, .
partlycloudy_night 5.4℃
Vārda dienu svin: Elīna, Drosma, Drosmis

Ne viss zelts mirdz

Hanne Skovsgaard Pedersen , 28-10-2020
Ne viss zelts mirdz

Saimnieks LV / 2020.gads (Janvāris.)

Piena lopkopībā teles ir pamats nākotnes ganāmpulkam un piena ražošanai. Ir svarīgi, lai iegūtās teles varētu izaugt par spēcīgām govīm ar ilgu dzīvi un augstu izslaukumu. Jaunpiena saņemšana īsā laikā pēc piedzimšanas ir vissvarīgākā maltīte teļu dzīvē. Tas, cik daudz antivielu ar jaunpienu saņem tele, nosaka nākotnes izslaukumu no šīs govs. Tāpēc ir būtiska kvalitatīva jaunpiena izdzirdīšanas sistēmas ieviešana, kas ir vienkārša un neprasa lielus ieguldījumus.

Jaunpiens – svarīgākā teliņa maltīte

Jebkura uzņēmuma īpašniekam ir svarīgi iegūt rezultātus no maziem pielāgojumiem saimniecībā, kas lielā mērā ietekmē iegūstamos rezultātus un rada ievērojamas atšķirības, pozitīvi ietekmējot uzņēmuma finanses. Laba jaunpiena izdzirdīšanas sistēma ir būtiska, lai telēm ļautu izpaust ģenētiski noteikto potenciālo izslaukumu, tādējādi veicinot augstražīgu govju ienākšanu ganāmpulkā.


Teļš piedzimst bez imūnvielām, tāpēc tikai jaunpienā esošās antivielas veido tā aizsardzību pret slimībām pirmajās nedēļās pēc piedzimšanas, līdz iesākas paša teļa antivielu veidošanās. Jaunpienam ir liela nozīme gan teļa veselībai, gan straujai augšanai tā dzīves pirmajos mēnešos. Pētījumos pierādīts tiešs sakars starp optimizētu jaunpiena izdzirdīšanas sistēmu un lielāku izslaukumu vēlāk, pateicoties jaunpiena pozitīvajai ietekmei uz telītes tesmeņa attīstību.


Līdztekus barības vielām jaunpiens satur dažādas bioaktīvas vielas, to skaitā antivielas. Virkne pētījumu pierāda, ka jaunpienā esošajām vielām ir pozitīva ietekme uz teles attīstību gan agrīnā dzīves laikā, gan arī vēlāk, kad tā kļūst par slaucamu govi. Jaunpienā esošās barības vielas nodrošina enerģiju un augšanai nepieciešamās vielas. Bioaktīvās vielas veicina vielmaiņu un hormonu veidošanos, kā arī sekmē audu un orgānu veidošanos, jo palielinās olbaltumvielu sintēze un šūnu augšana. Jaunpiens pozitīvi ietekmē arī zarnu gļotādas attīstību, līdz ar to sekmē antivielu un barības vielu uzsūkšanos, teļa augšanu.

Ietekme uz ražošanas parametriem un finansēm

Uzlabota jaunpiena izdzirdīšanas sistēma pozitīvi ietekmē teļu, jaunlopu un slaucamo govju produktivitāti. Veselīgas teles pieaugs un dos vairāk piena, turpretī caureja un elpceļu infekcijas agrīnā vecumā samazina iespējamo izslaukumu vēlāk. Sekmīga teļu audzēšana nozīmē, ka telītes gada vecumā būs pietiekami attīstītas, lai tās apsēklotu, un turpinās augt, lai būtu pietiekami lielas pirmo dzemdību brīdī. Turklāt agrāka pirmā apsēklošana un ilgs mūžs palielina gan govs kopējo izslaukumu dzīves laikā, gan finansiālo ieguvumu no ganāmpulka kopumā.

