, .
cloudy 14.1℃
Vārda dienu svin: Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis

Samazināts iesniedzamais dokumentu daudzums komercdarbības licences zvejniecībā saņemšanai

Zemkopības ministrija , 02-05-2024
Samazināts iesniedzamais dokumentu daudzums komercdarbības licences zvejniecībā saņemšanai

Nolūkā mazināt administratīvo slogu zvejniekiem, valdība otrdien, 30. aprīlī, pieņēmusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par tās izsniegšanu, samazinot juridiskai personai (pretendentam) iesniedzamo dokumentu daudzumu licences saņemšanai. Tā vietā ZM vai pašvaldības pašas nepieciešamo informāciju iegūs no valsts iestāžu datu avotiem – datubāzēm.

Līdz ar to, lai pretendents saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, viņam kopā ar iesniegumu ZM vai pašvaldībā būs jāiesniedz mazāk dokumentu. Turpmāk ZM vai attiecīgā pašvaldība informāciju par pretendentu iegūs no digitālajiem valsts iestāžu datu avotiem:

  • par nodokļu maksājumu parādiem no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes,
  • par pretendenta reģistrāciju atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām no Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistra,
  • par zvejniecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra valsts informācijas sistēmas “Sodu reģistrs”,
  • par zvejas darbībām no ZM Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS).

Vēl ar noteikumu grozījumiem pašvaldībai būs tiesības atteikt atļaujas (licences) izsniegšanu, ja pretendentam, kurš nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā iekšējos ūdeņos, VID pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā par ienākumiem no saimnieciskās darbības (lauksaimnieciskās ražošanas) apgrozījums mēnesī uz vienu strādājošo ir norādīts mazāks par valstī noteikto minimālo algu. Tomēr, izvērtējot pretendenta ienākumu deklarācijā norādītā saimnieciskās darbības apgrozījuma saistību ar veikto zvejniecības komercdarbību, tiks ņemta vērā LZIKIS informācija par pretendenta konkrētā gada nozvejas apjomu, un pašvaldībai būs tiesības lemt arī par atļaujas (licences) piešķiršanu uz vienu gadu, ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nebūs sasniedzis šo iepriekš minēto apgrozījuma kritēriju.

Noteikumos ir veikti arī atseviški redakcionāli uzlabojumi un tiesību normu precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...