, .
cloudy 6.7℃
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Lietu internets – trends vai reāla konkurētspējas priekšrocība

Inga Laksa , 31-03-2023
Lietu internets – trends vai reāla konkurētspējas priekšrocība

Saimnieks LV / 2021.gads (Decembris.)

Jau kādu laiku esam pieraduši komfortabli paļauties uz drošības sistēmām vai viedajām mājas iekārtām, kas ārkārtas situācijās ļauj nekavējoties reaģēt. Savukārt uzskaitītā elektroenerģija, siltuma un ūdens patēriņš ļauj mums izvērtēt un savlaicīgi plānot resursus. Tieši drošības sajūta un procesu uzraudzība ir galvenais iemesls, kāpēc uzņēmumi nopietni interesējas par lietu internetu.

Lietu interneta (Internet of things, IOT) uzdevums ir nodrošināt komunikāciju starp iekārtām un cilvēku. Iekārtas tiek aprīkotas ar pieslēgumu internetam, un mēs saņemam datus par šīm iekārtām. Lietu interneta ierīkošanai ir nepieciešams:
IOT sensors (temperatūras, līmeņa, ūdens skaitīšanas u.tml.), kas izmēra un pārraida datus,
• datu savācējs (vārteja vai antena),
• dators, serveris vai mākonis,
• lietotāja interfeiss – IOT programma.

Taču, lai cik arhitektūras shēmu un vizualizāciju zīmētu, svarīga ir praktiskā informācija – ne tikai iespēja pašiem iepazīties ar IOT sensoriem, to veidiem un programmatūru, bet arī iepazīt pieredzi, kā un kur tos uzstāda, kā lieto.

Savās atziņās par lietu internetu aicinājām dalīties mūsu uzrunātos uzņēmumus, kuri ir nolēmuši iet digitalizācijas ceļu, lai varētu lepoties ne tikai ar savu pakalpojumu kvalitāti, bet arī procesu, kā tas tiek panākts. Un lietu internets ir liels solis šajā virzienā.

Lietu interneta shematiskais attēlojums.

Iepazīstieties ar uzņēmumiem:

Aģentūra Meža pētīšanas stacija veic izpēti un apsaimnieko mežus, sākot no stādu audzēšanas līdz vides monitoringam. Izmanto lietu internetu, pakāpeniski pieslēdzot arvien vairāk iekārtu un sensoru – no pazemes ūdens līmeņa un laika stacijām, kas uzstādītas pa visu Latviju, līdz lokālai un precīzai siltumnīcu klimata uzraudzībai.

SIA Lanordija sniedz kompleksus noliktavas pakalpojumus pārtikas ražotājiem. Uzņēmumā ir atsevišķi uzglabāšanas un komplektēšanas punkti, kā arī automātiskā preču kustības sistēma. Pilnīga produkta izsekojamība – no ražotāja līdz klientam. Uzņēmums lietu internetu izmanto nepārtrauktai noliktavu klimata uzraudzībai, datu uzkrāšanai un ikmēneša automātiskām atskaitēm.

SIA Dimdiņi skābēto kāpostu produkciju zina teju ikviens latvietis. Tik ļoti seno un vērtīgo produktu uzņēmums prot saražot mūsdienīgi un efektīvi. Lietu internets nodrošina ne tikai noliktavu klimata uzraudzību – mitruma un temperatūras mērījumus, bet arī tvaika sistēmas un kompresoru darbības monitoringu.

Uzstādīta vārteja – datu savācējs, kas savāc datus visai saimniecībai (~2 km).

Blakus manometriem uzstādīti IOT spiediena uzraudzības sensori.

Uzstādīts ūdens noplūdes sensors, kas  pieslēgts datu pārraides modulim.

– Kā nonācāt līdz lēmumam ieviest attālinātu datu nolasīšanas risinājumu (lietu internetu)?
Meža pētīšanas stacija: – Mums bija nepieciešams vienots datu uzkrāšanas un apstrādes risinājums, kuru var izmantot neatkarīgi no atrašanās vietas un ar iespēju administrēt piekļuves tiesības.

Mērķis ir maksimāli mazināt cilvēciskā faktora ietekmi un fizisku klātbūtni mērījumu veikšanā. Svarīga ir operatīva informācija par iekārtu kļūdām vai bojājumiem – automātiska trauksmes ziņojumu saņemšana.

Lanordija: – Bija nepieciešams ērti kontrolēt noliktavas klimatu brīvdienās un ārpus darba laika. Tagad sistēma 24/7 veic mērījumus un veido automātisku reģistru.

Dimdiņi: – Meklējām risinājumu, kas ļautu savlaicīgi reaģēt uz avārijas situācijām. Nepieciešami dati, lai izvērtētu faktorus ražošanas procesa izlabošanai.

– Pēc kādiem parametriem izvēlējāties savu partneri sistēmas ieviešanā?
Visi uzņēmumi atzīmē programmatūras funkcijas, piedāvātās iespējas un izmaksas. Risinājumam jābūt ar iespēju to papildināt, pielāgot un mainīt saskaņā ar lietotāja vajadzībām. Piemēram, nesezonā atslēgt mērījumus, bet sezonā papildināt sistēmu ar datu punktiem.

