, .
partlycloudy_day 19.2℃
Vārda dienu svin: Ritma, Ramona

Tehnisko pakalpojumu cenas 2019. gadā

Kristaps Vītols , 29-10-2020
Tehnisko pakalpojumu cenas 2019. gadā

Saimnieks LV / 2020.gads (Marts.)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļa apkopojusi tehnisko  pakalpojumu cenas par 2019. gadu. Cenu apkopojums tiek veikts, pamatojoties uz novadu  lauku attīstības konsultantu iesūtīto informāciju par 47 dažādu tehnisko pakalpojumu cenām visos Latvijas reģionos 2019. gadā. Tehnisko pakalpojumu cenas veidojas, saskaitot degvielas,  darbaspēka un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas, kā arī pakalpojuma sniedzēja vēlamo peļņu. Tehnisko pakalpojumu cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (bez PVN).

Atsevišķās pozīcijās pakalpojumu cenas 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ir krasi mainījušās, bet vairumā gadījumu tās ir saglabājušās aptuveni līdzīgā līmenī, kā tas bija 2018. gadā. Salīdzinot reģionu līmenī, vidēji viszemākais populārāko pakalpojumu cenu līmenis ir Vidzemē un Kurzemē, savukārt visaugstākais – Zemgalē.

Lielākais cenu palielinājums 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, bijis šķīvošanai (+15.98 %), kravu pārvadājumiem ar smago automobili, kura kravnesība ir no 1.5 līdz 10 t (+14.72 %), sniega šķūrēšanai (+11.52 %) un skābsiena rituļu ietīšanai plēvē (+9.59 %). Savukārt lielākais cenu samazinājums bijis: šķeldošanai (-21.68 %), pievelšanai (-19.85 %), siena presēšanai ķīpās (-19.38 %) un kartupeļu novākšanai ar kombainu (-12.69 %) (ska-tīt 1. tabulu).

Šķīvošanai vidējā pakalpojuma cena pieaugusi, jo daudzi pakalpojuma sniedzēji šķīvošanu veic ar mazizmēra agregātiem, līdz ar to arī darba ražīgums ir mazāks un pakalpojums dārgāks. Kravas pārvadājumiem cenu kāpums visticamāk ir saistīts ar degvielas cenu kāpumu. Šķeldošanai cena samazinājusies, jo ir palielinājies pakalpojuma piedāvājums, savukārt pievelšanai un siena presēšanai ķīpās pakalpojuma cenas ir samazinājušās, jo šiem pakalpojumiem ir mazinājies pieprasījums. Pakalpojuma cena presēšanai ķīpās tika iegūta tikai no Latgales reģiona pakalpojumu sniedzējiem, jo citos reģionos informācija par šāda pakalpojuma sniegšanu nebija pieejama.

Tehnisko pakalpojumu cenu izmaiņas 2019. gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, redzamas 1. tabulā: cenas, kas palielinājušās, iekrāsotas sārtā krāsā, cenas, kas samazinājušās, – zilā.

Populārāko tehnisko pakalpojumu cenu līmenis reģionos ir atšķirīgs (skatīt 2. tabulu). Vidēji viszemākais cenu līmenis ir Vidzemē, bet turpat blakus ir pēdējo trīs gadu zemāko cenu īpašniece Kurzeme. Savukārt visaugstākais cenu līmenis 2019. gadā bija Zemgalē. Secinām, ka viena pakalpojuma cenas reģionos ļoti krasi atšķiras. Vislielākās cenu atšķirības bijušas: graudu tīrīšanai (Zemgalē: 1.37 EUR/t, Pierīgā: 4.31 EUR/t, kas ir trīs reizes vairāk), graudu kaltēšanai (Zemgalē: 2.83 EUR/t%, Latgalē:  6.33 EUR/t%, kas ir par 124 % vairāk), sniega šķūrēšanai (Pierīgā: 18.07 EUR/km, Kurzemē: 10.67 EUR/km, kas ir par 69 % vairāk),  organisko mēslu izkliedēšanai (Kurzemē: 2.19 EUR/t, Pierīgā: 3.65 EUR/t, kas ir par 67 % vairāk), šķīvošanai (Kurzemē:  26.50 EUR/ha, Zemgalē: 40.75 EUR/ha, kas ir par 54 % vairāk).

Lai cenu atšķirības starp reģioniem būtu vieglāk analizēt, sārtā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15 % lielākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā, zilā krāsā iekrāsotas tās cenas, kas ir vismaz par 15 % mazākas nekā attiecīgā pakalpojuma vidējā cena Latvijā.

