, .
partlycloudy_day 15.1℃
Vārda dienu svin: Mirta, Ziedīte

Nodokļu maksāšana par sezonas strādniekiem lauksaimniecībā

Linda Puriņa , 08-04-2021
Nodokļu maksāšana par sezonas strādniekiem lauksaimniecībā

Sākot pavasara darbu sezonu, atgādinu lauksaimniekiem par iespēju izmantot sezonas laukstrādnieku nodokļa (SLN) režīmu. Lai gan tas ir spēkā jau kopš 2014. gada, atgādināšu būtiskāko, kas jāievēro, šo nodokli piemērojot.

Kādās nozarēs un darbos sezonas laukstrādniekus drīkst nodarbināt, izmantojot SLN režīmu? Sezonas laukstrādnieku nodarbināšana ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību ir atļauta tikai šādos sezonas rakstura darbos:
• augļkoku, ogulāju un dārzeņu:
1) sējā vai stādīšanā,
2) sējumu un stādījumu kopšanā,
3) ražas novākšanā;
• augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Par lauksaimniecības sezonas darbu sezonas laukstrādnieku nodokļa piemērošanai nav uzskatāma traktortehnikas vadīšana. Tātad par strādniekiem, kas nodarbināti šādā darbā, nodokļi maksājami parastajā kārtībā.

Lai arī lauksaimnieku vidū mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju noteikti ir maz, atgādināšu vēl vienu ierobežojumu – par mikrouzņēmuma darbiniekiem SLN nav atļauts maksāt.

Lai novērstu to, ka saimniecībā pastāvīgi nodarbinātas personas kļūst par sezonas strādniekiem, likums nosaka, ka laukstrādniekam četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas nav ar šo pašu ienākumu izmaksātāju pastāvējušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums. Tas nozīmē, ka likums nepieļauj gadījumus, kad darbinieks, piemēram, 2019. gada februārī vai martā tiek atbrīvots no darba un tā paša gada aprīlī pieņemts kā sezonas strādnieks, maksājot no viņa darba ienākuma SLN. Tāpat nav atļauts vienam darbiniekam vienlaikus maksāt ienākumu parastajā nodokļu režīmā un SLN.

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kuru izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai, kārtējā gadā ir jāpiesaka vienotajam platību maksājumam. MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 166 pielikumā ir noteikti kultūraugu kodi, no kuriem vismaz vienam jābūt norādītam VPM pieteikumā.

Laika posms, kurā darbinieku drīkst nodarbināt SLN, ir no 1. aprīļa līdz 30. novembrim.

Kāpēc SLN režīms ir izdevīgs? Atbilde uz jautājumu slēpjas nodokļa likmē. Nodoklis no sezonas darbinieku ienākuma ir 15 procentu apmērā no aprēķinātās darba samaksas. Ja, piemēram, darbiniekam par nedēļu aprēķināta atlīdzība 100 EUR apmērā, tad nodoklis ir 15 EUR, bet darbinieks saņems 85 EUR. Parastā režīmā (pieņemot, ka darbinieks nav iesniedzis algas nodokļu grāmatiņu), lai darbiniekam izmaksātu 85 EUR, nodokļu maksājums (IIN, VSAOI, riska nodeva) ir 70.03 EUR.

Vēl daži ierobežojumi SLN režīmam
• Sezonas strādnieka nodarbināšanai ir noteikts nodarbināšanas laika ierobežojums vienas sezonas ietvaros. Ierobežojums tiek piemērots attiecībā uz vienu strādnieku, summējot pie visiem darba devējiem nostrādāto laiku sezonas strādnieka statusā. Laika ierobežojums sezonas laikā ir ne vairāk kā 65 kalendāra dienas. Informācijai par katrustrādnieku var sekot līdzi Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, un gadījumos, kad strādnieks sezonas darbos jau ir nostrādājis 60 dienas, tiek rādīts brīdinājums par to, ka maksimālais dienu skaits tuvākajā laikā būs beidzies.
• Likums nosaka ierobežojumu arī maksimālajam ienākuma apmēram, kādu viena persona sezonas laikā sezonas darbos var gūt. Limits ir 3000 EUR, kas – tāpat kā laika limits – tiek rēķināts vienai personai pie visiem darba devējiem kopā. Arī informāciju par strādnieka gūto ienākumu var uzzināt Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, un ar to brīdi, kad strādnieka sezonas darbos gūto ienākumu apmērs sasniedzis 2800 EUR, tiek rādīts brīdinājums.

