, .
clearsky_day 0.2℃
Vārda dienu svin: Austra, Aurora

Jaunumi grāmatvedības un nodokļu jomā 2020. gadā

Linda Puriņa , 17-09-2020
Jaunumi grāmatvedības un nodokļu jomā 2020. gadā

Saimnieks LV / 2020.gads (Janvāris.)

Būtiskas izmaiņas grāmatvedības un nodokļu jomā 2020. gadā nav sagaidāmas, bet tomēr dažas ir plānotas. Par tām pastāstīšu, kā arī atgādināšu vairākas lietas, kas uzņēmumu vadītājiem un pašnodarbinātajiem saistībā ar nodokļiem vai grāmatvedību varētu būt saistošas – lai arī ne jaunas.

 

Darba samaksa un nodokļi no tās

Plānots, ka 2020. gadā minimālā darba alga paliks nemainīga – 430 EUR mēnesī. Labklājības ministrijas mājas lapā ir pieejama arī informācija par minimālajām stundas likmēm 2020. gadā sadalījumā pa mēnešiem.

2020. gadā ir palielināts diferencētā neapliekamā minimuma apmērs. Maksimālais neapliekamā minimuma apmērs noteikts 3600 EUR gadā jeb 300 EUR mēnesī un maksimālo neapliekamo minimumu piemēro, ja gada apliekamais ienākums nepārsniedz 6000 EUR (500 EUR mēnesī). Pieaugot ieņēmumu apmēram, piemērojamais neapliekamais minimums samazinās. Nodokļu maksātājam neapliekamā minimuma apmēru prognozē Valsts ieņēmumu dienests, bet katrs nodokļu maksātājs arī pats var prognozēt piemērojamā neapliekamā minimuma apmēru (nodokļu maksātāja paša prognozētais neapliekamais minimums nedrīkst pārsniegt VID prognozēto).

Pieaug arī atvieglojumi par apgādībā esošu personu – no 230 līdz 250 EUR. Atgādinu, ka apgādībā var būt šādas personas:

 • nepilngadīgs bērns;

 • bērns, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

 • mazbērns vai audzināšanā paņemts bērns, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

 • nepilngadīgs brālis un māsa, kā arī brālis un māsa, kamēr brālis un māsa turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;

 • apgādībā esošas personas, kā arī nestrādājoša laulātā apgādībā esošs nepilngadīgs bērns;

 • maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona;

 • laulātais, vecāki, vecvecāki un bērni, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ja minētās personas nav strādājošas un saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzītas par personām ar invaliditāti;

 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;

 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz trim gadiem;

 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;

 • nestrādājošs laulātais, kura apgādībā ir pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu.

Atvieglojumi personām ar invaliditāti, kā arī politiski represētajām personām paliek līdzšinējā apmērā.

Lai darba devējam būtu pamats piemērot atvieglojumus, darbiniekam ir jāiesniedz elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa attiecīgajam darba devējam.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme paliek nemainīga – darbiniekiem, kas pakļauts visiem VSA veidiem, likmes sadalījums starp darba ņēmēju un darba devēju ir 11 % un 24.09 %.

Arī uzņēmējdarbības riska nodeva saglabājas iepriekšējā apmērā – 36 centi par katru darbinieku.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pašnodarbinātajam

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likme pašnodarbinātajiem netiek mainīta. Arī minimālais valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekts paliek līdzšinējais – 430 EUR apmērā. 2020. gads būs otrā reize, kad lauksaimnieki par iepriekšējo gadu aprēķinās arī iemaksas pensiju apdrošināšanai, kas noteiktas 5 % apmērā no faktiskā ienākuma. Iemaksas pensiju apdrošināšanai no lauksaimniecības ienākuma 2019. gadā jānorāda pašnodarbinātā VSAOI ziņojumā par 2020. gada 1. ceturksni. Visiem pārējiem pašnodarbināto ienākumiem (kas nav ienākumi no lauksaimniecības) iemaksas pensiju apdrošināšanai jārēķina jau gada laikā un jāiekļauj ceturkšņa pašnodarbinātā ziņojumā.

 

Pievienotās vērtības nodoklis

No 2020. gada 1. janvāra atcelta nodokļa apgrieztā maksāšana (reverss) divām preču grupām – būvizstrādājumiem un sadzīves elektronikai.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības

Sagatavojot gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu, saimnieciskās darbības veicējiem saglabājas pienākums rēķināt piemērojamo izdevumu ierobežojumu. Tikai dažus izdevumu veidus (darba samaksa, pamatlīdzekļu nolietojums, nekustamā īpašuma nodoklis) atļauts deklarācijā iekļaut pilnā apmērā, bet izdevumiem kopumā piemērojams ierobežojums – ne vairāk kā 80 procenti no visiem ieņēmumiem. Lai šo likuma normu ievērotu un lai novērstu problēmas, kas bija, sagatavojot 2018. gada deklarācijas, deklarācijas veidlapā ir ieviestas vairākas izmaiņas. Ir sakārtots arī gada ienākumu deklarācijas pielikums D31, kas aizpildāms tiem IIN maksātājiem, kuri kārto divkāršā ieraksta grāmatvedību.

Tiem, kam gada ienākumu deklarācija jāsagatavo obligāti, termiņš deklarācijas iesniegšanai par 2019. gadu būs no 2020. gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

 

Gada pārskati un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas

Sākot ar 1. janvāri, var iesniegt uzņēmumu gada pārskatus tie uzņēmumi, kuriem pārskata periods sakrīt ar kalendāro gadu. Atgādinu, ka uzņēmums var izvēlēties arī citādu pārskata periodu – ne tikai no janvāra līdz decembrim.

Mazas sabiedrības Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē gada pārskatu iesniedz četru mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām (ja pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, tad līdz 30. aprīlim), bet vidējas un lielas – septiņu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

Kopš 2018. gada 1. janvāra ir mainīta uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtība – tas tiek rēķināts visa gada laikā, piemēram, veicot peļņas sadali vai arī tad, ja ir izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Ja gada laikā pienākums maksāt UIN nerodas, tad deklarācija nav jāsniedz. Par decembri gan UIN deklarācija ir jāiesniedz obligāti (pat, ja nodokļa bāze neveidojas) un tas jāizdara līdz 20. janvārim. Ja gada pārskata sagatavošanas laikā rodas nepieciešamība gada pēdējo UIN deklarāciju mainīt, tad tas ir jādara, iesniedzot UIN deklarācijas precizējumu.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu

Jautājums: Vai fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (...

Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības

2020. gadā aptuveni 4.5 % no kopējā Eiropas Savienībā nodarbināto skaita, a...

ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze
ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze

Devāmies uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta zemnieku saimniecību Birzm...