Atšķirība tehnisko pakalpojumu cenās reģionos pastāv vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, cenu līmeni var ietekmēt lauksaimniecības specializācija reģionos. Otrkārt, tā var būt pakalpojumu piedāvā-juma un pieprasījuma attiecība konkrētai teh-niskajai operācijai. Ja konkrētā pakalpojuma piedāvājums reģionā ir lielāks par pieprasījumu, tad pakalpojuma tirgus cena būs zemāka. Ja pieprasījums pēc pakal-pojumiem pārsniedz piedāvājumu, tad pakal-pojuma tirgus cena ir augstāka. LLKC novadu lauku attīstības speciālisti, kuri piedalījās tehnisko pakalpojumu cenu apkopošanā, apstiprina, ka ir tehniskās operācijas, kurām pakalpojumu sniedzēju skaits novados ir ļoti mazs, līdz ar to arī konkrēto pakalpojumu cenas ir augstākas. Vēl tehnisko pakalpo-jumu cenas ir atkarīgas no tā, cik liels darba apjoms jāveic – cik liela platība vai produkcijas apjoms jāapstrādā. Jo mazāka platība vai produkcijas daudzums jāapstrādā, jo pakalpojuma cena par vienu vienību ir lielāka. Dažkārt var rasties situācija, ka, sniedzot pakalpojumu mazu platību apstrādāšanai, ilgāks laiks aiziet pārbraucienā un tehnikas sagatavošanā darba veikšanai nekā pašam veicamajam darbam. Šādos gadījumos arī sniegto pakalpojumu cenas būs augstākas nekā apstrādājot lielas platības.

Arī šogad pašu izplatītāko tehnisko pakalpojumu tirgus cenām pievienojam tehnisko operāciju veikšanas izmaksas, ko aprēķinājis LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks. Pašizmaksas pozīcijas ir tehnikas nolietojums, darbaspēka izmaksas, degvielas izmaksas, remontu un apkopju izmaksas (2 līdz 6 % no tehnikas vērtības). Tehnikas nolietojums aprēķināts, pamatojoties uz vidējo tehnikas tirgus cenas un  lietotas tehnikas pārdošanas vērtības starpību. Tehnikas izmantošanas laiks ir pieņemts 6 līdz 7 gadi. Darbaspēka izmaksas aprēķinātas, izmantojot darbaspēka stundas bruto tarifa likmi –  7 EUR/h. Dīzeļdegvielas patēriņš piemērots šādi: aršanai 19 l/h, kultivēšanai 18 l/h, graudaugu sējai ar kombinēto agregātu 21 l/h, smidzināšanai 9 l/h, minerālmēslu izkliedei 9 l/h, pļaušanai 12 l/h, presēšanai 12 l/h,  kulšanai 41 l/h. Izmantojot iepriekš minētos datus, iegūtas tehnisko pakalpojumu pašizmaksas, kas redzamas 3. tabulā. Analizējot šos datus, redzams, ka visām operācijām tehnoloģiju pakalpojumu tirgus cenas ir lielākas par pašizmaksām. Dažām tehniskajām operācijām, piemēram, aršanai un graudaugu sējai ar kombinēto agregātu izmaksu starpība ir nedaudz lielāka par 10 %, bet smidzināšanai un minerālmēslu izkliedēšanai starpība izmaksās ir vairāk nekā 60 %. Naudas izteiksmē būtiskākās atšķirības ir kultivēšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 18.42 EUR pārsniedz pašizmaksu, zāles pļaušanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 13.56 EUR pārsniedz pašizmaksu, un smidzināšanai, kur vidējā pakalpojuma cena viena hektāra apstrādei par 13.19 EUR pārsniedz pašizmaksu.

Pašizmaksu un tirgus izmaksu starpības varētu būt skaidrojamas ar jau iepriekš minēto faktoru – pieprasījuma un piedāvājuma attiecību tirgū. Ja pieprasījums pēc konkrētā tehniskā pakalpojuma ir lielāks nekā piedāvājums, tehniskā pakalpojuma sniedzējs var palielināt pakalpojuma cenu, nosakot augstāku iegūstamās peļņas procentu. Cenu starpību var ietekmēt arī agregāta izvēle, jo pakalpojumiem cenas ir vidējās valstī, bet pašizmaksas aprēķinam tiek izmantots konkrēts agregāts, kas ir optimāls konkrētās operācijas veikšanai. Aprēķinā iekļautā tehnika ir bāzēta uz aptuveni 300 ha lielu saimniecību.


Aprēķināt tehnikas izmaksas savā saimniecībā var, izmantojot LLKC izstrādāto tehnikas izmaksu aprēķināšanas rīku Tehnikas izmaksu aprēķins, tiešsaistes adrese: http://laukutikls.lv/riki/tehni-kas_aprekins/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
AMAZONE nosaka jaunus standartus kombinētajiem izkliedētājiem!
AMAZONE nosaka jaunus standartus kombinētajiem izkliedētājiem!

AGRITECHNICA 2023 laikā AMAZONE prezentēja jauno minerālmēslu izkliedētāju ...

Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā

Govju virusālā diareja (Bovine viral diarrhoea, BVD) ir liellopu infekcijas...

Tukuma piens attīstības stāsts
Tukuma piens attīstības stāsts

Tukuma piens ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. S...

SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos
SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos

SIA Naukšēni Valmieras novadā izveidojusies no savulaik spēcīgās kopsaimnie...