, .
partlycloudy_night 20.5℃
Vārda dienu svin: Maksis, Maksims, Raivis, Raivo

Mazās saimniecības var pieteikties atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai

LLKC , 27-04-2023
Mazās saimniecības var pieteikties atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai

No šī gada 26. maija līdz 26. jūnijam ir iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mazajās lauku saimniecībās ar publisko finansējumu 6 585 000 EUR, kas ietver Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu. Projektu iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, iespējams sagatavot sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs. LLKC kontaktpersonu saraksts pieejams ŠEIT

Astotajā kārtā nav atbalstāmas izmaksas ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, gaļas liellopu un aitu iegādei uzsācējiem attiecīgajās nozarēs. 

Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionu principa, ņemot vērā lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha) sekojoši:

LAD Struktūrvienība

Pieejamais publiskais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP

750 000

Dienvidkurzemes RLP

780 000

Dienvidlatgales RLP

1  290 000

Lielrīgas RLP

570 000

Viduslatvijas RLP

705 000

Zemgales RLP

435 000

Ziemeļaustrumu RLP

660 000

Ziemeļkurzemes RLP

450 000

Ziemeļvidzemes RLP

945 000

Kopā

6 585 000

 

Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātā iesniegumu pieņemšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" un Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
“Mans Lauks” – ikdienas palīgs lauksaimniekam
“Mans Lauks” – ikdienas palīgs lauksaimniekam

Straujajā un mainīgajā laikmetā dati ir viens no lauku saimniecību vērtīgāk...

Kaitīgo organismu izplatības brīdinājumi publicēti vietnē noverojumi.vaad.gov.lv
Kaitīgo organismu izplatības brīdinājumi publicēti vietnē noverojumi.vaad.gov.lv

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) prognožu speciālisti veic regulāru...