, .
partlycloudy_day 27℃
Vārda dienu svin: Rozālija, Roze

Latvijas lopkopības sektoram tiek izstrādāts digitāls risinājums

LLKC , 13-12-2023
Latvijas lopkopības sektoram tiek izstrādāts digitāls risinājums

Kopš 2022. gada rudens notiek aktīvs darbs projekta “Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings” ietvaros, lai Latvijas lopkopības sektoram izstrādātu digitālu risinājumu, kas palīdzētu nodrošināt gan saimniecības datu uzskaiti un analīzi vienā vietā, gan arī veicinātu ilgtspējīgu saimniekošanu videi draudzīgā veidā.

Projektu uzsākot, tika veikta detalizēta lopkopības saimniecību vajadzību apzināšana.

Tika izvērtēta Somijas pieredze, dodoties pieredzes apmaiņas braucienā saistībā ar  digitālo tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās.

Aktīvi strādājot kopā lauksaimnieku organizācijām, pētniekiem, konsultantiem un lauksaimniekiem, ir paveikts liels darbs piena pārraudzības un kūtsmēslu apsaimniekošanas sadaļās. Tāpat ir uzsākts strādāt pie gaļas liellopu un aitu pārraudzības sadaļām. Projektu kā vadošais partneris vada LLKC, bet lauksaimnieku organizācijas (GLAB, LAAA, LZF, SCE E-piim, “Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija”), lopkopības saimniecības (Adams Farm, Lazdu mājasNākotne, Mežoki) un LBTU piedalās un sniedz savu redzējumu, lai izstrādātā monitoringa sistēma atbilstu lauksaimnieku vajadzībām. Savukārt iepriekš pieminētās sistēmas programmēšanas darbus veic Ventspils Augstskola.

Ar Lauksaimniecības datu centru (LDC) ir uzsākta sadarbība par datu (dzīvnieku, novietņu) importu no LDC datu bāzes. Taču, lai efektīvāk sasniegtu projekta mērķi un ņemtu vērā esošās un nākotnes lauksaimnieku vajadzības, ir nepieciešama daudz plašāka sadarbība ar LDC. Arī pēdējā projekta partneru sanāksmē tika atkārtoti secināts, ka ir svarīgi nodrošināt abpusēju sasaisti ar LDC sistēmām un dati nebūtu jāvada vairākas reizes dažādās sistēmas. Tāpēc, domājot par efektivitāti, LDC sistēmām būtu jānodrošina gan datu imports, gan eksports.

Projektu plānots pabeigt līdz 2025. gada 30. jūnijam.

Plašāk par projektu šeit: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/Efektivs_vides_un_dzivnieku_labturibas_saimniecibu_monitorings

Sistēma tiks izstrādāta 16.1. pasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros. Sistēmas izveides plānotās kopējās izmaksas ir 500 tūkst. eiro, no kuriem 90% finansēs Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), atlikušos 10% - projekta partneri.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Traktortehnikas īpašniekiem pieejams vairāk digitālo pakalpojumu
Traktortehnikas īpašniekiem pieejams vairāk digitālo pakalpojumu

Valdība,16. jūlijā, apstiprinājusi grozījumus traktortehnikas, tās piekabes...

Veiktas 400 pārbaudes dažādās vietās, bakteriālā iedega konstatēta sešos saimniekaugu paraugos
Veiktas 400 pārbaudes dažādās vietās, bakteriālā iedega konstatēta sešos saimniekaugu paraugos

Šobrīd Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijas te...

Līdz 31. jūlijam iespējams pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai
Līdz 31. jūlijam iespējams pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

Līdz šī gada 31. jūlijam primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, la...

Rapšos konstatēta fitoplazma
Rapšos konstatēta fitoplazma

Šogad daudzos ziemas rapša sējumos Kurzemē un Zemgalē novēroti atsevišķi, n...