, .
clearsky_day 12℃
Vārda dienu svin: Maija, Paija

Latvijas Dabas fonds aicina zemnieku saimniecības kļūt par dabisko zālāju atjaunošanas projekta GrassLIFE 2.0 partneriem

Latvijas Dabas fonds , 15-04-2021
Latvijas Dabas fonds aicina zemnieku saimniecības kļūt par dabisko zālāju atjaunošanas projekta GrassLIFE 2.0 partneriem

Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% valsts teritorijas, tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana.

Lai turpinātu GrassLIFE iesākto darbu dabisko zālāju atjaunošanai, LDF meklē jaunas saimniecības, kurām rūp mūsu dabiskie zālāji un kuras ir gatavas kļūt par GrassLIFE 2.0 projekta partneriem. Partneri sadarbībā ar projekta īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem atjaunos un saglabās savus dabiskos zālājus, un pilnvērtīgi integrēs tos saimniecības ražošanas sistēmā.

Aicinām pieteikties saimniecības, kuras apsaimnieko dabiskos zālājus un kuru saimniekošanā dabiskajiem zālājiem ir nozīmīga loma. Interesentiem līdz 30. aprīlim jāaizpilda pieteikuma anketa: https://ej.uz/piesakiesGrassLIFE.

Ņemot vērā LIFE programmas nosacījumus, projekta dalībniekam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Saimniecība atrodas ES nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000;
  • Saimniecība apsaimnieko ne mazāk kā 50 hektārus ilggadīgo zālāju, no kuriem daļa ir dabiskie zālāji jeb Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie zālāju biotopi;
  • Saimniecībai ir nepieciešams finansējums dabisko zālāju platību palielināšanai: aizaugušo zālāju atjaunošanai (krūmu ciršana, celmu frēzēšana, un tml.), sugu daudzveidības atjaunošanai (invazīvo sugu novākšana, dabisko pļavu sugu piesēja, un tml.) un/vai atjaunojamo zālāju apsaimniekošanas iespēju nodrošināšanai (ganību infrastruktūras izveide, krūmu un ciņu novākšana, pļaušanas metožu uzlabošana un tml.);
  • Saimniecībai ir konkrēti plāni, kā atjaunotie zālāji tiks integrēti saimniekošanā un gatavība sadarboties jaunu zālājos balstītu produktu attīstībā;
  • Saimniecība ir gatava segt līdz 25% no saimniecības zālāju atjaunošanas izmaksām – pārējo finansējumu nodrošinās LIFE programma un nacionālā līdzfinansējuma programma;
  • Saimniecība ir gatava turpināt apsaimniekot atjaunotos zālājus vismaz 20 gadus.

Priekšroka tiks dota saimniecībām:

  • kuras plāno atjaunot dabiskos zālājus vismaz 30 ha platībā;
  • kurās ir augstāka atjaunojamo zālāju dabas vērtība (to novērtēs mūsu eksperti pēc dabas datu pārvaldības Ozols datiem, nepieciešamības gadījumā zālājus apsekos dabā);
  • kuras specializējas lopkopībā.

Projektā iespējams iekļaut plašu pasākumu kopumu dabisko zālāju atjaunošanai un to apsaimniekošanas sistēmas izveidei, piemēram, zālāju bagātināšanu ar dabiskiem zālājiem raksturīgām augu sugām, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un atbalstītu apputeksnētājus; zālāju atbrīvošanu no invazīvajām vai ekspansīvajām sugām, to sagatavošanu pļaušanai vai ganīšanai (koku un krūmu novākšana, celmu frēzēšana, ciņu un mežacūku rakumu vai risu līdzināšana, nelielu zālāju apsaimniekošanai nepieciešamu tehnikas vienību iegāde). Tāpat projekta ietvaros saimniecības var iegādāties ganību dzīvniekus vai veidot ganību infrastruktūru. Īpaši novērtēsim saimniecību gatavību attīstīt ar dabiskajiem zālājiem saistīto produktu ražošanu.

Izvēlētās saimniecības sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un Latvijas Universitāti sagatavos vienotu projekta pieteikumu ES LIFE programmai, kas tiks iesniegts Eiropas Komisijā 2021. gada rudenī. Projekta apstiprināšanas gadījumā darbības varēs uzsākt 2022. gada rudenī un turpināt 5-6 gadu garumā.

