, .
cloudy 4.4℃
Vārda dienu svin: Dagnis, Dagne

Pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanā

Valsts vides dienests , 05-08-2022
Pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanā

2022.gada 4.augustā Valsts vides dienests (VVD) tikās ar biedrību “Zemnieku Saeima” ar mērķi pārrunāt aktuālo par lauksaimniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un VVD īstenoto Lauksaimniecības operatoru kontroles programmu 2021.- 2025.gadam.

Biedrība “Zemnieku Saeima” prezentēja aptaujas rezultātus par lauksaimnieku atkritumu apsaimniekošanas paradumiem. Viena no būtiskākajām problēmām, kas tika izcelta - daļa no aptaujātajiem respondentiem nešķiro (13,71%) vai šķiro tikai dažreiz (17,43%) lauksaimniecībā izlietotos iepakojumus. No tiem, kas nešķiro norāda, ka saimniecībā nerodas pietiekošs iepakojuma apjoms (35,71%). Savukārt lielākā daļa no aptaujātajiem respondentiem, kas nešķiro uzskata, ka nav pieejama atkritumu apsaimniekošanas iespējas reģionā (33,33%), vai arī nav pietiekošas informācijas par iepakojuma apsaimniekošanu (19,05%). Tomēr daļa no aptaujātajiem lauksaimniekiem norāda, ka iepakojumu sadedzina vai ierok zemē (14,29%). Vienlaikus tiek norādīts, ka 65,85% respondentu šķirotu iepakojumus, ja tiktu nodrošinātas ērtas iespējas nodot tos pārstrādei. Kopējais respondentu skaits, kas piedalījās aptaujā – 356.

Zemnieku Saimes pārstāvis uzsvēra, ka nepieciešama informācijas pieejamība par aktuāliem uzņēmumiem, kuri var pieņemt/veikt darbības ar lauksaimniecībā radušajiem atkritumiem. Dienests informēja par iespējām meklēt informāciju Reģistru vietnē, vienlaicīgi sagatavojot zemniekiem īsu video, kā ērti atrast informāciju, ne tikai par atļaujām, bet arī par pārbaudes rezultātiem.

Sanāksmes otrajā daļā par Lauksaimniecības operatoru kontroles programmu, pirmajiem rezultātiem un secinājumiem stāstīja VVD Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Evita Beitlere. Tika izskaidrots Programmas mērķis, situācijas analīze, iemesli un plānotie sasniedzamie mērķi, kā arī paredzamais laika periods, kādā plānots veikt lauksaimnieku operatoru kontroles.

Pirmā pusgada kontroles rezultāti skaidri norāda (40% gadījumos konstatēti pārkāpumi kūtsmēslu apsaimniekošanā), ka nepieciešams veikt pastiprinātu kontroli un veikt pasākumus, lai panāktu lauksaimnieku Operatoru piesārņojošo darbību atbilstību vides aizsardzības prasībām atbilstoši vides aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Tika izcelta nepieciešamība pēc papildus sanāksmēm, kuru laikā varētu pārrunāt aktualitātes nozarē. Sanāksmes laikā tika iezīmēta nākamās tikšanās (oktobra beigas) un nākamās sanāksmes tēmas:

  • Ražotāju atbildības sistēma un lauksaimnieku loma tajā
  • Pareiza DRN aprēķināšana
  • Informācijas pieejamība VVD mājas lapā par aktuālajiem uzņēmumiem, kuriem atļautas darbības ar lauksaimniecībā radušajiem atkritumiem.
  • Kūtsmēslu krātuves/lagūnas, to aprīkošana ar paraugu ņemšanas vietām.

Valsts vides dienests izstrādājis jaunus metodiskos materiālus lauksaimniecības un lopkopības uzņēmumiem:

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Notiks tiešsaistes lekcija par klimata politikas aktualitātēm
Notiks tiešsaistes lekcija par klimata politikas aktualitātēm

29. martā plkst. 16.30 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – L...

29. martā notiks seminārs par dzīves kvalitāti pilsētās
29. martā notiks seminārs par dzīves kvalitāti pilsētās

29. martā, trešdien, no plkst. 10:00 līdz 15:00 notiks Centrālās statistika...

Klāt konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 3. kārta
Klāt konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 3. kārta

Lai turpinātu uzlabot Latvijas ūdensobjektu kvalitāti un mazinātu to piesār...