, .
partlycloudy_night 1.5℃
Vārda dienu svin: Tekla, Violeta

eAgronom oglekļa programma – iespēja saņemt samaksu, rūpējoties par augsni

Ritvars PODZIŅŠ , 13-07-2022
eAgronom oglekļa programma – iespēja saņemt samaksu, rūpējoties par augsni

Covid-19 vīrusa izraisītie ierobežojumi, Eiropas Savienības nosacījumi, vēloties panākt klimatneitralitāti, kā arī sankcijas saistībā ar ģeopolitisko situāciju atstājušas ievērojamu ietekmi uz lauksaimniecības nozari Latvijā. Tāpēc lauksaimniekiem jāmeklē arvien jauni veidi, kā izdzīvot un efektivizēt savu saimniecību darbību. Tas iezīmē nenovēršamu pāreju uz tehnoloģiski attīstītāku lauksaimniecību ar modernākiem risinājumiem, kas ir viens no veidiem, lai samazinātu izmaksas.

Lai arī lauksaimniecība ir būtiska emisiju radītāja globālā kontekstā, tai ir arī liels potenciāls emisiju piesaistē, piemēram, izmantojot augsni kā otru lielāko oglekļa absorbētāju uzreiz pēc okeāniem. Saimniecības pārvaldības datorprogrammas izstrādātājs un neatkarīgo lauksaimniecības biznesa konsultāciju uzņēmums eAgronom piedāvā unikālu programmu lauksaimniekiem, kas palīdz ieviest ilgtspējīgas augsnes apstrādes metodes un nodrošināt visaugstākajiem kvalitātes standartiem atbilstošu oglekļa kredītu ģenerēšanu, uzskaiti, sertifikāciju un pārdošanu. Tā ir iespēja saimniekot efektīvāk un videi draudzīgāk, saņemot samaksu par to.

Agronoms un eAgronom konsultants Uldis Nelsons skaidro, ka izejvielu pieejamības trūkuma, to izmaksu pieauguma, kā arī klimata krīzes draudu ēnā arvien vairāk ieguvumu sniedz progresīvas saimniekošanas metodes, piemēram, oglekli piesaistošā lauksaimniecība un oglekļa kredītu tirdzniecība: „Ar progresīvu lauksaimniecības metožu palīdzību, piemēram, precīzo mēslošanu, samazinātu lauku apstrādi vai starpkultūru un pasēju audzēšanu lauksaimnieki var ne tikai uzlabot augsnes savos laukos – tās kļūst auglīgākas, labāk saglabā mitrumu un uzlabojas to ūdens noturēšanas spēja, bet arī ietaupīt.”

Programmas ietvaros lauksaimnieks iegūst savas saimniecības pašreizējās situācijas izvērtējumu, kā arī plānu jaunu saimniekošanas metožu ieviešanai. Lauksaimniekam, īstenojot oglekli piesaistošās lauksaimniecības metodes, dokumentējot tās un periodiski veicot augsnes analīzes, eAgronom aprēķina saimniecībā ģenerētos oglekļa kredītus, kurus lauksaimnieks tālāk var nodot korporatīvajiem pircējiem, kuri vēlas samazināt savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu.

U. Nelsons atzīmē, ka šobrīd oglekļa kredīti ir labākā un mūsdienīgākā iespēja lauksaimniekiem ilgtermiņā samazināt izmaksas, uzlabot augsni, ietaupīt līdzekļus mēslojuma un degvielas iegādei, kā arī gūt papildu ienākumus: „Oglekļa programma ir ilgtermiņa risinājums gan klimata izmaiņu, gan augsnes vispārējās auglības aspektā. Turklāt tā ir laba iespēja lauksaimniekiem saņemt atlīdzību par savā saimniecībā ģenerētajiem oglekļa kredītiem.”

Kas ir oglekļa kredīti?
Oglekļa kredīts ir izlīdzināšanas vienība, ko iegādājas uzņēmumi kā vienu no opcijām, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi. ES regula Eiropas Zaļais kurss nozīmē liela apmēra saistības krasi samazināt savu oglekļa pēdas nospiedumu līdz 2050. gadam. Tāpēc uzņēmumi vēlas iegādāties CO2 kredītus, lai īstenotu vides pārmaiņas, kas pārsniedz viņu pašreizējo spēju robežas.