Vienai saimniecībai pieejamais budžets būs atkarīgs no projektam pieteikto zālāju platībām un to atjaunošanas vajadzībām. Līdzšinējo projektu partneru budžeti svārstās no 30 000 līdz 150 000 eiro vienai saimniecībai jeb 1000-2000 eiro uz atjaunota zālāja hektāru.

GrassLIFE 2.0 projekts turpinās zālāju atjaunošanas darbus, kas uzsākti projektā GrassLIFE, ko finansē Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija. Par šo projektu, tā mērķiem, projektā iesaistītajām saimniecībām un līdz šim paveikto var uzzināt www.grasslife.lv.

GrassLIFE 2.0 pieteikuma anketa: https://ej.uz/piesakiesGrassLIFE.

Pieteikuma termiņš ir 2021. gada 30. aprīlis. Laikā no 1. maija līdz 15. jūnijam veiksim saņemto pieteikumu izvērtēšanu un sniegsim atbildi par to, vai saimniecība tiks iekļauta projekta sagatavošanā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar GrassLIFE projekta vadītāju Ingu Račinsku (inga.racinska@ldf.lv, tel. 26498448).

 

 

Komentāri


Skolnieciņš no svētupes

Год белого, металлического Быка начался довольно сложно и затруднительно. Начало 2021. года является довольно грустным. К сожалению, пандемия коронавируса продолжается. Хотя чрезвычайную ситуацию на территории Латвийской Республики уже отменили, но коронавирус некуда не делся, поэтому будем соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Чрезвычайную ситуацию в Латвии отменили 7. апреля 2021. года (источник информации: mfa.gov.lv/ru/konsulskaya-informaciya/ob-ob-yavlenii-chrezvychajnoj-situatsii-v-latvii). Коронавирус (Covid-19) по-прежнему является серьёзной угрозой нашему обществу. Для того чтобы преодолеть этот кризис, будем вакцинироваться от SARS-CoV-2 вируса. Спасем себя и свою страну! Спасем свою родину - Латвию! Используем этот шанс, который дали нам Латвийские Боги, ради спасения нашего родного государства! На вакцинацию можно записаться на сайте госуслуг manavakcina.lv либо позвонив на безоплатный номер телефона 8989. Да благословят нас Латвийские Боги! Да защитят нас Латвийские Боги от зла! С уважением, Skolnieciņš no svētupes [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #vakcinācija #imunitāte #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētupe


Skolnieciņš no svētupes

Kovid-19 (covid-19) krīze ir nogurdinājusi ļaužu prātus. Mūsu sabiedrība ir nogurusi no ilgstošās kovid-19 (covid-19) krīzes. Daži no mums ir zaudējuši ticību mūsu valdībai. Daži no mums ir nikni gan uz sevi, gan uz valdību, gan uz apkārtējo sabiedrību. Par spīti iekšējiem pārdzīvojumiem, saglabāsim mieru. Neviens no mums nav ideāls, taču mēs savā ikdienā cenšamies sasniegt savu ideālu. Šad tad gadās pieļaut kļūdas. Mēs visi esam cilvēki, kļūdīties ir cilvēcīgi. Tāpēc savāksim visu savu drosmi dūrē un piedosim mūsu valdībai tās kļūdas, nepilnības un neveiksmes. Piedosim visiem 13. Saeimas deputātiem! Piedosim 13. Saeimas Prezidijam: Inārai Mūrniecei, Marijai Golubevai, Andrejam Klementjevam, Dagmārai Beitnerei-Le Gallai, Inesei Lībiņai-Egnerei! Piedosim Ministru kabinetam: Arturam Krišjāņim Kariņam, Artim Pabrikam, Jānim Bordānam, Edgaram Rinkēvičam, Jānim Vitenbergam, Jānim Reinam, Sandim Ģirģenam, Ilgai Šuplinskai, Naurim Puntulim, Ramonai Petravičai, Tālim Linkaitam, Danielam Pavļutam, Kasparam Gerhardam, Artūram Tomam Plešam! Piedosim Valsts prezidentam Egilam Levitam! Piedosim Valsts prezidenta kancelejas vadībai: Andrim Teikmanim, Irēnai Kucinai un Lailai Jurcēnai! Piedosim Valsts prezidenta padomniekiem: Solveigai Silkalņai, Jānim Plepam, Jānim Kažociņam, Aivai Rozenbergai, Alisei Pīkai, Ievai Ilvesai, Sarmītei Ēlertei, Rolandam Lappuķem, Ievai Siliņai, Jurģim Klotiņam! Piedošana padarīs mūsu dzīvi vieglāku, tā atvērs mūsu sirdis sentēvu Dieviem. Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem! Dzīvosim ar cerību un mīlestību sirdīs. Būsim iecietīgi un saprotoši pret līdzcilvēkiem. Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iedegsim tumši zilu svecīti skaistā, māla svečturītī uz galda. Lūgsim visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu, lai Pērkons pasargā mūsu valsti no naidniekiem! Lūgsim Pērkoņtēvu – mūsu sentēvu Dievu – ar visu savu sirdi un dvēseli! Aizlūgsim Pērkonu par mūsu valdību! Lai Pērkons mūs svētī! Lai godāts, visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir! Ar lepnumu pret Tēvzemi, Skolnieciņš no svētupes [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. P.S. Drošu un uzticamu informāciju par Kovid-19 (Covid-19) pandēmijas norisi Latvijas Republikā var atrast šeit: covid19.gov.lv. Oficiālu informāciju par Kovid-19 (Covid-19) pandēmijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasākumiem un atsevišķiem ierobežojumiem var atrast šeit: mk.gov.lv/lv/covid-19. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #valdība #MinistruKabinets #13.Saeima #ValstsPrezidents #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētupe


