, .
heavyrain 9.2℃
Vārda dienu svin: Egils, Egīls, Nauris

Izaicinājumi slaukšanas zālē: pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu izmantošana

Pēteris Dambergs , 21-04-2021
Izaicinājumi slaukšanas zālē: pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu izmantošana

Saimnieks LV / 2019.gads (Jūnijs.)

Šajā rakstā gribu pastāstīt par izaicinājumiem, ar kādiem sastopas piena ražotāji visā pasaulē, slaucot govis, un par vienu no risinājumiem dažādām ar govju sagatavošanu slaukšanai saistītām problēmām – pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu.

Kas ir pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēma?
Tas ir instruments, ar kura palīdzību tiek notīrīti un nomazgāti pupi un atrietināts tesmenis. Tā nodrošina, ka gan pupu mazgāšana, gan tesmeņa atrietināšana vienmēr notiks pareizi, kvalitatīvi, ātri, visām govīm vienādi, katru dienu katrā slaukšanas reizē, neatkarīgi no tā, kā slaucējs jūtas un kāda ir viņa attieksme pret darbu. To var paveikt jebkurš cilvēks, pat bez īpašām priekšzināšanām un prasmēm slaukšanas darbā.

Kādās slaukšanas sistēmās ir iespējams izmantot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas ierīces?
Pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas var ērti un ar panākumiem izmantot visa veida slaukšanas zālēs un slaukšanas karuseļu sistēmās. Atsevišķus pilnībā pārvietojamus modeļus var izmantot arī dzemdību boksos, slimo dzīvnieku izolatoros un piesietās turēšanas kūtīs, kur govis slauc kannās vai piena vadā.

Pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināša-nas sistēma mazgā pupus, arī to galus, žāvē tos un atrietina tesmeni.

Pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas birstītes ir jāmaina ik pēc noteikta tesmeņa apstrādes reižu skaita.

Kā darbojas pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas?
Pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas birstītes, griežoties ar ātrumu 800–1100 apgriezieni minūtē, un siltais mazgāšanas šķīdums rūpīgi nomazgā govs pupus no visām pusēm, tajā skaitā pupu galus, vienlaicīgi tos masē, tā nodrošinot govs atrietināšanu pirms slaukšanas. Atsevišķi pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu modeļi nodrošina arī pupu pēcmazgāšanas apžāvēšanu ar gaisu.

Kādas problēmas slaukšanas zālē palīdz atrisināt pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēma?
Pupu notīrīšana – diemžēl tikai daži slaucēji spēj notīrīt pupus pirms slaukšanas pietiekoši tīri no visām pusēm. Īpaši liels izaicinājums ir nodrošināt pupu galu notīrīšanu. Pat labākie slaucēji ne vienmēr notīra pupus lielā slaucamo govju skaita, laika trūkuma vai noguruma dēļ. Netīri, kārtīgi nenomazgāti pupi pirms slaukšanas ir viens no būtiskākajiem mastītu rašanās iemesliem. No netīrajiem pupiem pienā nokļuvušie mēsli un baktērijas pazemina piena kvalitāti.

Ar pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu pupi tiek ļoti kvalitatīvi nomazgāti no visām pusēm. Pēc apstrādes gan pupu sāni, gan pupu gali ir pilnībā notīrīti. Salīdzinot ar roku darbu, pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēma ļauj pupus nomazgāt ne tikai kārtīgi, bet arī ātri. Pateicoties tīri nomazgātiem pupiem, slaukšanas aparāta gumijas iemavā nenonāk mēslu daļiņas kopā ar vides mastīta ierosinātājiem, tā samazinot govju inficēšanās risku slaukšanas laikā un uzlabojot piena kvalitāti. Tīri nomazgāti pupi ir viens no svarīgiem noteikumiem, lai samazinātu somatisko šūnu skaitu pienā un klīniskos mastītus ganāmpulkā.

Pupu pirmsslaukšanas apstrāde ar mazgāšanas, dezinfekcijas un kopšanas līdzekli – pupu iemērkšana dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzeklī pirms slaukšanas ir vēlama, atzīta un to dara daudzās saimniecībās visā pasaulē. Tomēr, tā kā visu govju pupi tiek iemērkti vienā vai dažos pupu iemērkšanas traukos, nereti šādā veidā tiek panākts pretējs efekts − nevis samazina govju inficēšanās risku, bet to palielina, pārnesot infekcijas ierosinātājus ar pupu iemērkšanas trauku no pupa uz pupu un no vienas govs uz citu.

Izmantojot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu, šāds infekciju ierosinātāju pārnešanas risks tiek samazināts līdz minimumam. Tā kā pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas birstītes griežas arī starplaikos starp katra pupa mazgāšanu, sistēmā nepārtraukti ieplūst tīrs, nepiesārņots pupu mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis, sistēma tiek uzturēta tīra un katrs pups tiek apstrādāts ar izmazgātu instrumentu.

