, .
cloudy 2.5℃
Vārda dienu svin:

Sezonas strādnieki un sezonas laukstrādnieku nodoklis

Linda Puriņa , 13-07-2022
Sezonas strādnieki un sezonas laukstrādnieku nodoklis

Lauksaimniecībā dažādos darbos ir nepieciešami strādnieki uz neilgu laiku. Sezonas darbinieku nodarbināšana noteikta Darba likumā, tāpat sezonas laukstrādnieku nodarbināšanai ir pieejams īpašs nodokļu režīms. Parasti darba līgums ar darbinieku ir slēdzams uz nenoteiktu laiku. Darba likuma 44. pants nosaka gadījumus, kad darba līgumu ir atļauts slēgt uz noteiktu laiku. Viens no šādiem gadījumiem ir darbinieka nolīgšana sezonas rakstura darbu veikšanai. Viena gada laikā par sezonas darbiem noslēgta darba līguma termiņš nevar būt ilgāks par 10 mēnešiem. 2002. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 272 nosaka sezonas darbus, attiecībā uz kuriem ir atļauts slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. Šādi darbi ir, piemēram, sēja un stādīšana, lopbarības sagatavošana, sējumu un stādījumu kopšana u.tml. MK noteikumos kopumā ir minēti 46 dažādi sezonas rakstura darbi.

Kas jāievēro, pieņemot darbā
Pieņemot darbā darbinieku, Valsts ieņēmumu dienestā darba devējs iesniedz Ziņas par darba ņēmējiem; tās ir jāiesniedz ne vēlāk kā vienu stundu, pirms darbinieks uzsāk darbu. Darba devējs, kurš ir reģistrēts PVD reģistrā atzīto un reģistrēto uzņēmumu sarakstā vai Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai Augļkoku, ogulāju un dārzeņu audzētāju reģistrā un kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar augļu, ogu un dārzeņu audzēšanu, var reģistrēt darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā dienā, kad persona faktiski sāk darbu, un personu paredzēts nodarbināt šādos sezonas rakstura darbos:
• augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā un stādīšanā;
• augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējumu un stādījumu kopšanā;
• augļu, ogu un dārzeņu ražas novākšanā;
• augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Iesniedzot Ziņas par darba ņēmējiem, šādā gadījumā norāda ziņu kodu 61.

Nodarbinot darbinieku uz darba līguma pamata, darba...

 

 

Pilnu interviju lasiet Maija SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu

Jautājums: Vai fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (...

Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības

2020. gadā aptuveni 4.5 % no kopējā Eiropas Savienībā nodarbināto skaita, a...

ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze
ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze

Devāmies uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta zemnieku saimniecību Birzm...