, .
clearsky_day -1.3℃
Vārda dienu svin: Austra, Aurora

Izmaiņas darba laika uzskaitē

Inga ZĀLE , 13-10-2022
Izmaiņas darba laika uzskaitē

Darba likumā 2022. gada 1. augustā stājās spēkā izmaiņas attiecībā uz darba laika noteikšanu gadījumos, kad darbiniekam darba dienas un darba laiks iepriekš nav paredzami. Kā sagatavot darba grafiku un noteikt darba laiku šādos gadījumos?

Darba laiks Darba likuma (DL) izpratnē ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kad darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņu grafikos vai darba līgumā. Saskaņā ar DL 40. panta 2. daļas 7. punktu darba līgumā norāda nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku, ja darbinieka darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams. Šo informāciju var aizstāt ar norādi uz darba koplīgumu vai darba kārtības noteikumiem.

DL paredz trīs dažādus darba laika veidus:
• normālais darba laiks – DL 131. pants;
• nepilns darba laiks, kas ir īsāks par normālo darba laiku, – DL 134. pants;
• summētais darba laiks, ko nosaka, ja darba rakstura dēļ nav iespējams ievērot normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, – DL 140. pants.

Darba laika uzskaitei izmanto divus dokumentus – darba grafikus vai darba laika uzskaites tabulas. Darba grafikos atspoguļo plānoto darba laiku, bet darba laika uzskaites tabulās – faktiski nostrādāto darba laiku. DL tieši neparedz abu šo dokumentu formu un saturu, bet, tos izstrādājot, darba devējam jāņem vērā DL prasības.

Normālais darba laiks
Darba grafikus var nesagatavot, ja darba devējs vienojies ar darbinieku par konkrētām darba dienām un darba laiku un informācija ir ierakstīta darba līgumā, darba koplīgumā vai darba kārtības noteikumos...

 

 

Pilnu rakstu lasiet oktobra SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu
IIN nomaksa, pārdodot personīgo mantu

Jautājums: Vai fiziskai personai ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (...

Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības
Kuri ES reģioni ir lielā mērā atkarīgi no lauksaimniecības

2020. gadā aptuveni 4.5 % no kopējā Eiropas Savienībā nodarbināto skaita, a...

ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze
ZS Birzmaļi-2 kopā ar vecākiem saimnieko jaunā paaudze

Devāmies uz Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta zemnieku saimniecību Birzm...