Izvēle tiek izdarīta par labu risinājumam, kur neesi piesaistīts pakalpojuma sniedzējam. Tas nenozīmē, ka nav jāveic abonēšanas maksa par programmatūras uzturēšanu, vari esošo risinājumu pārlikt uz citu datu portālu vai portālam pieslēgt citus sensorus.

Liela nozīme šādu risinājumu ierīkošanā ir partnera pieredzei. Pieredzējis partneris jau laikus paredz iespējamos kritiskos punktus, kā arī iesaka efektīvākos paņēmienus. Rezultātā aprēķinātais budžets ir precīzs, un darbi tiek paveikti laikā.

– Kādi ir galvenie ieviestā risinājuma ieguvumi jūsu uzņēmumā?
Meža pētīšanas stacija:
– Daudz ātrāk var reaģēt ārkārtas gadījumā, par ko ziņo sistēma. Tiek izslēgtas cilvēciskās kļūdas, un mērījumi ir objektīvi. Dati atrodas vienotā portālā. Iespējams administrēt piekļuves tiesības.

Lanordija: – Visi dati tiek izmērīti un pierakstīti automātiski, atbrīvojas laiks citiem darbiem. Daudz ātrāk var reaģēt uz ārkārtas gadījumu, par ko ziņo sistēma.

Dimdiņi: – Daudz ātrāk var reaģēt uz ārkārtas gadījumu, par ko ziņo sistēma.

– Ar kādiem mērījumiem vēlētos paplašināt ieviesto lietu interneta risinājumu?
Meža pētīšanas stacija:
– Tie būtu mērījumi, kas saistīti ar produkcijas uzskaiti un kustību.

Lanordija: – Paplašināšana patlaban nav plānota, jo pašreizējais risinājums veic konkrētu uzdevumu noliktavas uzraudzībā.

Dimdiņi: – Tuvākajā laikā esam iecerējuši nodrošināt mērījumus, kas ļautu izvērtēt ražošanas dīkstāves iemeslus. Labprāt vienotā sistēmā integrētu skaitītāju mērījumus – ūdens, elektrības, siltuma un gāzes patēriņu.

– Cik vienkārši vai sarežģīti bija ieviest lietu internetu?
Uzņēmumi atdzīst, ka lietu interneta ieviešana ir ātra un neprasa specifiskas zināšanas, ja to veic pieredzējis sadarbības partneris.

Lielākie laika resursi tiek patērēti piedāvājumu izvērtēšanai un izvēlei. Lietu internets ir uzņēmumam stratēģiski svarīgs risinājums. Tie ir uzņēmuma dati, kurus izmanto plānošanā un uzskaitē. Turklāt ir svarīga ne tikai laba programmatūra, bet arī precīza vajadzīgo sensoru integrācija un stabila datu pārraide.

Bezvadu IOT sensoru uzstādīšana kanalizācijas akā.

Bezvadu IOT sensoru uzstādīšana noliktavā.

– Kuras lietu interneta funkcijas ir svarīgākās?
Meža pētīšanas stacija:
– Trauksmes īsziņas, vēsturisko datu uzglabāšana, piekļuve datiem no jebkuras vietas un bezvadu sensoru mobilitāte.

Lanordija: – E-pastā saņemtās automātiskās atskaites, trauksmes īsziņas, iespēja datiem pielietot matemātiskās funkcijas, uzkrāt vēsturiskos datus, kā arī papildus pieslēgt jebkāda veida mērījumu un piekļūt datiem no jebkuras vietas, viedierīces.

Dimdiņi: – Trauksmes īsziņas, iespēja papildus pieslēgt jebkāda veida mērījumu un piekļūt datiem no jebkuras vietas, viedierīces.

Sākotnēji, ieviešot lietu internetu, uzņēmēji vēlējās atrisināt vienu vai divus jautājumus. Taču, kopš izmanto sistēmu un apgūst tās sniegtās iespējas, viņi atzīmē jau daudz vairāk svarīgu funkciju, bez kurām vairs nevar iedomāties savu ikdienu.

Lietu internetu, tāpat kā lielu daļu tehnoloģiju, ir jāprot izmantot savā labā. Visbiežāk investīcijas lietu interneta ieviešanā atmaksājas jau pēc pirmās trauksmes īsziņas vai grafika līknes, kas ļauj izvairīties no negaidītām situācijām.

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Kā izvēlēties ganāmpulkam piemērotāko indeksu
Kā izvēlēties ganāmpulkam piemērotāko indeksu

Piena lopkopība ir dinamiska nozare, kas bieži saskaras ar dažādiem izaicin...

Acidoze slaucamajām govīm un TMR kvalitāte
Acidoze slaucamajām govīm un TMR kvalitāte

Govs gremošanas sistēma dabiski ir piemērota kokšķiedru saturošu barības lī...

AS Dimedium Latvija uzsāk ģenētikas biznesu
AS Dimedium Latvija uzsāk ģenētikas biznesu

Uzņēmums AS Dimedium Latvija kopš 2024. gada 1. janvāra ir pārņēmis AS Kurz...

ZS "Dārznieki" – iesāktais tiks turpināts
ZS "Dārznieki" – iesāktais tiks turpināts

Ģimenes saimniecība ZS Dārznieki Aizkraukles novadā nodarbojas ar piena un ...