, .
partlycloudy_night 5.4℃
Vārda dienu svin: Elīna, Drosma, Drosmis

Elektrolīniju trašu attīrīšana no kokiem un krūmiem – kas jāzina, ja tavu īpašumu šķērso gaisvadu elektrolīnija

AS Sadales tīkls , 28-09-2020
Elektrolīniju trašu attīrīšana no kokiem un krūmiem – kas jāzina, ja tavu īpašumu šķērso gaisvadu elektrolīnija

Saimnieks LV / 2020.gads (Maijs.)

AS Sadales tīkls nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā 1 miljonam objektu visā Latvijā, un elektrotīkla kopgarums sasniedz gandrīz 93 tūkst. km, no kuriem vairāk nekā 58 tūkst. km ir gaisvadu elektrolīnijas. Lai visi šie objekti nepaliktu bez elektroenerģijas piegādes, AS Sadales tīkls vai sadarbības partneris, ar kuru noslēgts līgums, regulāri novērtē gaisvadu elektrolīniju trašu stāvokli un vajadzības gadījumā veic elektrolīniju apdraudošo koku, to zaru un krūmu nozāģēšanu. Elektrolīniju trašu tīrīšana un apdraudošo koku nozāģēšana ir AS Sadales tīkls pienākums, kas tiek veikts saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.

 

Kāpēc koki tiek zāģēti?

Lai ikviens no mums varētu saņemt elektroenerģiju

Dabas apstākļu ietekmē veci un bojāti koki var iegāzties elektrolīnijā, saraujot vadus un sabojājot balstus. Koku zari un krūmi, pieskaroties vadiem, rada elektroapgādes traucējumus, dzirksteles un pat zaru aizdegšanos. Koks, kas uzgāzies uz gaisvadu elektrolīnijas, vai elektrolīnijas vados ieķēries koka zars var atstāt bez elektroenerģijas pat vairākus tūkstošus klientu.

Lai rūpētos par cilvēku dzīvību un īpašuma drošību

Koku zari var pārrīvēt elektrolīniju vadus, un, nokrītot uz zemes, tie rada apdraudējumu cilvēka dzīvībai, kā arī ugunsgrēka risku. Mitros laika apstākļos, saskaroties ar elektrolīnijas vadiem, koks labi vada elektrību. Tam pieskaroties, ikviens var gūt nāvējošu strāvas triecienu.

Lai operatīvi novērstu elektrotīkla bojājumus

Gaisvadu elektrolīnijas trasei jābūt attīrītai no kokiem un krūmiem, lai operatīvais personāls spētu netraucēti un jebkurā laikā piekļūt elektrotīklam. Tas ir īpaši svarīgi bīstamās situācijās, kad ir pārrauti elektrolīniju vadi vai bojāti balsti un elektrotīklam ir jāpiekļūst ar specializēto tehniku.

 

Jāiegaumē divi termini – elektrolīnijas trase un elektrolīnijas aizsargjosla. Elektrolīnijas trases un aizsargjoslas platums atkarīgs no elektrolīnijas atrašanās vietas un sprieguma.

Elektrolīnijas trasei jābūt pilnībā attīrītai no kokiem un krūmiem.

Elektrolīnijas aizsargjoslās jāveic elektrotīklu apdraudošo koku nozāģēšana.

Kā tiek plānota koku un krūmu zāģēšana?

 

Par plānoto koku un krūmu zāģēšanu (gaisvadu elektrolīnijas uzturēšanas darbiem) AS Sadales tīkls vai sadarbības partneri informē gan zemes īpašniekus, gan pašvaldības, kuru teritorijās atrodas īpašums, kuru šķērso gaisvadu elektrolīnija. Ja privātīpašumā ir paredzēts veikt elektrolīniju trašu tīrīšanu vai bīstamo koku nozāģēšanu, AS Sadales tīkls vai uzņēmuma sadarbības partneris informēs īpašnieku:

  • vismaz 14 dienas iepriekš, ja tiks veikta pilnīga elektrolīnijas trases tīrīšana,

  • vizmas 30 dienas iepriekš, ja tiks veikta pilnīga elektrolīnijas trases tīrīšana un apdraudošo koku nozāģēšana aizsargjoslā.

Situācijās, kad koku nozāģēšana jāveic nekavējoties, piemēram, vētras laikā vai situācijās, ja koks draud nogāzties vai tā vadi skart elektrolīniju, koku nozāģēšanu var veikt bez iepriekšējas zemes īpašnieka informēšanas. Par nozāģētajiem kokiem septiņu dienu laika tiks informēts zemes īpašnieks un Valsts meža dienests. Informācija par plānotajiem darbiem var tikt nosūtīta kā SMS, ja zemes īpašnieka telefons ir reģistrēts AS Sadales tīkls datu bāze, vēstulē pa pastu uz zemes īpašnieka deklarēto dzīvesvietu vai sniegta klātienē.

Kas jāņem vērā, ja elektrolīnijas aizsargjoslā augošie koki ir apzīmēti ar apzīmējumu „•” vai „X”?

Šādi apzīmē kokus, kuri apdraud elektrolīnijas drošību un kurus paredzēts nozāģēt. Ar „•” apzīmē elektrolīnijas trasē augošos kokus. Ar „X” apzīmē bīstamos kokus, kuri aug ārpus elektrolīnijas trases aizsargjoslas robežās.

Vai kokus gar elektrolīnijām var nozāģēt pats zemes īpašnieks?

Jā, taču pirms darbu sākšanas obligāti jāsaņem AS Sadales tīkls saskaņojums, kuru ātri un ērti var pieteikt mājas lapā www.sadalestikls.lv. Ja īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, plānotais darbs jāsaskaņo arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Nepieciešamības gadījumā uzņēmums organizēs elektroapgādes atslēgumu.

Vai zemes īpašnieks drīkst blakus elektrolīnijai audzēt augļu kokus, krūmus un dzīvžogus?

Elektrolīnijas trasē nedrīkst audzēt ne kokus, ne krūmus. Ja īpašieks vēlas saglabāt kādu atsevišķu augļu vai dekoratīvo koku, ir jānoslēdz atsevišķa vienošanas ar AS Sadales tīkls. To var veikt tikai gadījumos, ja koks nerada apdraudējumu elektrolīnijai un elektroapgādes kvalitātei. Zemes īpašniekam koku vainagi būs regulāri jākopj un jāapzāģē.

Kam pieder nozāģētie koki un to zari?

Visi nozāģētie koki pieder zemes īpašniekam. Pēc darbu pabeigšanas koki, krūmi un to zari visbiežāk tiks novietoti elektrolīnijas trases ārējā malā, taču, ja nozāģētos kokus trases malā nevar novietot, iespējams vienoties arī par citu vietu. Veikto darbu vieta tiks sakārtota pēc visu darbu pabeigšanas šajā teritorijā. Pilsētās nozāģētie koki, krūmi un zari pilnībā tiks utilizēti, ievērojot pašvaldības noteiktas prasības.

Kur vērsties, ja rodas jautājumi?

Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar darbu izpildītāju vai AS Sadales tīkls, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8403.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā

Liellopu tirdzniecības uzņēmums SIA Baltic Bianco Trading 10. martā piedāvā...

Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība
Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība

Lietuvas lauksaimniecībā tradicionālajām nozarēm aizvien pievienojas jaunas...

Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas
Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas

Burkānu audzētājiem lielākās rūpes sagādā nezāles, kuru ierobežošanai jāpie...