, .
heavyrain 8.9℃
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Līdz 12.jūnijam meža īpašnieki aicināti pieteikties demonstrējumu izveidei

LLKC , 02-06-2021
Līdz 12.jūnijam meža īpašnieki aicināti pieteikties demonstrējumu izveidei

Lai sekmīgi apsaimniekotu mežu, vienlaikus nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu, meža īpašnieki aicināti pieteikties meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei. Tajās, LIFE integrētā projekta LatViaNature ietvaros, Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs (MKPC), sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu (PDF), izglītos par dabai draudzīgu mežsaimniecību.

Lai pieteiktos demonstrējuma izveidei, līdz 12.jūnijam pretendentam jāaizpilda demonstrējumu teritorijas izveides pieteikuma forma.

Detalizēti pretendentu vērtēšanas kritēriji pieejami saitē: https://latvianature.daba.gov.lv/aktivitates/e-3-1-ilgtspejigas-meza-aps...

Raimonds Bērmanis, MKPC direktors: “Platību apjoms ar dažādiem mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem privātajos mežos katru gadu palielinās par vairākiem simtiem hektāru. Kopējais aprobežojumu īpatsvars augstākais ir meža īpašumu grupā līdz 5 ha un no 50 līdz 100 ha. Cerīgi lūkojamies uz šo projektu un demonstrējumu teritoriju aktivitātes ieguldījumu, rodot apsaimniekošanas pieeju, kas pieļauj gan meža apsaimniekošanu, gan nodrošina dabas vērtību saglabāšanu.”

Sadarbībā ar meža īpašniekiem projekta ietvaros plānots izveidot piecas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas, kuras līdz 2028.gadam kalpos kā izglītības un pieredžu apmaiņas platforma. 

Madara Černuho, MKPC projektu vadītāja: Šis projekts MKPC ļauj likt lietā savu vairāk nekā 10 gadu pieredzi mežsaimniecībā tieši sadarbojoties ar privātajiem mežu īpašniekiem. Viena no būtiskākajām projekta aktivitātēm ir ilgtspējīgas mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju izveide, kura tiks balstīta uz privāto mežu īpašnieku esošās pieredzes un vēlmes saimniekot savā īpašumā ilgtspējīgi, apvienojot mežsaimniecisko darbību un dabas daudzveidības saglabāšanu. Kopīgi ar PDF vēlamies šo demonstrējumu teritoriju saimnieku pieredzi un zināšanas nodot tālāk citiem privāto mežu īpašniekiem, kā orgnaizējot demonstrējumus, tās konsultējot un izglītojot mežu īpašniekus."

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) tika uzsākts 2020.gadā un tā mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Egļu astoņzobu mizgrauži nav Latvijas kokrūpniecības nozares lielākās galvassāpes
Egļu astoņzobu mizgrauži nav Latvijas kokrūpniecības nozares lielākās galvassāpes

Egļu astoņzobu mizgrauži nav Latvijas kokrūpniecības nozares lielākās galva...

Viss par mežsaimniecības kooperatīviem arī tālmācībā
Viss par mežsaimniecības kooperatīviem arī tālmācībā

Zināšanas par mežsaimniecības kooperatīvu darbību un konkurētspējas palieli...

AS “Latvijas valsts meži” pusgada peļņa - 61,7 miljoni eiro
AS “Latvijas valsts meži” pusgada peļņa - 61,7 miljoni eiro

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome ir izskatījusi uzņēmuma darba rezult...

Meža produktu imports pirmajā pusgadā palielinājies par 41,4%
Meža produktu imports pirmajā pusgadā palielinājies par 41,4%

Latvija šogad pirmajos sešos mēnešos meža produktus ieveda 628,268 miljonu ...