, .
cloudy 6.6℃
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Seminārs “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”

LLKC , 31-01-2024
Seminārs “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”

LR Zemkopības ministrija aicina uz semināru “Pētījumu rezultāti augsnes auglības un ūdens kvalitātes uzlabošanai”, kas notiks šā gada 16. februārī, plkst. 10.00. Semināra mērķis ir rast iespēju ieinteresētajām pusēm iepazīties ar pētījumu rezultātiem un uzdot jautājumus pētījumu veicējiem.

Seminārs notiks ZOOM TIEŠSAISTĒhttps://us02web.zoom.us/j/82800437581?pwd=Z3FTajkzd1crY1BDRGZQNHJ5Rnordz09

Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK) labs ūdeņu stāvoklis ES dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2027.gadam. Latvijā augsts un labs ūdeņu stāvoklis pašlaik ir 36% ūdensobjektu. Saskaņā ar pēdējo Nitrātu ziņojumu 2016 – 2019.gadam, nitrātu saturs īpaši jutīgajās teritorijās nesamazinās un atsevišķos gadījumos pārsniedz Nitrātu direktīvā noteiktos rādītājus. Eiropas Komisija Latvijai ir ieteikusi pārskatīt īpaši jutīgo teritoriju robežas vai noteikt citus pasākumus, kas uzlabotu ūdeņu stāvokli. Zemkopības ministrija (ZM) ir pasūtījusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (LBTU) veikt ar ūdens piesārņojumu no lauksaimnieciskās darbības saistītus pētījumus. 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā

Latvijas jaunie lauksaimnieki turpinās aktīvu savu interešu aizstāvību un v...

Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā
Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā

Valsts atbalstam ciltsdarbam 2024. gadā paredzēti 20,42 miljoni eiro....

Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos
Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos

LLKC 2022. gadā ierīkoja demonstrējumu “Optimāla augsnes pH līmeņa uzturēša...