, .
cloudy 14.1℃
Vārda dienu svin: Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis

Zīdītājgovju genoma novērtējuma ietekme uz pēcnācēju attīstību

LLKC , 30-03-2023
Zīdītājgovju genoma novērtējuma ietekme uz pēcnācēju attīstību

Programma: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2022/19_ELFLA.

Tēma: “Pēcnācēju attīstības rādītāju nozīme atkarībā no mātes genoma novērtējuma pētāmajām pazīmēm vienādā ēdināšanas sistēmā” (LAD līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P10).

Mērķis: Nodemonstrēt un salīdzināt dažādu genoma novērtējuma ietekmi uz zīdītājgovju produktivitātes rādītājiem Šarolē šķirnes dzīvnieku audzēšanas veicināšanai Latvijā.

Projekta Nr. 23-00-A00102-000008.

Projekta īstenošanas laiks: 2023.-2025. gads.

Projekta īstenotājs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Partneri: z/s “Mežāres”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads; LBTU (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāte); Biedrība “Gaļas liellopu audzētāju biedrība”.

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: Ierīkot demonstrējumu bioloģiskajā gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā, veidojot divas Šarolē (SA) šķirnes zīdītājgovju grupas ar zemāku un augstāku genoma novērtējumu. Grupām nodrošināt vienādus ēdināšanas un turēšanas apstākļus. Veikt lopbarības analīzes, sastādīt barības devas atbilstoši zīdītājgovju fizioloģiskajām vajadzībām. Reģistrēt teļu augšanas un attīstības radītājus: dzīvmasu piedzimstot, 120 un 210 dienās; aprēķināt dzīvmasas pieaugumu līdz 120., 210. dienām un telītēm līdz 365 dienu vecumam; fiksēt atnešanās vieglumu zīdītājgovīm, veikt lineāro novērtējumu teļiem atšķiršanas vecumā. Salīdzināt un analizēt iegūtos rādītājus atkarībā no zīdītajgovs genoma novērtējuma pētāmajai pazīmei. Veikt demonstrējuma ekonomisko novērtējumu, īpaši izvērtējot teļu augšanas un attīstības rādītājus (120, 200 un telēm 365 dienās) atkarībā no mātes genoma novērtējuma.

Demonstrējuma laikā tiks nodrošināta publicitāte demonstrējumam, organizējot, lauka dienu reizi gadā. Demonstrējuma noslēguma seminārā tiks sniegta informācijas par iegūtajiem rezultātiem. Rezultāti tiks publicēti LLKC mājaslapā.

Demonstrējuma ierīkošanas vietas: z/s “Mežāres”, novietne “Kapiņi”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...