Ar pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu pat ļoti netīrām govīm pupus notīrīt ir viegli, un tie ar katru tīrīšanas reizi kļūs tīrāki.

Roku tīrība – lai gan piena ražošanā jānodrošina augsti higiēnas standarti, pats slaucējs nereti ir nosmērēts ar govju mēsliem vai pienu un slaucēja rokas nepārtraukti ir pakļautas nosmērēšanās riskam. Piedzenot govis, pieskaroties netīram tesmenim, netīrām, izlietotām pupu tīrīšanas salvetēm un veicot pirmo strūklu noslaukšanu, slaucēja rokas, pat tad, ja tiek lietoti cimdi, tiek nosmērētas ar mēsliem vai piena paliekām. Ar netīrām rokām slaucējs pieskaras pupiem, tīrām salvetēm un pats veicina infekcijas ierosinātāju nonākšanu uz govs pupiem pirms slaukšanas.

Izmantojot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu, rokas pirms slaukšanas aparāta uzlikšanas vispār nepieskaras tesmenim, tādējādi līdz minimumam samazinot risku infekcijas ierosinātājiem nokļūt uz pupiem un tikt pārnestiem no govs uz govi ar rokām.

Pirmslaukšanas pupu dezinfekcijas un kopšanas līdzekļa trauciņš var būt arī tesmeņa infekciju avots.

Slaucējs ļoti netīrās rokās tur gan tīrās, gan netīrās, jau izlietotās tesmeņa tīrīšanas salvetes, tādā veidā pārnesot un izplatot tesmeņa infekcijas ierosinātājus.

Noslaucot pirmās piena strūklas, uz slaucēja rokām nokļūst piens, kurā var būt arī tesmeņa infekciju ierosinātāji.

Pupu tīrīšanas salvetes un lupatiņas – tāpat kā ar daudzi citi instrumenti, arī pupu tīrīšanas salvetes vai lupatiņas ir lielisks instruments, ja vien tās tiek lietotas prasmīgi un tā, kā tas ir paredzēts. Diemžēl visbiežāk novērojams, ka pupu tīrīšanas salvetes tiek lietotas tā, ka netīrumi no pupiem nevis tiek notīrīti, bet gan izsmērēti pa visiem četriem pupiem, bieži vien visvairāk nosmērējot vai atstājot nenotīrītu pašu svarīgāko pupa daļu – tā galu.

Rezultātā pupu tīrīšanas mērķis nav sasniegts vai sasniegts tikai daļēji. Slaukšanas procesa izmaksās ietilpst arī pupu tīrīšanai izmantotās salvetes, drānas vai papīrs. Taupot līdzekļus, saimnieki nereti nelieto pietiekoši daudz salvešu tesmeņa notīrīšanai, izmanto pupu tīrīšanai nepiemērotas salvetes vai papīru, laikus nenomaina vairākkārt lietojamās pupu tīrīšanas drānas, izmanto neizmazgātas, netīras lupatiņas, kas nav mazgātas veļas mašīnā pietiekoši ilgi un pietiekoši augstā temperatūrā, neizmanto labu dezinficējošu veļas pulveri vai vienā reizē veļas mašīnā ievieto pārāk daudz lupatiņu.

Izmantojot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu, pupu slaucīšanai salvetes vai drānas nav jāizmanto. Sistēma neatkarīgi no slaucēja nodrošinās kvalitatīvu pupu notīrīšanu katrai govij katru dienu katrā slaukšanas reizē.

Atkarībā no tā, cik līdzekļu tērēts pupu tīrīšanas salvetēm, ieguldījums pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmā uz nenopirkto salvešu rēķina atmaksājas 1–2 gados.

Atrietināšana
Tesmeņa atrietināšana jeb govs stimulēšana piena atdevei ir viens no slaucēja galvenajiem uzdevumiem. Tas ir tikpat svarīgs uzdevums kā visi pārējie slaucējam uzticētie pienākumi. Tiek uzskatīts, ka atrietināšanas sākums jeb oksitocīna izdalīšanās govs smadzenēs sākas uzreiz pēc pirmajiem īstajiem pieskārieniem tesmenim. Tomēr arī šajā jautājumā ir daudz diskusiju un viedokļu starp speciālistiem un piena ražotājiem. Daži uzskata, ka piena atdošanas reflekss govīm sākas, jau izdzirdot pazīstamas slaukšanas zāles skaņas, redzot slaucējus, sajūtot jebkādus pieskārienus tesmenim, piemēram, notraucot sausos netīrumus no tesmeņa ar roku vai iemērcot pupus pirmsslaukšanas pupu mazgāšanas un kopšanas līdzeklī. Citi turpretim uzskata, ka īstā atrietināšana var sākties tikai pēc kārtīgas pupu un īpaši pupu galu masāžas un pēc pirmo strūklu noslaukšanas. Diemžēl šī nevienprātība govju atrietināšanas jautājumā ir arī starp slaucējiem, kā rezultātā katrs slaucējs sagatavo govis slaukšanai vairāk vai mazāk atšķirīgi, uzliekot slaukšanas aparātus par vēlu vai par agru, tā radot govīm pārsteiguma vai pat sāpju stresu.

