieviests ekoshēmas atbalsts par ekoloģiski nozīmīgu platību, kas ietver zaļmēslojuma augu papuves platības jeb neražojošās platības, bet vēl būs jāizstrādā jauna ekoshēma, kas paredzēs atbalstu par jaunu ainavas elementu izveidi.

Zemkopības ministrijā turpināsies darbs, lai atbilstoši izmaiņām tiktu veikti grozījumi Latvijas KLP Stratēģiskajā plānā.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...