, .
cloudy 11.2℃
Vārda dienu svin: Strauja, Gudrīte

Avansa rēķini grāmatvedībā

Izdevniecība iŽurnāli , 13-03-2024
Avansa rēķini grāmatvedībā

Saimnieks LV / 2024.gads (Marts)

Praksē daudzi uzņēmumi iegrāmato saņemtos vai izrakstītos priekšapmaksas rēķinus pirms samaksas veikšanas vai saņemšanas, lai grāmatvedībā nodrošinātu vienotu dokumentu plūsmu. No kontroles viedokļa tas ir atbalstāmi, tomēr ir svarīgi atcerēties par šādu priekšapmaksas rēķinu esamību gada pārskata sagatavošanas brīdī un veikt korekcijas, uzņēmuma bilancē neuzrādot avansa rēķinus, par kuriem nav veikta vai saņemta apmaksa.

Avansi vai priekšapmaksa ir viens no veidiem, kā ierobežot uzņēmuma debitoru parādu kredītrisku un labāk pārvaldīt uzņēmuma naudas plūsmu. Avansi kā norēķinu veids kalpo arī gadījumos, kad tiek veikti lieli pasūtījumi vai tiek sniegts pakalpojums, kuram nepieciešami apjomīgi sākotnējie ieguldījumi, vai produkta saņēmējs ir jauns klients ar nepārbaudītu finanšu disciplīnu. Ir nozares, kurās priekšapmaksas rēķini ir regulāra uzņēmējdarbības prakse, piemēram, par interneta, telekomunikāciju, datorprogrammu un citiem pakalpojumiem tiek pieprasīta priekšapmaksa pakalpojuma sniegšanas mēneša sākumā.

Saistībā ar šo praksi nereti rodas divi jautājumi:
• Vai pakalpojuma saņēmējam saņemtais priekšapmaksas rēķins jāiegrāmato saņemšanas brīdī?
• Vai nepieciešams gala rēķins par saņemto pakalpojumu, par kuru jau izrakstīts priekšapmaksas rēķins?

Kad jāveic grāmatojums?
Saskaņā ar Grāmatvedības likumu (GL) grāmatvedībā jāatspoguļo saimnieciskais darījums – jebkurš tiesisks darījums Civillikuma izpratnē, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma saistībās vai mantas stāvoklī. Pārmaiņas mantas stāvoklī ir mantas sastāva vai vērtības izmaiņas.

Avansa vai priekšapmaksas rēķins pēc būtības nav darījumu apliecinošs dokuments, bet gan informatīvs dokuments vai pieprasījums veikt maksājumu. Līdz brīdim, kad tiek faktiski veikta vai saņemta apmaksa, priekšapmaksas rēķins nerada pārmaiņas uzņēmuma saistībās vai mantas stāvoklī, tādēļ priekšapmaksas rēķina saņemšana nav uzskatāma par saimniecisku darījumu.

Tāds pats princips tiek piemērots arī Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) – saņemtais avansa maksājums rada pienākumu deklarēt avansa maksājumu PVN deklarācijā...

 

 

Pilnu rakstu lasiet marta SAIMNIEKS LV numurā!

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Kombinētā piena – gaļas liellopu šķirne Simentāle
Kombinētā piena – gaļas liellopu šķirne Simentāle

Piena lopkopībā diezgan bieži sastopamies ar apzīmējumu kombinētās šķirnes....

Domāt, mainīties un pastāvēt
Domāt, mainīties un pastāvēt

Lauksaimniecības nozaru un zemnieku saimniecību attīstībā bieži varam pārli...

SIA "Griezes Lejnieki" laiku lokos
SIA "Griezes Lejnieki" laiku lokos

Latvijas piensaimniecību pēdējo divdesmit, trīsdesmit gadu laikā skārušas ...

Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai
Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai

Ar katru gadu elektroenerģija kļūst aizvien būtiskāks resurss jebkurā saimn...