, .
cloudy -2.6℃
Vārda dienu svin: Agate, Selga, Silga, Sinilga

Esi dabas draugs - izmanto digitālās iespējas vides saudzēšanai!

Vita Krieviņa , 17-08-2020
Esi dabas draugs - izmanto digitālās iespējas vides saudzēšanai!

Latvijā ir noteikti vairāki īpaši aizsargājamu dabas teritoriju veidi – nacionālie parki, biosfēras rezervāts, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi, dabas rezervāti, dabas pieminekļi un aizsargājamās jūras teritorijas. Kādi dabas objekti izvēlētajā maršrutā ir brīvi pieejami, bet kur, iespējams, nepieciešamas īpašas atļaujas, palīdzēs saprast gan jau pieminētās mobilās lietotnes, gan dažādas datu bāzes.

 

Pirms dodies dabā – sagatavojies!

Vislielākā uzmanība jāpievērš īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem un sugām. Dati par šiem objektiem pieejami Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS. Informācija pārlūkojama kartes formā, un sistēmā var aplūkot konkrētus dabas datus, piemēram, dabas liegumu robežas. Sistēmas OZOLS kartē var pat atrast informāciju, kurās Latvijas teritorijās aug dižkoki, kā arī pievienot savus atrastos dižkokus kartē. Ja vēlies iesaistīties dižkoku saglabāšanā, noderīgi iepazīties ar Latvijas Dabas fonda Dižkoku atbrīvošanas ceļvedi, ko var lejupielādēt elektroniski www.ldf.lv.

 

Noderīgs palīgs pastaigu un izbraucienu plānošanai būs DAP izstrādātā bezmaksas mobilā lietotne Dabas tūrisms, kas palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem, kur šodien doties vai ko darīt. Lietotnē ir vairāk nekā 400 dažādu dabas tūrisma galamērķu visā Latvijas teritorijā – dabas takas, skatu vietas, torņi. Tās saturs ir sakārtots vairāk nekā 20 dažādās kategorijās, kas ļauj ērti izvēlēties sev piemērotāko veidu ceļošanai dabā.

 

Pirms dodies dabā, esi atbildīgs un lejupielādē viedtālrunī Valsts vides dienesta izveidoto mobilo lietotni Vides SOS! Ar tās palīdzību ikviens Latvijas iedzīvotājs var ātri un ērti fiksēt pārkāpumus pret vidi, ziņot par pārkāpumiem Valsts vides dienestam un iegūt atgriezenisko saiti par pārkāpuma novēršanas gaitu.

 

Ērts rīks dažādu karšu, teritoriju un objektu apskatei ir AS Latvijas valsts meži izstrādātā bezmaksas mobilā lietotne LVM GEO Mobile. Tajā var apskatīt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, tūrisma vietas, dažāda veida ģeogrāfiskās kartes, datus par mežiem u.c. Lietotnē vari atrast vietu, kur sarūpēt sev Ziemassvētku eglīti, jo ar tās palīdzību iespējams ērti atrast valstij piederošu mežu, kurā drīkst nocirst eglīti rotāšanai mājās.

 

Informācija par tūrisma vietām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām atrodama arī LVM sagatavotajās kartēs, kas pieejamas tīmekļa vietnēs mammadaba.lv un lvmgeo.lv.

 

Kas notiek tavā pašvaldībā?

Digitālie resursi ļauj ikvienam uzzināt ne tikai dabas objektu atrašanās vietas un piekļuves iespējas, bet arī iepazīties ar dabas resursiem gan savā pašvaldībā, gan Latvijā kopumā. Un ne tikai iepazīties, bet arī iesaistīties lēmumu pieņemšanā par to, kā turpmāk attīstīt konkrētu teritoriju, lai tiktu sabalansētas gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju, gan tūristu intereses.

Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla (Ģeoportāls) geolatvija.lv sadaļā Ģeoprodukti pieejami dati par dažādiem dabas resursiem, piemēram, kartē var aplūkot informāciju par Latvijas pazemes ūdeņu apgabaliem, valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm, atkritumu poligoniem, kūdras purviem, plūdu risku teritorijām u.c.

 

Vienlaikus Ģeoportāla sadaļā Teritorijas attīstības plānošana var uzzināt, ko nosaka spēkā esošie pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti, un ir pieejama arī informācija par to izstrādi. Portāls ikvienam nodrošina iespēju iesaistīties plānošanas dokumentu publiskajās apspriešanās, iesniedzot priekšlikumus elektroniski, kā arī saņemt paziņojumus par interesējošo dokumentu izstrādi. Iespējams, tieši iesaistoties plānošanas dokumentu publiskā apspriešanā, uzzināsiet daudz jauna par dzīvesvietas apkārtni, kā arī, iespējams, palīdzēsiet saglabāt vietējai sabiedrībai nozīmīgus dabas vai kultūrvēsturiskos objektus, paužot savu viedokli par kādas teritorijas iecerēto izmantošanu.

 

Iesaisties augu un dzīvnieku aizsardzībā!

Dabas bagātības nav tikai meži, ainavas un ūdeņi. Lielākā vērtība ir augi un dzīvnieki, kas mīt konkrētā teritorijā.

Lai varētu piedalīties aizsargājamo sugu saglabāšanā, ir jāspēj tās atpazīt. Aizsargājamo sugu aprakstus var meklēt Latvijas Sarkanajā grāmatā, kurā vienkopus pieejami dati par Latvijā reti sastopamiem un apdraudētiem augiem, sēnēm un dzīvniekiem. Tiesa, Latvijas Sarkanā grāmata pieejama tikai drukātā formātā, bet tīmeklī var atrast arī informāciju digitālā formā par Latvijā sastopamām augu un dzīvnieku sugām. Atceries, ka aizsargājamo augu noplūkšana un izrakšana, jebkura mērķtiecīga aizsargājamo dzīvnieku ķeršana vai nogalināšana, turēšana nebrīvē, pārdošana, vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana, apzināta dzīvotņu postīšana ir aizliegta ar likumu un par šādām darbībām var saņemt sodu.

 

Savukārt portāls Dabasdati.lv nodrošina iespēju ikvienam ziņot par dabā novērotajiem augiem, sēnēm un dzīvniekiem, kā arī aplūkot ziņojumus par citu cilvēku novērojumiem. Izmantojot portāla sadaļu Novērojumu atlase, pēc dažādiem kritērijiem var atlasīt citu dabas draugu novērojumus, to skaitā par aizsargājamajām sugām.

 

Par citām dabas aizsardzības iespējām, izmantojot digitālos resursus, atrodama vietnes www.mana.latvija.lv dzīves situācijas aprakstā Dabas un vides aizsardzība.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Mēness govs, sapņu un cerību govs
Mēness govs, sapņu un cerību govs

Kā tikai nav dēvēta Zilā govs, kuras vēsture ir cieši saistīta ar latviešu ...

Kādēļ nepieciešamas nagu vannas?
Kādēļ nepieciešamas nagu vannas?

Ar govju klibumu saskaras lielākā daļa saimniecību, taču šo problēmu atrisi...

FarmGEM – smidzinātāji visām vajadzībām
FarmGEM – smidzinātāji visām vajadzībām

FarmGEM klāstā savām vajadzībām atbilstošo smidzinātāju atradīs lielākā daļ...

CLAAS tirgū izlaiž TRION – jaunu vidēja izmēra kombainu klases etalonu
CLAAS tirgū izlaiž TRION – jaunu vidēja izmēra kombainu klases etalonu

Tirgū izlaižot 20 jaunus TRION sērijas kombainus, CLAAS turpina 2019. gadā ...