, .
fair_day 20.6℃
Vārda dienu svin: Ritma, Ramona

Viens brauciens – dubults ieguvums

Zigmunds Kalniņš , 29-10-2020
Viens brauciens – dubults ieguvums

Saimnieks LV / 2020.gads (Marts.)

Uzņēmējdarbībā bieži saskaramies ar jautājumiem – kā iegūt laiku, kā ar pēc iespējas mazākiem  resursiem sasniegt labāko rezultātu, kā būt pārliecinātiem par izvēlētā risinājuma pareizību. Lauksaimniecībā – vienā no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm − tieši laiks vienmēr ir bijis starp pašiem būtiskākajiem faktoriem. Šajā sezonā kultūraugu un nezāļu attīstība liek domāt par ļoti ātru risinājumu nepieciešamību pavasarī. Izmantojot tādus herbicīdus kā, piemērm, TomboTM, BroadwayTM Star vai arī absolūto jaunumu Latvijas augu aizsardzības līdzekļu tirgū – RexadeTM 440, tiek nodrošināta pilnvērtīga gan viendīgļlapju, gan divdīgļlapju nezāļu kontrole vienā smidzinājuma reizē.

Situācijās, kad laukos sastopamas ne vien divdīgļlapju nezāles, bet arī tādas ļoti kaitīgās viendīgļlapju nezāles, kā rudzusmilga, vējauza, skarene, lāčauza vai pat vārpata, reizēm mēdzam ignorēt šo problēmu, kas spēcīgi atsaucas gan uz gaidāmo ražu, gan vēl arī daudzās nākamajās sezonās uz mūsu maciņu. Lai pēc iespējas efektīvāk cīnītos ar šāda veida problēmu, svarīgi rast kompleksus risinājumus. Pareiza augu seka, atšķirīgu iedarbības mehānismu pielietojamie produkti, agrotehnika, rudens herbicīdu pielietošana – šis kopums palīdz sekmīgi ierobežot šo nezāļu sugu izplatību. Šajā reizē par esošajiem risinājumiem un jaunumiem Latvijas tirgū. Lai spētu pieņemt pamatotus, profesionālus lēmumus attiecībā uz herbicīdu izvēli savās graudaugu platībās pavasarī, svarīgi ir apzināt lauku vēsturi: nezāļu spektru, iepriek-šējos gados izmantoto darbīgo vielu klāstu, nākamo gadu plānus attiecībā uz augu seku, kā arī, nenoliedzami, sasniedzamo rezultātu, ko vēlamies iegūt. Vēl tas jāsaskaņo ar savām tehniskajām iespējām, jo bieži vien laikapstākļi vai kādi citi faktori mēdz ieviest korekcijas labi iecerētajā.

Par daudzu sezonu gaitā iepazīto un plašu popularitāti ieguvušo graudaugu herbicīdu TomboTM, kas ir saimnieku augstu novērtēts preparāts, zināms daudz. Atliek vien atgādināt, ka, izvēloties TomboTM, būtiski ir izvērtēt nākamajos gados plānoto augu seku, jo pastāv zināmi ierobežojumi pēckultūrām, kā arī jāievēro etiķetē minētie nosacījumi attiecībā uz maisījumu partneriem. Nu jau dažas sezonas ugunskristības izgājušā BroadwayTM Star augsto veiktspēju un tā priekšrocības attiecībā uz maisījuma partneriem, pēckultūru ierobežojumiem un spēcīgo iedarbību uz viendīgļlapju nezālēm, to skaitā lāčauzu arī ir iepazinuši daudzi Latvijas lauksaimnieki, tādēļ atgādināšanas vērts ir vienīgi fakts, ka, lai iegūtu papildu efektivitāti uz rudzupuķi, usni, vībotni, tam nepieciešams izmantot maisījuma partneri DMATM 600, tādējādi saņemot vēl papildu ieguvumu – CL (Clearfield) rapšu kā sārņauga daļēju ierobežošanu graudaugu sējumos. Svarīgi ņemt vērā, ka abiem pieminēta-jiem preparātiem vienmērīga produkta pārklājuma uz nezālēm nodrošināšanai vienmēr ir jāatceras pievienot virsmas aktīvo vielu Dassoil (deva 0.5 l/ha), kas vēl vairāk pastiprinās iedarbī-bas efektivitāti uz viendīgļlapju nezālēm.

