, .
partlycloudy_night 5.4℃
Vārda dienu svin: Elīna, Drosma, Drosmis

Redzi stabu – UZMANIES, citādi tev plāni ies!

AS Sadales tīkls , 21-09-2020
Redzi stabu – UZMANIES, citādi tev plāni ies!

Saimnieks LV / 2020.gads (Aprīlis.)

Lauksaimniecības sezonā saimniecisko darbu veicējiem īpaša uzmanība jāpievērš drošībai gaisvadu elektrolīniju tuvumā, jo katrs gadījums, kad tehnika saskaras ar elektrotīklu, var būt nāvējošs gan tehnikas vadītājam, gan cilvēkam, kurš atrodas tuvumā. Tādēļ vēlreiz atgādinām par drošību, strādājot elektrotīkla tuvumā.

 

Kādēļ svarīgi ievērot drošības noteikumus elektrolīniju tuvumā?

Pēc AS Sadales tīkls datiem, pērn elektrolīnijas saimniecisko darbu laikā tika bojātas 745 reizes – 352 reizes pārraktas kabeļu elektrolīnijas, 263 vietās ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem u.c. tehniku vai mehānismiem bojātas gaisvadu elektrolīnijas un konstatētas 130 bojātas transformatoru apakšstacijas vai elektroapgādes sadalnes. Diemžēl šis negadījumu skaits ik gadu pieaug, un tos pārsvarā izraisa būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes u.c. saimniecisko darbu veicēji.

Katrs šāds elektrotīkla bojājums rada elektroapgādes pārtraukumu klientiem. Viens elektrolīnijas bojājums pilsētās rada elektroapgādes pārtraukumu bērnudārziem, skolām, veikaliem, vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem u.c. objektiem, bet lauku apvidos tas var radīt elektroapgādes pārtraukumu visam novadam. Bieži vien paši saimniecisko darbu veicēji saskaras ar šādiem elektroapgādes pārtraukumiem. Piemēram, kaltē pēkšņi pazūd elektrība un izrādās, ka kāds kaimiņš, veicot darbus savos sējumos, ir sarāvis gaisvadu elektrolīnijas vadus.

Tie ir zaudējumi gan klientiem, gan AS Sadales tīkls, bet šādiem nelaimes gadījumiem var būt arī traģiskas sekas – tehnikas vadītāja vai blakus esošās personas nāve, jo brīdī, kad tehnika ir saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai blakus esošās personas var gūt nāvējošu elektrotraumu.

 

Kāds ir šādu negadījumu iemesls un kā rīkoties, lai pasargātu gan sevi, gan citus?

Vislielākais bojājumu skaits tiek reģistrēts gada siltajā periodā, kad aktīvi norit lauksaimniecības un būvniecības darbi, jo iedzīvotāji plānotos darbus elektrolīniju tuvumā nesaskaņo ar AS Sadales tīkls un neievēro darbu veikšanas tehnoloģiskās un drošības prasības. Analizējot negadījumu cēloņus, AS Sadales tīkls secina, ka bieži vien tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas. Ja saimniecībās vai uzņēmumos mainās specializētās tehnikas vadītāji, svarīgi tiem atgādināt par drošības prasībām elektrotīkla tuvumā.

 

Veicot darbus elektrotīkla tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums. Tas nosaka, ka plānotie darbi gaisvadu elektrolīniju tuvumā ar tehniku, kuras gabarīts pārsniedz 4.5 m no zemes, jāsaskaņo ar AS Sadales tīkls. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jānoskaidro, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānotajā rakšanas darbu vietā, jo, turpinot plānveidīgu gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi kabeļu līnijās, mainās ne vien kopējais kabeļu līniju apjoms, bet arī to atrašanās vieta. Zemes rakšanas darbus atļauts veikt tikai 1 m attālumā no kabeļu elektrolīnijas, bet mežos 1.5 m attālumā. Turklāt kabeļu līniju aizsargjoslā aizliegts rakt zemi dziļāk par 30 cm, aramzemēs – dziļāk par 45 cm, kā arī nedrīkst veikt grunts planēšanu ar tehniku. Ikvienam jāņem vērā, ka, veicot zemes rakšanas darbus dziļāk par 30 cm, papildus nepieciešams arī vietējās pašvaldības būvvaldes saskaņojums.