Visi avoti prognozē ievērojamu rentabilitātes kāpumu, optimizējot jaunpiena izdzirdīšanas sistēmu. Visvairāk palielinās govju dzīves ilgums un izslaukums. Campos 2015 aprēķini ir pamatoti ar izmērīto izslaukuma pieaugumu govju pirmajā un otrajā laktācijā, kas koriģēts atbilstoši laktācijas kārtas skaitlim. Šis rezultāts ir ar augstāku ienākumu aplēsi (243 EUR par govi gadā), salīdzinot ar citiem avotiem. Ja tiek pieņemts, ka vienlaikus palielinās govju mūžs, zinātnieka teorētiskie aprēķini ir izpildāmi arī reālajā dzīvē.

Ko jaunpiena izdzirdīšanas sakārtošana nozīmēs JŪSU ganāmpulkam?

Jaunpiena izdzirdīšanas optimizācija nodrošina lielāku izslaukumu brīdī, kad teles izaug par slaucamām govīm. Spēcīgu, ilgmūžīgu govju turēšana ietekmēs ganāmpulka sastāvu – tajā  būs vairāk vecāku govju ar augstu izslaukumu, līdz ar to palielināsies ganāmpulka vidējais izslaukums.

Scenārijā tiek pieņemts, ka vidējais izslaukums ganāmpulkā palielinās par 600 kg, mainoties ganām-pulka sastāvam attiecībā pret izslaukumu. Paredzot piena pašizmaksu 0.19 EUR par kg piena, finansiālais ieguvums būs 112 EUR par govi gadā, t.i., 22 400 EUR par 200 govju ganāmpulku. Modelī prognozēts minimāls finansiālais ieguvums, jo izslaukuma palielinājums ir noteikts salīdzinoši zems, kā arī vienlaikus nav aprēķināti ienākumi par uzlabojumiem citos ražošanas parametros.

Jaunpiena izdzirdīšanas sistēmas optimizācijai ganāmpulkā ir nepieciešami ļoti nelieli ieguldījumi. Ja kopējās teles audzēšanas izmaksas ir aptuveni 1350 EUR (Clausen 2014), jaunpiena izdzir-dīšanas sistēmā tiek ieguldīti tikai aptuveni 0.5 %.

Apņemšanās noved pie izmaiņām un optimizētas ražošanas

Jaunpiens ir pamats veselīgu teļu un spēcīgu govju audzēšanai. Tāpēc jaunpiena izdzirdīšanas sistēmas optimizācija ir vienkāršs, bet ļoti svarīgs ganāmpulka produktivitātes un ekonomisko rādītāju uzlabošanas līdzeklis. Investīcijām jaunpiena izdzirdīšanas uzlabošanā ir nepieciešama apņēmība un koncentrēšanās, bet finansiāli tas nav daudz, salīdzinot ar citām izmaksām audzēšanas periodā.

Lauksaimnieks un ganāmpulka īpašnieks pļauj to, ko iesējis. Ja pamatganāmpulka dzīvnieku ražība  nav optimāla, starta vieta ir sliktāka. Savukārt, ja saimnieks izvēlas koncentrēties uz sekmīgu teļu izaudzēšanu, pūles bagātīgi atmaksāsies slaukšanas zālē.

Vissvarīgākais:

•    Jaunpiens ir teļa pirmā un vissvarīgākā maltīte.
•    Antivielas jaunpienā ir vitāli svarīgas, lai iegūtu veselīgus teļus un spēcīgas govis.                                                                                                                                                                                                                                                      •   Jaunpiena izdzirdīšanas sistēmas optimizēšana ir salīdzinoši neliels ieguldījums ar potenciāli lielu finansiālu ieguvumu.   

A/S coloQuick International ir dāņu uzņēmums, kuru 2015. gadā izveidoja A/S Calvex īpašnieki. Uzņēmums piedāvā produktus un padziļinātas specifiskas zināšanas, lai, īpašu uzmanību pievēršot pirmajām teļa dzīves stundām, palielinātu slaucamo govju produktivitāti un samazinātu antibiotiku patēriņu. Coloquick izplatītājs Latvijā ir AS Dimela Veta Latvija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā

Liellopu tirdzniecības uzņēmums SIA Baltic Bianco Trading 10. martā piedāvā...

Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība
Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība

Lietuvas lauksaimniecībā tradicionālajām nozarēm aizvien pievienojas jaunas...

Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas
Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas

Burkānu audzētājiem lielākās rūpes sagādā nezāles, kuru ierobežošanai jāpie...