, .
clearsky_day 21.6℃
Vārda dienu svin: Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns

Ganību stāvoklis pārejas periodā no ziemas uz pavasari

LLKC , 30-03-2021
Ganību stāvoklis pārejas periodā no ziemas uz pavasari

Ganību efektīva izmantošana atkarīga no ganību apsaimniekošanas. Tuvojoties pavasarim, piena lopkopības saimniecībās jāsāk pievērst lielāku uzmanību ganību stāvoklim, kad svarīgi zālāju lauku kopšanas pasākumi. Tikai sekojot līdzi un laikus veicot visus darbus, ir lielākas iespējas nodrošināt augstražīgākas ganības, kas savukārt sekmēs lielāku lopkopības produkcijas, mūsu gadījumā – piena, ieguvi.

Zemnieku saimniecībā “Ramanīši” (Lielie Anspoki, Saunas pagasts, Preiļu novads) ierīkots demonstrējums par videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas izveidi piena lopkopības saimniecībā ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu  (LAD160419/P26, lote 13).

Pirmie svarīgākie pasākumi, kas tika veikti pēc sniega nokušanas,  – apskatīti ganību lauki. Atbilstoši tam plānoti veicamie zelmeņa kopšanas darbi.

Kopumā vērtējot, izskatās, ka ganību zelmenis pārziemojis labi. Atsevišķās vietās nepieciešama piegružojuma, no rudens palikušo ekskrementu un vecās kūlas novākšana, kurmju rakumu izlīdzināšana. To plānots veikt ar ecēšanu. Zālāju ecēšana agri pavasarī ir ļoti svarīga, jo šāda mehāniska augsnes apstrāde ir līdzvērtīga ķīmiskai apstrādei pret nezālēm. Tiek efektīvi uzirdināta ganību virskārta, veikta kurmju rakumu izlīdzināšana, vecās zāles novākšana. Ecēšanas rezultātā notiek augsnes aerācija, augu saknēm vieglāk piekļūst gaiss un mitrums. Šādi tiek sekmēta ganību zelmeņa straujāka augšana, barības vielu uzņemšana, kas nodrošina zelmeņa izturību un ilgāku izmantošanas laiku.

Izvērtējot zelmeņu stāvokli pavasarī, ir svarīgi izlemt par zālāju piesējas nepieciešamību, lai uzlabotu esošo zelmeņu kvalitāti. Zālaugu produktivitātes kritums sekojošos zelmeņa izmantošanas gados ir vispārīga agronomiska likumsakarība. Ātraudzīgu zālaugu, it īpaši tauriņziežu piesēja pavasarī ir viens no veidiem, kā saglabāt augstu zelmeņa ražību. Galvenais priekšnoteikums ir izmantot atbilstošu sējas tehniku, lai nodrošinātu piesēto sēklu sadīgšanu. Tā kā saimniecībā ir iegādāta speciāla tehnika tieši zālaugu piesējai, šo procesu iespējams veikt kvalitatīvi. Iepriekšējā pavasarī veiktā āboliņa piesēja saimniecībā deva labus rezultātus. Arī šogad, izvērtējot laukus, tiek lemts par piesējas nepieciešamību atsevišķos laukos.

Lai ganību zelmenis būtu ražīgs un tajā saglabātos vērtīgie zālaugi, ganības pareizi un regulāri jāmēslo. Pavasarī zāle mēslotās platībās augs intensīvāk, palielināsies ražība, proteīna un citu kvalitātes rādītāju daudzums.  Mūsu saimniecībā plānotais slāpekļa mēslojums ganībām 50 kg/ha. Pavasarī N minerālmēslojums veicina tieši ātrāku zāles augšanu augu veģetācijas perioda sākumā. Tas ļoti svarīgi, lai varētu ātrāk uzsākt ganīšanu. Pēc iepriekšēja gada pieredzes, ir svarīgi izvērtēt to, ka pirmajā ganīšanas ciklā optimālajai zelmeņa  ražībai jābūt 6-8 t/ha un zāles augstumam nevajadzētu pārsniegt 15-17 cm. Nav vēlams ganīšanu uzsākt par agru, jo pavasarī pirmās divas nedēļas zāle augšanai izmanto uzkrātās rezerves barības vielas. Šajā laikā intensīvi noganot, noēdot zāli zem 5 cm, samazinās zelmeņa ataugšanas intensitāte, rezerves barības vielu daudzums augos, izmainās zālaugu botāniskais sastāvs, „izkrīt” vērtīgās sugas, zelmenis kļūst neizturīgs pret sausumu. Lai ganību ražība kādā laukā būtu noturīga ilgākā laika periodā, tad pēc vairāku gadu noganīšanas  ieteicams šo platību nopļaut sienam. Svarīgi ganību zelmeņa ražības un kvalitātes rādītāji – jo tie augstāki, jo ekonomiski izdevīgāka lopbarība no ganību zāles.

Demonstrējumā darbs turpinās arī šajā ganību sezonā, un  tas tiek realizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

 

Komentāri


Jūsu komentārs

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Karstā laika ietekmē graudu raža samazinājusies par 15-20%
Karstā laika ietekmē graudu raža samazinājusies par 15-20%

Zemnieku vidū ir satraukums, jo karstā laika ietekmē graudu raža samazināju...

Rīgas Centrāltirgu ir jāveido par pievilcīgu vietu lauksaimniekiem un pircējiem
Rīgas Centrāltirgu ir jāveido par pievilcīgu vietu lauksaimniekiem un pircējiem

20. jūlijā Zemnieku saeimas (ZSA) pārstāvji piedalījās Rīgas domes vicemēra...

Kā karstums var ietekmēt potenciālo ražu dārzos
Kā karstums var ietekmēt potenciālo ražu dārzos

Laiks ieskatīties atkal dārzos, lai izdarītu pirmos spriedumus par to, kādu...

Salmonelozes klātbūtni PVD šogad mājputnu gaļā konstatējis 16 reizes
Salmonelozes klātbūtni PVD šogad mājputnu gaļā konstatējis 16 reizes

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) "Salmonella app" jeb salmonelozes k...