, .
cloudy 28.6℃
Vārda dienu svin: Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

Pieejams atbalsts mežsaimniecības nozarē

LLKC , 20-12-2023
Pieejams atbalsts mežsaimniecības nozarē

Lauku atbalsta dienests no 2024. gada 2. janvāra līdz 2. februārim ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu intervencēs “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” un “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai” (MK noteikumi Nr. 561 ). Šo aktivitāšu mērķis ir veikt meža ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, kā arī paredzēt atjaunoto un ieaudzēto platību agrotehnisko kopšanu un jaunaudžu retināšanu.

Intervencē “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” publiskā finansējuma apmērs ir 13,5 miljoni eiro. Līdzekļus paredzēts novirzīt šādām aktivitātēm:

* jaunaudžu retināšanai un mežaudžu nomaiņai – 8 miljoni eiro;

* meža ieaudzēšanas aktivitātei – 2 miljoni eiro;

* meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai – 3,5 miljoni eiro.

Intervencē “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un uzturēšanai” kopējais finansējums – 3,4 miljoni eiro. Tas paredzēts visu stādīto mežaudžu agrotehniskai kopšanai.

Iesniegto projektu īstenošanas termiņš, ja tiek veikta jaunaudžu retināšana un/vai meža ieaudzēšana vai nomaiņa (bez turpmākās kopšanas), ir 2025. gada 1. aprīlis. Ja plānotas agrotehniskās kopšanas, tad 2027. gada 1. aprīlis.

Lai pretendētu uz atbalstu, pirmajā projektu iesniegumu kārtā Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plāns Valsts meža dienestam saskaņošanai iesniedzams kādā no trim veidiem:

* izmantojot Meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (plānota Valsts meža dienesta organizēta apmācība);

* elektroniski parakstīta dokumenta formā;

* papīra formā.

Pretendents Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānā veic atzīmi, ja, veicot ieaudzēšanu, atjaunošanu un nomaiņu, plānotas agrotehniskās kopšanas.

Vēršam uzmanību uz to, ka zemes vienībā, kurā plānots īstenot intervenci Meža likumā noteiktajā termiņā, mežam ir jābūt inventarizētam atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas apriti.

Tāpat kā iepriekš, plāna atbilstību attiecīgās intervences īstenošanas nosacījumiem izvērtēs un lēmumu par intervenču plāna saskaņošanu vai noraidīšanu pieņems Valsts meža dienests. Saskaņotais plāns kopā ar projekta iesniegumu pretendentam elektroniski būs jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (LAD EPS).

Plašāka informācija par projekta nosacījumiem pieejama mājaslapā lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi>Projekti un investīcijas>Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam (KLP) intervences (atbalsta pasākumi)>LA7, LA8.

Valsts meža dienesta interneta vietnē plānots ievietot video pamācību, kā iesniegt Meža apsaimniekošanas atbalsta intervenču plānu, izmantojot Meža valsts reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmu. Lauku atbalsta dienesta interneta vietne tiks papildināta ar metodiku par dokumentu aizpildīšanu. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm atbilstošajās interneta vietnēs.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki piedāvā saistīto informāciju un konsultācijas, veicot arī meža izvērtēšanu atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā īpašumu apsekojot dabā. Izstrādājam atbalsta projektu dokumentāciju, kā arī sagatavojam projekta atskaites. Plašāk lūdzam interesēties, sazinoties ar tās MKPC nodaļas darbiniekiem, kuru darbības teritorijā atrodas meža īpašums. MKPC nodaļu kontakti atrodami www.mkpc.llkc.lv sadaļā Speciālisti.

Jāinformē par iepriekšējā gadā veikto mežsaimniecisko darbību

Saskaņā ar Meža likuma 29. panta otro daļu meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendārā gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tostarp veikto koku ciršanu.

Informāciju var iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta mežniecībā, sūtīt ar pasta starpniecību vai elektroniska dokumenta formā, kā arī iesniegt tiešsaistē Meža valsts reģistrā – https://gis.vmd.gov.lv

Lai atvieglotu pārskatu iesniegšanu tiešsaistē Valsts meža reģistrā, ir sagatavota video pamācība, kas kopā ar citām instrukcijām ir skatāma Valsts meža dienesta mājaslapā: https://www.vmd.gov.lv/lv/video-instrukcijas.  

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Riepu spiediena kontroles sistēma - saudzē ceļus un nodrošina koksnes piegādes klientiem
Riepu spiediena kontroles sistēma - saudzē ceļus un nodrošina koksnes piegādes klientiem

AS “Latvijas valsts meži” (LVM)  kokmateriālu pārvadājumu veikšanai izmanto...

Aktualizēti LVM koksnes produktu pārdošanas principi 2025.-2027. gadam
Aktualizēti LVM koksnes produktu pārdošanas principi 2025.-2027. gadam

Ar mērķi nodrošināt sadarbības ar koksnes produktu pircējiem nepārtrauktību...

Valsts meža dienests piemēro sodu par augsta riska bērza saplākšņa importu
Valsts meža dienests piemēro sodu par augsta riska bērza saplākšņa importu

2024. gada maijā Valsts meža dienests piemērojis 10 000 eiro naudas sodu uz...

Vētrā cietušajās priežu audzēs pasliktinās veselības stāvoklis
Vētrā cietušajās priežu audzēs pasliktinās veselības stāvoklis

Valsts meža dienesta speciālisti, apsekojot 2023. gadā postošajā vētrā ciet...