, .
cloudy 24.7℃
Vārda dienu svin: Justīne, Juta

Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām

Lauku atbalsta dienests , 04-09-2023
Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām

No 2023. gada 1. septembra līdz 1. decembrim Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus iesniegt projektus divos “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Atbalsta mērķis ir novērst 2023. gada 7. augustā radušos laikapstākļu postījumus lauksaimniecības ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu ēkām un būvēm. Attiecināmi ir izdevumi par minēto ēku vai būvju atjaunošanu vai tam nepieciešamo būvmateriālu iegādi no 2023. gada 7. augusta, tāpēc ļoti svarīgi, lai lauksaimniekam ir pamatojoša informācija, kas pierāda postījumu sekas 7. augusta laikapstākļu dēļ.

Paredzētais finansējums ir 3 miljoni eiro.

LAD direktora vietnieks Andris Grundulis skaidro: “Atbalsts ir pieejams, lai lauksaimnieki pēc iespējas ātrāk varētu novērst krusas un negaisa nodarītos postījumus. Kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz pamatojoša informācija, kas pierāda, ka bojājumi ir radušies 7. augusta laikapstākļu dēļ. Tie var būt gan fotomateriāli, gan video, apsekojuma akti u.tml. Aicinu lauksaimniekus nekavēties ar projektu iesniegšanu, mēs dienestā projektus vērtēsim ļoti ātri. Tāpēc tad, kad lauksaimnieki pieteiksies 80% no pieejamā finansējuma (tiks veikta tā rezervācija), LAD publicēs paziņojumu “Latvijas Vēstnesī” un vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem piemēros proporcionālu samazinājumu.”

Uz atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un pēdējā noslēgtajā finanšu gadā ir bijuši ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes.

Plašāka informācija lasāma LAD tīmekļa vietnē www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsts krusā un vētrā cietušajām ēkām”.

Projektu pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00).

Projektu iesniegumu pieņemšana tiek izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par vienkāršošanu
Eiropas Komisija aicina lauksaimniekus piedalīties tiešsaistes aptaujā par vienkāršošanu

Kā paziņots priekšlikumos samazināt slogu, kas gulstas uz lauksaimnieku ple...

Jauni genomikas noteikumi palīdzēs lauksaimniekiem pāriet uz zaļo ekonomiku
Jauni genomikas noteikumi palīdzēs lauksaimniekiem pāriet uz zaļo ekonomiku

Lai veicinātu pārtikas sistēmas ilgtspēju, EP deputāti atbalstīja jaunus no...

Izmaiņas nodokļu jomā 2024. gadā
Izmaiņas nodokļu jomā 2024. gadā

Kā ierasts, katrs jaunais gads nāk ar lielākām vai mazākām izmaiņām nodokļu...

Normatīvie akti, kas stājas spēkā 2024. gada sākumā
Normatīvie akti, kas stājas spēkā 2024. gada sākumā

Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieki varēs pieteikties Eiropas Savienības a...