, .
partlycloudy_night 4.7℃
Vārda dienu svin: Elīna, Drosma, Drosmis

Aktuālais pašnodarbinātajiem un gada ienākumu deklarācijas iesniedzējiem

Linda Puriņa , 28-09-2020
Aktuālais pašnodarbinātajiem un gada ienākumu deklarācijas iesniedzējiem

Saimnieks LV / 2020.gads (Maijs.)

Neraugoties uz krīzi, saglabājas pienākums aprēķināt un maksāt nodokļus, iesniegt pārskatus. Krīzes apstākļi liek vēl jo cītīgāk sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, kas uzliek dažāda veida darbībai papildu ierobežojumus, paredz jaunus vai maina esošos atbalsta mehānismus krīzes laikā cietušajiem.

Tiem, kas no saimnieciskās darbības maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ikgadējais pienākums ir gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nav mainīti – ja deklarācija jāiesniedz obligāti, tad tas ir jāizdara laika posmā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja gada ienākumi pārsnieguši 62 800 EUR, tad deklarācija iesniedzama laikā no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Saistībā ar Covid–19 krīzi 2020. gadā IIN maksātāji ir atbrīvoti no nodokļa avansa maksājumiem. Nodokļu maksātājam ir tiesības brīvprātīgi veikt avansa maksājumus. Ja 2020. gada pirmais avansa maksājums jau ir veikts, tad nodokļu maksātājs to var prasīt atmaksāt.

Gada ienākumu deklarācija, salīdzinot ar 2018. gada veidlapu, nav mainījusies. Saimnieciskās darbības veicējiem aizpildāms D3 vai D31 pielikums. Ja grāmatvedība tiek kārtota divkāršā ieraksta sistēmā, tad jāaizpilda D31 pielikums un jāsagatavo arī individuālā komersanta finanšu pārskats, kas sastāv no bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata.

D3 pielikuma aizpildīšanai pamatinformācija tiek ņemta no ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla, bet tā tiek papildināta ar informāciju no citiem grāmatvedības reģistriem, kā arī tiek precizēta par vairākām pozīcijām.

Atgādinu, ka kopš 2018. gada IIN aprēķinā ir jāņem vērā vairākas salīdzinoši jaunas lietas:

  1. Pamatlīdzekļu grupas un tām piemērojamās nolietojuma aprēķināšanas likmes ir noteiktas likuma Par IIN 11.5 pantā; nodokļu maksātājs var izvēlēties lineāro vai degresīvo metodi, bet jāņem vērā, ka izvēlēto metodi ir atļauts mainīt ne biežāk kā reizi10 gados.

  2. Pamatlīdzekļu sastāvā drīkst iekļaut inventāru, kura vērtība pārsniedz 1000 EUR; šis vērtības kritērijs attiecas uz tiem pamatlīdzekļiem, kas iegādāti pēc 01.01.2018.

  3. Saimnieciskās darbības izdevumi jau gada laikā uzskaitē tiek iedalīti divās grupās – tādi, ko no apliekamā ienākuma atskaita pilnā apmērā un tādi, kurus drīkst atskaitīt tikai 80 % apmērā no taksācijas gada ieņēmumiem; gada laikā jebkurus izdevumus uzskaita pilnā apmērā un izdevumu ierobežojumu aprēķina tikai gada ienākumu deklarācijā.

  4. Divkāršās grāmatvedības kārtotāji pamatlīdzekļu nolietojumu rēķina gan nodokļu vajadzībām atbilstoši likuma Par IIN 11.5 pantam, gan finanšu grāmatvedībā (pamatojoties uz nodokļu maksātāja noteikto pamatlīdzekļa kalpošanas laiku un izvēlēto metodi); normatīvie akti gan pieļauj to, ka arī divkāršās grāmatvedības kārtotājs rēķina nolietojumu tikai nodokļu vajadzībām un to norāda arī ieņēmumu un izdevumu pārskatā.

Pilnā apmērā iekļaujamie izdevumi ir šādi:

  1. Darba alga un darba devēja VSAOI, tajā skaitā solidaritātes nodoklis, ko saimnieciskās darbības veicējs maksā par saviem darbiniekiem; kā pilnā apmērā atskaitāmi izdevumi uzskaitē jānorāda arī pašnodarbinātā VSAOI un sezonas laukstrādnieku ienākums un nodokļi no tā.

  2. Nekustamā īpašuma nodoklis.

  3. Pamatlīdzekļu nolietojums saskaņā ar šā likuma Par IIN 11.5 pantu.

  4. Kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Lai saprastu, kā piemērojams izdevumu ierobežojums, apskatīsim nelielu piemēru.

 

IIN maksātājs A

IIN maksātājs B

IIN maksātājs C

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

8900

8900

8900

Atbalsta maksājumi lauksaimniekiem

1200

 

1200

IEŅĒMUMI KOPĀ

10 100

8900

10 100

Ierobežotā apmērā atskaitāmie izdevumi

7200

6000

2100

Pilnā apmērā atskaitāmie izdevumi

2450

2800

8750

IZDEVUMI KOPĀ

9650

8800

10 850

Izdevumu apmēra ierobežojums

10 100 x 80 % = 8080

8900 x 80% =7120

10 100 x 80 % = 8080

Apliekamais ienākums

8900–8080 = 820

8900–7120 = 1780

8900– 8750 = 150

 

A un B gadījumā apliekamo ienākumu samazina nevis par faktisko izdevumu summu, bet gan par izdevumu ierobežojumu. C gadījumā apliekamo ienākumu samazina pilnā apmērā atskaitāmie izdevumi, bet ierobežotā apmērā atskaitāmos piemērot nevar, jo pilnā apmērā atskaitāmie izdevumi jau pārsniedz noteikto izdevumu ierobežojumu.

Ienākums no lauksaimniecības 3000 EUR apmērā ar IIN netiek aplikts. Tas nozīmē, ka A un C gadījumā apliekamais ienākums neveidosies, jo ienākums ir mazāks par 3000 EUR (ja, protams, saimnieciskās darbības ienākumi ir no lauksaimniecības). Likums Par IIN paredz aprēķināt kopējo ienākumu gan no lauksaimniecības, gan citiem saimnieciskās darbības veidiem. Šādā gadījumā gan nav tiesību piemērot neapliekamo ienākumu 3000 EUR apmērā.

Ja IIN maksātājs attiecībā uz valsts sociālo apdrošināšanu ir pašnodarbinātā persona, tad gada ienākumu deklarācijā ir jānorāda par 2019. gadu aprēķinātās pašnodarbinātā VSAOI, tajā skaitā arī iemaksas 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai, kas par lauksaimnieciskās darbības ienākumu tiek aprēķinātas un norādītas 2020. gada 1. ceturkšņa pašnodarbinātā ziņojumā.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā

Liellopu tirdzniecības uzņēmums SIA Baltic Bianco Trading 10. martā piedāvā...

Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība
Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība

Lietuvas lauksaimniecībā tradicionālajām nozarēm aizvien pievienojas jaunas...

Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas
Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas

Burkānu audzētājiem lielākās rūpes sagādā nezāles, kuru ierobežošanai jāpie...