Kāpēc uzņēmumi vēlas iegādāties oglekļa kredītus?
Lieliem korporatīvajiem uzņēmumiem ir jādara viss iespējamais, lai samazinātu savu oglekļa pēdu un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Kad uzņēmumu iespēju robežās ir veikti attiecīgie uzlabojumi, tie, balstoties uz savām vērtībām, ņemot vērā arvien pieaugošo sabiedrības spiedienu, valdības noteiktos ierobežojumus un savas pienākuma apziņas vadīti, tiecas kļūt oglekļa neitrāli.

Kādu ieguvumu šī programma sniedz lauksaimniekiem?
eAgronom oglekļa programma ir vērsta uz ilgtspējīgu saimniekošanu un augsnes uzlabošanu ilgtermiņā. Dalība programmā nozīmē ne tikai dokumentēt saimniecībā ģenerētās oglekļa atdalīšanas vienības (katra vienība atbilst vienai tonnai oglekļa dioksīda (CO2), kas ir atdalīts no atmosfēras vismaz uz 10 gadiem) un pārdot tās kā oglekļa kredītus korporatīvajiem pircējiem un citām organizācijām, kas vēlas izlīdzināt savas oglekļa emisijas. Tās arī nozīmē saudzēt mūsu zemi un atstāt augsni nākamajām paaudzēm tādu, kāda tā ir bijusi dabīga, spētu regulēt klimatu, atgrūst kaitīgas ķīmiskas vielas un nodrošināt dzīvotnes, kas arī ir viena no ES regulas Zaļais kurss pamatnostādnēm.

Kā darbojas oglekļa programma?
1. Lauksaimniekam iesaistoties programmā, eAgronom agronomijas konsultantu komanda veic saimniecības pašreizējās situācijas novērtējumu, balstoties uz augsnes analīžu datiem un saimniecībā pielietoto metožu izvērtējumu.
2. Pēc tam tiek reģistrēti saimniecības vēsturiskie dati un izstrādāts plāns jaunu metožu ieviešanai – iespējams, ieteicams dažādot augu seku, sākt audzēt starpkultūras vai samazināt augsnes apstrādi, lai ģenerētu oglekļa kredītus.
3. Tad ir laiks ķerties klāt plāna īstenošanai – lauksaimnieks pats izvēlas, kuras no piedāvātajām metodēm izmantot, un dokumentē tās, izmantojot eAgronom programmu.
4. eAgronom aprēķina saimniecībā ģenerētos oglekļa kredītus, balstoties uz augsnes analīžu datiem un dokumentēto informāciju, un trešā puse tos verificē.
5. Lauksaimnieks ar eAgronom starpniecību pārdod ģenerētos oglekļa kredītus korporatīvajiem pircējiem un citiem uzņēmumiem, gūstot papildu ienākumus.

eAgronom apzinās, ka lauksaimniecība ir neparedzama nozare un ir sarežģīti uzņemties ilgtermiņa saistības, tāpēc oglekļa programmai ir elastīgi dalības nosacījumi – jebkurā laikā ir iespējams programmai pievienot vai no tās izslēgt jau esošos laukus. Turklāt lauksaimniekiem netiks piemērotas soda maksas, ja saimniecībā neizdosies ģenerēt oglekļa kredītus un tie tiks aprēķināti, ieviešot arī nelielas pārmaiņas.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Mēness govs, sapņu un cerību govs
Mēness govs, sapņu un cerību govs

Kā tikai nav dēvēta Zilā govs, kuras vēsture ir cieši saistīta ar latviešu ...

Kādēļ nepieciešamas nagu vannas?
Kādēļ nepieciešamas nagu vannas?

Ar govju klibumu saskaras lielākā daļa saimniecību, taču šo problēmu atrisi...

FarmGEM – smidzinātāji visām vajadzībām
FarmGEM – smidzinātāji visām vajadzībām

FarmGEM klāstā savām vajadzībām atbilstošo smidzinātāju atradīs lielākā daļ...

CLAAS tirgū izlaiž TRION – jaunu vidēja izmēra kombainu klases etalonu
CLAAS tirgū izlaiž TRION – jaunu vidēja izmēra kombainu klases etalonu

Tirgū izlaižot 20 jaunus TRION sērijas kombainus, CLAAS turpina 2019. gadā ...