, .
partlycloudy_night 5.4℃
Vārda dienu svin: Elīna, Drosma, Drosmis

2020. gada lauksaimniecības skaitīšana

Centrālā statistikas pārvalde , 21-09-2020
2020. gada lauksaimniecības skaitīšana

Saimnieks LV / 2020.gads (Aprīlis.)

Latvijā un visā Eiropas Savienībā šogad notiks lauksaimniecības skaitīšana, kuru organizē Centrālā statistikas pārvalde (CSP).

 

Pirmā lauksaimniecības skaitīšana Latvijā notika pirms 100 gadiem – 1920. gadā reizē ar pirmo tautas skaitīšanu. Pirmās brīvvalsts laikā notika sešas lauksaimniecības skaitīšanas. Pēc neatkarības atjaunošanas lauksaimniecības skaitīšanas notika 2001. un 2010. gadā.

Lauksaimniecības skaitīšana notiek reizi 10 gados, un tās rezultāti nodrošinās informatīvo pamatu nākamās desmitgades lauksaimniecības attīstībai valstī, tādēļ lauksaimnieku piedalīšanās skaitīšanā ir īpaši svarīga. Lauksaimniecības skaitīšanas informācija kalpos nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai, kā arī lauksaimniecības politikas un lauku attīstības Latvijā, Eiropas Savienībā, kā arī Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanai un īstenošanai un būs nozīmīgs pamatojums atbalsta noteikšanā.

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija ir nozīmīga politikas veidotājiem, zinātnes un izglītības, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī sabiedrībai kopumā lauksaimniecības, reģionu attīstības plānošanai, vides aizsardzības un klimata pārmaiņu politikas attīstībai.

Lauksaimniecības skaitīšanā iegūs vispārīgu informāciju par lauku saimniecību, lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, lauksaimniecības dzīvnieku novietnēm un mēslošanas līdzekļu apsaimniekošanu, kā arī lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm.

Lauksaimniecības skaitīšanas informācija jāsniedz visām lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu – apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Skaitīšanā būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami administratīvajos reģistros, tas nozīmē, ka nebūs jāsniedz dati, kas jau ir Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas ES Tiešo maksājumu datubāzē, LAD informācija par atbalstu lauku attīstībai, Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā, LDC Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmā un LDC Novietņu infrastruktūras reģistrā.

Centrālā statistikas pārvalde aicina no 15. aprīļa līdz 22. decembrim aizpildīt lauksaimniecības skaitīšanas anketu vietnē e.csb.gov.lv.

Tie, kuri nebūs aizpildījuši anketu elektroniski, no 1. oktobra līdz 22. decembrim var gaidīt intervētāju savā lauku saimniecībā vai sniegt informāciju telefonintervijā. Intervijas lauku saimniecībās veiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra intervētāji, telefonintervijas – CSP intervētāji. Paralēli līdz 22. decembrim būs iespējams skaitīšanas anketu aizpildīt tiešsaistē e.csb.gov.lv.

Ja saimniecībā nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, skaitīšanas anketu varēs aizpildīt:

  • CSP reģionālajos datu savākšanas un apstrādes centros Valmierā, Kuldīgā un Preiļos,

  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros,

  • bibliotēkās.

Saskaņā ar Statistikas likumu CSP sniegtās ziņas netiek izpaustas, un iegūto informāciju izmantos tikai apkopotā veidā.

Uzziņas pa bezmaksas tālruni 80202808 darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, e-pasts: ls2020@csb.gov.lv. Aktuālā informācija par 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanu un anketas jautājumi pieejami CSP interneta vietnē csb.gov.lv/lauki2020.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā

Liellopu tirdzniecības uzņēmums SIA Baltic Bianco Trading 10. martā piedāvā...

Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība
Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība

Lietuvas lauksaimniecībā tradicionālajām nozarēm aizvien pievienojas jaunas...

Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas
Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas

Burkānu audzētājiem lielākās rūpes sagādā nezāles, kuru ierobežošanai jāpie...