, .
partlycloudy_day 22.9℃
Vārda dienu svin: Alfrēds, Madars, Fredis

LAD: Latvijā nekoptās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars saglabājas 10% apmērā

LETA , 06-12-2021
LAD: Latvijā nekoptās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars saglabājas 10% apmērā

Nekoptās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars Latvijā saglabājas aptuveni 10% apmērā, liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) publiskotā informācija par šī gada lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību apsekošanu.

Kopumā patlaban Latvijā ir 2,2 miljoni hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuras 89,7% jeb 1,973 miljoni hektāru tiek kopta, savukārt 10,3% jeb 227 360 hektāri tiek uzskaitīti kā nekopti. Salīdzinājumā ar 2020.gadu, kad kopumā tika apsekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,216 miljonu hektāru platībā, no tā 89,2% bija kopta, bet 10,8% nekopta, aptuvenais nekoptās zemes īpatsvars Latvijā saglabājas 10% apmērā

Apkopotā informācija liecina, ka visvairāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes patlaban atrodas Dienvidkurzemes novadā, kur tā ir 135 149 hektāri. No kopējā apjoma Dienvidkurzemes novadā 94,4% jeb 127 570 hektāri ir kopti, savukārt 5,6% jeb 7579 hektāri - nekopti.

Vismazāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes reģistrēta Liepājā, kur tā ir trīs hektāri. No tiem visa platība atzīta kā kopta.

Kā norāda LAD, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, LAD bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību (kadastru) apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai 70% lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir apsaimniekota. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir vismaz viens hektārs.

LAD apkopo un apsekošanas rezultātus ievieto Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotājā. Pašvaldībām šī informācija ir pieejama Vienotās pašvaldību sistēmas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogrammā. Saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" nodokļa likme par zemi ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Ja LAD konstatē, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%.

Ja LAD konstatē, ka neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.

Par samazinājuma piemērošanu pretendents tiek informēts.

Visa informācija par šī gada lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību apsekošanu pieejama LAD tīmekļvietnē "lad.gov.lv".

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Uzdevums – nodrošināt veselīgu piena asinsriti
Uzdevums – nodrošināt veselīgu piena asinsriti

Šis gads iezīmējies ar ļoti augstām piena iepirkuma cenām un dažu piena pār...

Agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkurss
Agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkurss

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Latvijas lauksaimniecības un me...

Latvijā pārtikas kartupeļus no Polijas un Rumānijas drīkst ievest, ja tiem pievienota augu pase
Latvijā pārtikas kartupeļus no Polijas un Rumānijas drīkst ievest, ja tiem pievienota augu pase

Pārtikas kartupeļu ievešanai no Polijas un Rumānijas, noteiktas stingrākas ...

Dzīvnieku veterinārā aprūpe un apsaimniekošana kvalitatīvu pēcnācēju ieguvei
Dzīvnieku veterinārā aprūpe un apsaimniekošana kvalitatīvu pēcnācēju ieguvei

Teļš ir galvenais produkts, ko iegūst no zīdītājgovs. Atkarībā no teļa kval...