, .
clearsky_day 13.4℃
Vārda dienu svin: Gaida, Arnis, Arno

Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībā

LLKC , 27-04-2023
Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Projekta iesniegumus varēs iesniegt no 2023. gada 26. maija līdz 26. jūnijam divās aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (11. projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 396 185 EUR. Pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Aktivitātē „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” (9. projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 630 041 EUR. Atbalstu piešķir tikai par jaunaudžu retināšanu. Aktivitātē iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2024. gada 1. septembrim.

Plašāk informācija par projekta nosacījumiem pieejama mājaslapā lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi -> Projekti un investīcijas -> Atbalsta pasākumi.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs izvērtēt situāciju dabā projekta nosacījumu atbilstībai, sagatavot meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu, kā arī palīdzēs iesniegt projektu LAD Elektroniskajā reģistrācijas sistēmā, kā arī pārskata sagatavošanā par projekta īstenošanas rezultātiem. 

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Grozījumi Meža likumā nodrošinās ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu
Grozījumi Meža likumā nodrošinās ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu

Valdība, 6. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos ...

Pirmo reizi bruto segumos iekļautas briežu audzēšanas izmaksas
Pirmo reizi bruto segumos iekļautas briežu audzēšanas izmaksas

Lai kalkulētu, piemēram, briežu audzēšanas izmaksas, lieti noderēs bruto se...

Valsts meža dienests rosina turpināt egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežojošos pasākumus
Valsts meža dienests rosina turpināt egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežojošos pasākumus

Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) aktivitātes pieaugum...

1. jūnijā sākas stirnu āžu medību sezona
1. jūnijā sākas stirnu āžu medību sezona

Valsts meža dienests informē, ka šā gada 1. jūnijā ir sākusies kārtējā stir...