Sezonas laukstrādnieku reģistrēšana. Sezonas laukstrādnieka reģistrēšana tiek veikta Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, un Valsts ieņēmumu dienestam Ziņas par darba ņēmējiem par sezonas laukstrādnieku nav jāsniedz. Sezonas laukstrādniekus LAD sistēmā reģistrē katru dienu, kad strādnieks veic sezonas darbus. Veicot strādnieka reģistrēšanu, ienākuma izmaksātājs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas var pārbaudīt, vai attiecīgajā dienā strādnieks jau nav reģistrēts kā sezonas darbinieks, kā arī pārliecināties, ka strādnieks vēl nav pārsniedzis laika vai ieņēmumu apmēru.

Reģistrējot strādnieku, tiek norādīta šāda informācija:
• laukstrādnieka vārds un uzvārds,
• laukstrādnieka personas kods,
• ienākuma gūšanas diena,
• noslēgtā līguma forma (rakstveidā noslēgts darba līgums vai rakstveidā vai mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums).

Katru nodarbinātības dienu sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs LAD informācijas sistēmā reģistrē sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam attiecīgajā dienā aprēķināto atlīdzību. Atlīdzība sistēmā ir jāreģistrē līdz strādnieka nodarbināšanas dienas pulksten 24:00. Ja nodarbināšanas dienā līdz pulksten 24:00 informācijas sistēmā reģistrētajam sezonas laukstrādniekam netiek norādīta aprēķinātā atlīdzība vai aprēķinātais sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis nodarbināšanas dienā ir mazāks par 70 centiem, par sezonas laukstrādnieka gūtajiem ienākumiem tiek aprēķināta minimālā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa likme 70 centu apmērā.

Atskaišu sniegšana VID. Mēneša laikā ienākumi tiek reģistrēti LAD sistēmā, bet reizi mēnesī piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas ienākuma izmaksātājs (darba devējs) apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām, šo personu ienākumu un aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā arī šī nodokļa sadalījumu pa budžetiem.

Nodokļa maksāšana. Sezonas strādnieku nodoklis ietver divus nodokļus – iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). VSAOI tiek aprēķinātas tikai tad, ja mēneša laikā strādnieka ienākums pārsniedzis 70 EUR. Sezonas laukstrādnieka nodokļa sadalījumu starp IIN un VSAOI var uzzināt darba devēja ziņojumā, kas tiek iesniegts Valsts ieņēmumu dienestam.

Nodoklis iemaksājams budžetā līdz tā mēneša 15. datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.

 

 

 

 

Komentāri


Jūsu komentārs

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Jauna profesija – spēkratu mehāniķis
Jauna profesija – spēkratu mehāniķis

Šogad pirmo reizi Ogres tehnikums uzņems audzēkņus jaunā izglītības program...

Lašu stabilais pamats
Lašu stabilais pamats

ZS Laši saimnieks Artūrs Akmens iestājas par to, ka zemnieku spēks ir koope...

Trušus kopj ar mīlestību
Trušus kopj ar mīlestību

Aizputes novada Kalvenes pagastā jau trīs gadus savā uzņēmumā Trušu muiža v...

Nākotne pieder robotizētām fermām
Nākotne pieder robotizētām fermām

Mūsdienās govju fermas modernizāciju ir vērts veikt, ja tiek domāts par sla...