Skolnieciņš no svētupes

2021. gads ir iesācies smagnēji. Daudziem šis gads ir smagu izvēļu laiks. Lai arī kovid-19 (covid-19) krīze iet uz beigām, tomēr koronavīruss nekur nav zudis. SARS-CoV-2 vīruss joprojām apdraud mūsu sabiedrības drošību. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs kā mūsu valsts un tauta pārvarēs kovid-19 (covid-19) krīzi. Tikai no mūsu pašu rīcības šajā krīzes situācijā ir atkarīga mūsu tautas un valsts labklājība. Tagad uz mūsu pleciem gulstas smaga atbildības nasta par mūsu tautas un valsts nākotni. Pašlaik katra apzinīga pilsoņa pienākums ir vakcinēties pret kovid-19 (covid-19) vīrusu, lai mūsu sabiedrība varētu sasniegt pūļa imunitāti. Laicīga vakcinācija pret SARS-CoV-2 vīrusu glābs manus tautiešus un Tēvzemi no izputēšanas. Vakcīna mums nodrošinās laimīgu nākotni. Būsim Latvijas patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos. Apliecināsim savu mīlestību pret sentēvu zemi vakcinējoties. Mums šī sērga ir jāpārvar! Mums šī sērga ir jāuzvar! Lūgsim Latvju Dievus, lai vakcinācija mūs mīļajā un labajā Latvijā notiktu veiksmīgi! Lūgsim Latvju Dievus, lai kovid-19 (covid-19) sērga pazustu no mūsu sentēvu zemītes robežām! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi mūs pasargā no ļauna! Veselību un drošību mums visiem vēlot, Skolnieciņš no svētupes [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #vakcinācija #imunitāte #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētupe


Jūsu komentārs

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pasākums „TRAKTORDIENA 2021” - PĀRCELTS!
Pasākums „TRAKTORDIENA 2021” - PĀRCELTS!

Nodibinājums „Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” informē, ka, ņemo...

Aptauja: 73% pircēju, iegādājoties cūkgaļu,  vēlas paaugstinātas labturības un vides prasības
Aptauja: 73% pircēju, iegādājoties cūkgaļu, vēlas paaugstinātas labturības un vides prasības

Iegādājoties cūkgaļu, pircēji vēlas redzēt marķējumu par paaugstinātām dzīv...

"Siera klubs": Tirgotājiem interese par Jāņu sieru patlaban ir mazāka nekā pērn
"Siera klubs": Tirgotājiem interese par Jāņu sieru patlaban ir mazāka nekā pērn

Patlaban siera ražotāji slēdz līgumus ar lielveikaliem par Jāņu siera piegā...