, .
partlycloudy_day 19.2℃
Vārda dienu svin: Ritma, Ramona

Latvijas Zilā govju šķirne šodien un rīt

Māris Līdaks , 21-09-2020
Latvijas Zilā govju šķirne šodien un rīt

Saimnieks LV / 2020.gads (Marts.)

Latvijas Zilā govju šķirne šodien un rīt

Šajā publikācijā apskatīsim ERAF projektā Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā, pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas iekļautās Latvijas Zilās šķirnes govju ģenealoģiskās daudzveidības ietekmi uz ilgmūžību, produktivitāti, atražošanas un eksterjera rādītājiem.

Latvijas Zilās šķirnes govis sastopamas tikai Latvijā. Tās izmanto piena ražošanai un ir unikālas ar savu specifisko zilganpelēcīgo apmatojuma nokrāsu. Pēc izcelšanās šķirnei tipiskās govis raksturojas ar smalkāku ķermeņa kaulu uzbūvi nekā citu šķirņu govīs. Dzīvnieki, kuriem ir Latvijas Zilās šķirnes nosaukums, ir daudzveidīgi pēc ģenealoģiskās izcelsmes. Tas nozīmē, ka šīs šķirnes dzīvnieki nav simtprocentīgi vienas šķirnes pārstāvji, bet savā izcelsmē satur citu šķirņu klātbūtni un vienlaikus saglabā šķirnei raksturīgo apmatojuma krāsu un ķermeņa uzbūvi, kas atšķiras no pārējo šķirņu dzīvniekiem.

1. tabula

Latvijas Zilās govju šķirnes sastāvs

Latvijas Zilā govju šķirne

Latvijas Brūnā

Dānijas Sarkanā

Angleras

Latvijas Zilā

Holšteinas HM HS

Tiroles Pelēkā

Švices

Lietuvas Pelēkā

 

Latvijas Zilās šķirnes dzīvnieku kopējā populācija ir salīdzinoši maza. Uz 2019. gada sākumu kopējais skaits ir 855 dzīvnieku, no kuriem 415 ir slaucamās govis, 348 dažāda vecuma teles un 92 buļļi. Ap 1990. gadu šīs šķirnes dzīvnieku skaits bija kritiski neliels, tikai ap 120 dzīvnieku. Līdz ar to radās problēmas šķirnes dzīvnieku uzturēšanā un pavairošanā, dzīvnieki savstarpēji bija radnieciski, kā rezultātā samazinājās to dzīvotspēja. Turpmāk sāka izmantot citas šķirnes, piemēram, Tiroles Pelēko, Lietuvas Pelēko, kura saturēja Holšteinas šķirnes izcelsmi. Izmantoja arī Latvijas Brūno šķirni, no kuras ienāca Dānijas Sarkanās, Angleras, Holšteinas Sarkanraibās un Švices šķirnes izcelsme. Līdz ar to Latvijas Zilā govju šķirne kļuva ģenealoģiski daudzveidīga pēc izcelsmes. Katra cita šķirne ienesa zināmas izmaiņas Latvijas Zilajā. Pozitīvais faktors bija tuvradniecības samazināšana, tā rezultātā uzlabojās dzīvnieku dzīvotspēja un skaita pavairošana.

Tā kā Latvijas Zilā govju šķirne ir daudzveidīga pēc izcelsmes, svarīgi pavairot tikai šķirnei tipiskos dzīvniekus, saglabājot tai raksturīgās pazīmes – apmatojuma krāsu un ķermeņa uzbūvi. Turpmākais projekta mērķis ir noskaidrot, kāda ir Latvijas Zilās šķirnes govju, LZ asinības ietekme uz ilgmūžību, produktivitāti, atražošanas rādītājiem un eksterjera pazīmēm.

Apkopojot datus par Latvijas Zilās šķirnes govīm, tika aprēķināti pazīmju vidējie rādītāji un noteikta LZ asinības ietekme uz konkrēto pazīmi, ko raksturo korelācijas koeficients (r) un grupas ietvaros aprēķinātas katras pazīmes svārstības no vidējā rādītāja, ko raksturo standarta novirze (STD).

2. tabula

Kopsavilkums par LZ asinības lielākā īpatsvara (vairāk par 51 %) ietekmi uz Latvijas Zilās šķirnes govju ilgmūžību, produktivitāti, atražošanas rādītājiem un eksterjera pazīmēm

 

Rādītājs

Korelācija, r

Izpausmes tendence

Ilgmūžība

0.4 tuvu vidēji nozīmīgai

Pozitīva

Produktivitāte:

 • Izslaukums, kg;

 • tauku sat., %;

 • olbaltumvielu sat., %

 

0.09 nenozīmīga

0.06 nenozīmīga

0.79 nozīmīga

 

Neitrāla, uz negatīvu

Neitrāla, uz negatīvu

Pozitīva

Atražošanas rādītāji:

 • vecums, pirmo reizi apsēklojot;

 • sēklojumu skaits līdz grūsnībai

 

0.04 nenozīmīga

0.13 tuvu nenozīmīgai

 

Pozitīva

Pozitīva

Eksterjers:

 • vispārējais izskats;

 • kājas un nagi;

 • tesmenis

 

0.14 tuvu nenozīmīgai

0.91 ļoti nozīmīga

0.93 ļoti nozīmīga

 

Negatīva

Nenodrošina vēlamo

Nenodrošina vēlamo

 

 

Secinājums:

LZ asinība ir vairāk par 51 %:

 1. Ļoti nozīmīgi ietekmē tādas eksterjera pazīmes kā kājas, nagi (vērtējums punktos 75) un tesmeni (vērtējums punktos 76), kas nav pietiekams.

 2. Nozīmīgi ietekmē olbaltumvielu saturu pienā, kam raksturīga pozitīva izpausme.

 3. Tuvu vidēji nozīmīgi ietekmē mūža ilgumu, kam raksturīga pozitīva izpausme.

 4. Nenozīmīgi ietekmē izslauktā piena daudzumu, kg, tauku saturu, %, pienā ar neitrālu vai nedaudz negatīvu izpausmi.

 5. Nenozīmīgi ietekmē vecumu, pirmo reizi apsēklojot dzīvnieku, bet tai ir pozitīva izpausme.

 6. Tuvu nenozīmīgi ietekmē vispārējo izskatu, kam raksturīga negatīva izpausme.

 7. Latvijas Zilās šķirnes dzīvnieku skaita pavairošanai jāpielieto šķirnei tipisko dzīvnieku izlase pēc pazīmēm, kas nodrošinātu labāku rādītāju sasniegšanu nākamo paaudžu dzīvniekiem.

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
AMAZONE nosaka jaunus standartus kombinētajiem izkliedētājiem!
AMAZONE nosaka jaunus standartus kombinētajiem izkliedētājiem!

AGRITECHNICA 2023 laikā AMAZONE prezentēja jauno minerālmēslu izkliedētāju ...

Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā

Govju virusālā diareja (Bovine viral diarrhoea, BVD) ir liellopu infekcijas...

Tukuma piens attīstības stāsts
Tukuma piens attīstības stāsts

Tukuma piens ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. S...

SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos
SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos

SIA Naukšēni Valmieras novadā izveidojusies no savulaik spēcīgās kopsaimnie...