, .
cloudy 24.7℃
Vārda dienu svin: Justīne, Juta

Kā zemnieku saimniecības īpašniekam deklarēt savas sociālās iemaksas

Olga KUZMIČA , 30-03-2023
Kā zemnieku saimniecības īpašniekam deklarēt savas sociālās iemaksas

Saimnieks LV / 2021.gads (Decembris.)

Jautājums:
Zemnieku saimniecība kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja. Saimniecības īpašnieks par sevi ir maksājis pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Vai īpašniekam gada ienākumu deklarācijā ir jāaizpilda D31 Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā pielikums, ja zemnieku saimniecība sniegs gada pārskatu, kur ir visi ieņēmumi un izdevumi, to skaitā arī par īpašnieku kā pašnodarbināto veiktās VSAOI?

Atbilde:
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas piemērojams no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam un no 2021. gada 1. jūlija, skaidrots, ka VSAOI, kas veiktas par sevi kā pašnodarbināto personu, ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) attaisnotais izdevums, kas pilnā apmērā tiek atskaitīts no gada ar IIN apliekamā ienākuma apjoma gada ienākumu deklarācijā tikai IIN aprēķināšanas nolūkiem.
Vai vienmēr tā ir? Meklējam atbildi likumu normās, analizējot jautājumā teikto!

Atbilstoši likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 1. panta 3. punktam pašnodarbinātais ir persona, kura gūst ienākumu (vai ieņēmumus) kā:
• persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju;
• zvērināts notārs, zvērināts advokāts, zvērināts revidents;
• prakses ārsts, prakses farmaceits, prakses veterinārārsts, prakses optometrists;
• cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;
• zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas, nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja šajā zemnieku (zvejnieku) saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
• persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras darbu apmaksā no Latvijai piešķirtajiem ārvalstu tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem;
• zvērināts tiesu izpildītājs;
• individuālais komersants, tajā skaitā individuālais komersants, kurš vada transportlīdzekli pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru vai vieglo automobili;
• mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.

Tātad zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja nav iecelts pārvaldnieks un nav darba tiesiskajās attiecībās ar savu zemnieku (zvejnieku) saimniecību, ir pašnodarbinātais.

Ja zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks, kas veic šīs zemnieku (zvejnieku) saimniecības vadības funkciju, ja nav iecelts pārvaldnieks, ir darba tiesiskajās attiecībās ar savu zemnieku (zvejnieku) saimniecību, zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieks nav pašnodarbinātais, bet ir darba ņēmējs.

Likumā Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību noteikts, ka zemnieku saimniecība ir individuālais uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produkciju, izmantojot speciāli šim mērķim galveno ražošanas līdzekli – zemi.

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 2. panta 2. daļas 2. punktu UIN nemaksā individuālie (ģimenes) uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuri atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam (GPKGPL) nav izvēlējušies sagatavot gada pārskatu. Attiecīgi individuālie uzņēmumi (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuri atbilstoši GPKGPL ir izvēlējušies sagatavot gada pārskatu, UIN maksā.

Atbilstoši UIN likuma 8. panta 5. daļas 6. punktam ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi ir individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) īpašnieka par sevi kā par pašnodarbinātu personu veiktās VSAOI.

Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN) 1. panta 1. daļas 3. punktā noteikts, ka IIN ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus un tas sastāv no nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav UIN objekts. Saskaņā ar likuma par IIN 2. panta 3. punktu IIN maksātāji ir tās fiziskās personas (individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki), kas taksācijas periodā ir guvuši ienākumus, kuri nav aplikti ar UIN. Tātad, ja ienākumi no saimnieciskās darbības ir UIN objekts, tie nav IIN objekts. Līdz ar to tie nav jāiekļauj gada ienākumu deklarācijas D31 pielikumā.

Tāpat atbilstoši likuma par IIN 10. panta 9. daļas 1. punktam ar IIN apliekamo ienākumu nedrīkst samazināt par nomaksātām VSAOI summām, ja maksātāja – individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) īpašnieka – par sevi kā par pašnodarbinātu personu veiktās VSAOI ir iekļautas individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) saimnieciskās darbības izdevumos.

 

Pārpublicēts ar SIA Izdevniecība iŽurnāli atļauju.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā
Govju virusālā diareja – pasaules mēroga izaicinājums piena lopkopībā

Govju virusālā diareja (Bovine viral diarrhoea, BVD) ir liellopu infekcijas...

Tukuma piens attīstības stāsts
Tukuma piens attīstības stāsts

Tukuma piens ir viens no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. S...

SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos
SIA "Naukšēni" – inovatīvi un droši sava ceļa meklējumos

SIA Naukšēni Valmieras novadā izveidojusies no savulaik spēcīgās kopsaimnie...

Fendt 700 Vario Gen7 – jauns etalons savā jaudas klasē
Fendt 700 Vario Gen7 – jauns etalons savā jaudas klasē

Par Fendt 700 Vario septīto paaudzi jeb Gen7 būs dzirdējis ikviens, kas kau...