Šīs sezonas jaunums RexadeTM 440 ir jauns herbicīds viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pavasarī ziemas un vasaras kviešu, rudzu un tritikāles sējumos. Tas ir plaši pazīstamo aktīvo darbīgo vielu – piroksulama un florasulama, kā arī ļoti efektīvā metil–hlauksifēna jeb Aryle Active kombinācija. Arylex Active pieder jaunai sintētisko auksīnu herbicīdu apakšgrupai. Tam piemīt ļoti ātra iedarbība, un, tāpat kā abas pārējās Rexade™ 440 sastāvā esošās darbīgās vielas (piroksulams un florasulams), tas strādā efektīvi arī zemās temperatūrās. Uz ieņēmīgajām nezāļu sugām, piemēram, ķeraiņu madaru, zīda magoni, sārto panātri, ārstniecības matuzāli, balto balandu, sīko gandreni, zilo rudzupuķi un daudzām citām jaunais herbicīds iedarbojas jau dažas stundas pēc apstrādes.

Pietiek ar vienu apstrādi, lai vienlaicīgi ierobežotu gan plašu viendīgļlapju, gan divdīgļlapju nezāļu spektru, kontrolējot arī dažas grūti ierobežojamās nezāļu sugas. Sastāvā esošais Arylex Active jeb metil–halauksifēns nodrošina iedarbīgu pretrezistences pārvaldību un ar augstu efektivitāti ierobežo izturīgākās divdīgļlapju nezāļu sugas – gandrenes, magones, matuzāles, balandas, panātres, virzas un akļus, kā arī daudzas citas divdīgļlapju nezāļu sugas, kā arī viendīgļlapjus – rudzusmilgu, vējauzu, lāčauzu sugas, parasto skareni u.c. RexadeTM 440 nodrošina augstu efektivitāti pat mainīgos laikapstākļos – tas ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc izsmidzināšanas un lietojams plašā temperatūru diapazonā. Tādējādi šo preparātu var lietot arī agri pavasarī, kad nezāles ir mazas, nodrošinot iespējami augstu ražas potenciālu graudaugiem. Turklāt nepastāv ierobežojumi pēckultūrām.

Veicot apstrādi tuvāk graudaugu divu mezglu stadijai lielu nezāļu gadījumā vai ja sējumā ir daudz rudzupuķu un ušņu, augstākai efektivitātei kā maisījuma partneri var papildus pievienot kādu no fenoksi grupas herbicīdiem (piemēram, MCPA, 2.4–D).

RexadeTM 440 formulācijai izmantota patentēta inovatīvā GoDRI™ tehnoloģija. Tā nodrošina ātru granulu izšķīšanu tvertnes maisījumā pat vēsā ūdenī, nerada nogulsnes un novērš iespēju sprauslām vai filtriem aizsērēt, padarot uzpildi ērtu un ātru. Pateicoties šai formulācijai, panākta ļoti augsta darbīgo vielu koncentrācija produktā, līdz ar to uz hektāru nepieciešamais preparāta daudzums (40–50 g/ha) un pēc tam utilizējamais iepakojuma apjoms ir mazs. Lai nodrošinātu augstu un stabilu efektivitāti, arī RexadeTM 440 jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu Dassoil (deva 0.5 l/ha).

Iepriekš minētās priekšrocības sniedz rīcības brīvību, plānojot darbus tīrumā un pieņemot ar audzēšanu un apstrādi saistītos lēmumus.

Par neskaidrajiem jautājumiem konsultējieties ar savu tirdzniecības pārstāvi! Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet produktu marķējumu un informāciju par līdzekli, kā arī vienmēr lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstoši drošības prasībām. Gudri risinājumi – pamats efektīvai saimniekošanai!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
AMAZONE nosaka jaunus standartus kombinētajiem izkliedētājiem!
AMAZONE nosaka jaunus standartus kombinētajiem izkliedētājiem!

AGRITECHNICA 2023 laikā AMAZONE prezentēja jauno minerālmēslu izkliedētāju ...

Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā

Govju virusālā diareja (Bovine viral diarrhoea, BVD) ir liellopu infekcijas...

Tukuma piens attīstības stāsts
Tukuma piens attīstības stāsts

Tukuma piens ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. S...

SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos
SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos

SIA Naukšēni Valmieras novadā izveidojusies no savulaik spēcīgās kopsaimnie...