Saskaņojot darbus, AS Sadales tīkls būs informēts par aktivitātēm elektrotīkla tuvumā un nepieciešamības gadījumā organizēs elektrolīnijas atslēgumu. Te gan jāņem vērā, ka darbi jāsaskaņo savlaicīgi, vēlams ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu veikšanas, jo par plānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu AS Sadales tīkls jāinformē savi klienti, kuru objektus skar šīs elektrolīnijas atslēgums, arī viņiem ir jāsagatavojas, piemēram, uz atslēguma laiku jāsagādā ģenerators.

Iesniegumu par plānotajiem darbiem var ātri un ērti iesniegt mājas lapā www.sadalestikls.lv.

 

Kā rīkoties, ja tomēr tehnika ir pieskārusies gaisvadu elektrolīnijas vadam?

Ja, veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, ir noticis negadījums un tehnika ir skārusi elektrolīnijas vadus, vadītājam jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja tomēr ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās ir jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai tipinot vismaz par 8 m. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt letālas!

Neskatoties uz vēlēšanos glābt tehniku, notikuma vietā atgriezties nedrīkst! Par negadījumu nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112, vai AS Sadales tīkls, zvanot 8404. Līdz ierodas glābšanas dienests vai AS Sadales tīkls darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu piekļuvi notikuma vietai. Ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, nevar uzskatīt, ka pa tiem vairs neplūst elektrība!

Lai pēc iespējas ātrāk novērstu apdraudējumu cilvēkiem, atjaunotu elektrotīklu un elektroapgādi klientiem, AS Sadales tīkls darbiniekiem jāpārtrauc plānotie elektrotīkla remonta darbi un nekavējoties jādodas meklēt elektrotīkla bojājuma vieta. Bieži vien personas, kuras izraisījušas elektrotīkla bojājumu, par notikušo nepaziņo AS Sadales tīkls, rakšanas darbu vietas aizrok un no notikuma vietas aizbēg, kas apgrūtina un paildzina bojājuma novēršanu.

Aicinām būt atbildīgiem, saskaņot plānotos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu laikā ievērot visas drošības un tehnoloģiskās prasības!

 

Atceries!

  • Darbi aizsargjoslās pie elektrolīnijām jāsaskaņo ar AS Sadales tīkls! To var ātri izdarīt mājas lapā www.sadalestikls.lv. Arī uzņēmuma saskaņojumu saņemsi elektroniski.

  • Ievēro – nedrīkst elektrolīniju tuvumā strādāt ar tehniku, kuras augstums, mērot no zemes virsmas, pārsniedz 4.5 m! Ja tomēr darbam jāizmanto tehnika, kas ir augstāka par 4.5 m, tad AS Sadales tīkls, saskaņojot darbus, organizēs elektrolīnijas atslēgumu.

Ja noticis negadījums:

  • Brauc ar tehniku prom no notikuma vietas, bet, ja tas nav iespējams, – no tās ir jāizlec un jāattālinās ar palēcieniem vai tipinot vismaz par 8 m. Svarīgi – pēdas nedrīkst atraut vienu no otras!

  • Netuvojies, nepieskaries un nedzēs tehniku! Tas apdraud dzīvību!

  • Izsauc VUGD – 112 vai AS Sadales tīkls – 8404. Līdz ierodas glābēji, nedrīkst pieļaut citu personu piekļūšanu šai bīstamajai zonai!

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā

Liellopu tirdzniecības uzņēmums SIA Baltic Bianco Trading 10. martā piedāvā...

Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība
Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība

Lietuvas lauksaimniecībā tradicionālajām nozarēm aizvien pievienojas jaunas...

Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas
Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas

Burkānu audzētājiem lielākās rūpes sagādā nezāles, kuru ierobežošanai jāpie...