, .
cloudy 2.5℃
Vārda dienu svin:

PVN saules elektrostacijas izbūvei

Dace EVERTE , 08-02-2024
PVN saules elektrostacijas izbūvei

Saimnieks LV / 2024.gads (Februāris)

Uzņēmums noslēdzis līgumu ar sadarbības partneri par saules elektrostacijas iegādi un izbūvi uz ēkas jumta. Darījums noslēgts par 180 tūkst. EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tiek veikts iekšzemē. Abi iesaistītie uzņēmumi ir Latvijā reģistrēti PVN maksātāji. Saskaņā ar pilsētas būvvaldes sniegto informāciju būvvaldes atļauja saules paneļu izvietošanai uz jumta nav nepieciešama atbilstoši Ekonomikas ministrijas skaidrojumam par saules paneļu izvietošanu. Vai šim darījumam jāpiemēro PVN standartlikme 21 % apmērā vai apgrieztā PVN maksāšanas kārtība saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142. pantu? Vai PVN piemērošana mainītos, ja tiktu izsniegta būvatļauja?

PVN likuma 142. pantu piemēro būvniecības pakalpojumiem. Šī panta 1. daļa nosaka, ka būvniecības pakalpojumi ir jebkura būvdarbu veikšana, kā arī būvniecības pakalpojumu līgumā ietvertā visu veidu projektēšana. Savukārt būvdarbi definēti Būvniecības likuma 1. panta 2. punktā – būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu.

Būvniecības likuma 17. panta 1. daļa nosaka, ka būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, vai atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja un tā kļuvusi neapstrīdama.

Lai arī tieši likumā nav pateikts, tomēr no šī regulējuma izriet saikne starp būvniecības pakalpojumiem un būvatļauju, proti, būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana un projektēšana, būvdarbus atļauts veikt tikai ar būvatļauju. Tādējādi saules elektrostacijas iegāde un tās uzstādīšana uz jumta formāli neatbilst šim regulējumam.

Tomēr Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā PVN piemērošana būvniecības pakalpojumiem, kas ir...

 

 

Pilnu rakstu lasiet februāra SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu

Jautājums: Vai fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (...

Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības

2020. gadā aptuveni 4.5 % no kopējā Eiropas Savienībā nodarbināto skaita, a...

ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze
ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze

Devāmies uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta zemnieku saimniecību Birzm...