Izmantojot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu, ar vienu piegājienu govis tiek pilnībā sagatavotas slaukšanai. Pupi tiek kārtīgi notīrīti un nomazgāti, tesmenis tiek atrietināts ne sliktāk, kā to būtu izdarījis teliņš, prasot mammai ēst. Mīkstās, bet vienlaicīgi arī pietiekoši stingrās pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas birstītes kopā ar silto ūdeni masē govs pupus, nodrošina govij līdzīgas sajūtas, kādas rada teļš zīžot.

Tīrās pupu tīrīšanai paredzētās salvetes uz īsu brīdi pabijušas slaucēja rokās. Slaucēja darbs ir smags, intensīvs un diezgan netīrs. Slaucēja rokas gandrīz nekad nav tīras. Ar netīrām rokām slaucējs var pārnest tesmeņa infekciju ierosinātājus un inficēt veselās govis.

Visi četri vienas govs pupi ir tīrīti ar salvetes vienu un to pašu vietu. Rezultātā netīrumi tiek nevis notīrīti, bet gan izsmērēti pa visiem pupiem.

Pupi nevar būt tīri, ja salvetes pēc pupu tīrīšanas ir šādas.

Kvalificētu, atbildīgu, ražīgu slaucēju pieņemšana darbā, apmācība un aizvietošana
Tāpat kā citās jomās, šobrīd Latvijā ir grūti atrast kvalificētus, atbildīgus, motivētus darbiniekus arī slaukšanas darbu veikšanai.

Slaucēju atalgojums kāpj katru gadu, taču to ražība jeb izslaukto govju skaits stundā uz vienu slaucēju gandrīz nemainās. Darba ražīgumu slaukšanas zālē ierobežo gan darbinieku īpašības – spēja fiziski tikt galā ar saviem pienākumiem, gan slaukšanas tehnikas vai zāles īpatnības, gan neefektīva, laikietilpīga slaukšanas darba organizācija.

Izmantojot pupu maz-gāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu, tesmeņa sagatavošanas procedūra pirms slaukšanas ir būtiski vienkāršāka un krietni ātrāk izpildāma. Pateicoties tam, viens darbinieks, nezaudējot tesmeņa sagatavošanas slaukšanai kvalitāti, var īsākā laikā apkalpot vairāk govju, slaukšana notiek raitāk, visu govju izslaukšanai nepieciešams mazāk darba stundu un mazāk darbinieku.

Kopš govis vairs neslauc paši saimnieki, nereti rodas situācijas, ka slaucēju apmācība ir atstāta pašu slaucēju rokās. Jaunus darbiniekus ir grūti piesaistīt, jo tie nobīstas no atbildīgā darba un komplicētiem slaukšanas rutīnas protokoliem, savukārt pieredzējušos slaucējus ir grūti piespiest rīkoties savādāk, nekā tie paši uzskata par pareizu.

Izmantojot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmu, ir vieglāk gan piesaistīt jaunus darbiniekus, īpaši gados jaunus cilvēkus slaucēja darbam, gan viņus apmācīt. Šī sistēma ļauj sagatavot govis slaukšanai daudz vienkāršāk un ātrāk. Ārkārtas situācijās, kad nepieciešams aizvietot slaucēju, izmantojot pupu mazgāšanas un tesmeņa atrietināšanas sistēmas, govis var sagatavot slaukšanai jebkurš cilvēks un govis nejutīs būtisku atšķirību.

Tesmenis pirms slaukšanas jāatrietina tikpat pārliecinoši, kā to dara teliņš, mammai prasot pienu.

Mēsli no nekvalitatīvi notīrītiem pupiem nonāk slaukšanas aparātā, pienā un arī tesmenī, pazeminot piena kvalitāti un izraisot tesmeņa iekaisumus.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Kombinētā piena – gaļas liellopu šķirne Simentāle
Kombinētā piena – gaļas liellopu šķirne Simentāle

Piena lopkopībā diezgan bieži sastopamies ar apzīmējumu kombinētās šķirnes....

Domāt, mainīties un pastāvēt
Domāt, mainīties un pastāvēt

Lauksaimniecības nozaru un zemnieku saimniecību attīstībā bieži varam pārli...

SIA "Griezes Lejnieki" laiku lokos
SIA "Griezes Lejnieki" laiku lokos

Latvijas piensaimniecību pēdējo divdesmit, trīsdesmit gadu laikā skārušas ...

Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai
Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai

Ar katru gadu elektroenerģija kļūst aizvien būtiskāks resurss jebkurā saimn...