, .
cloudy 11.3℃
Vārda dienu svin: Strauja, Gudrīte

ES apmaksātas individuālas konsultācijas mežsaimniekiem

LLKC , 18-09-2023
ES apmaksātas individuālas konsultācijas mežsaimniekiem

Īpaši gaidām mazo mežu īpašniekus

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) sāk konsultāciju projekta īstenošanu.

Projekta ietvaros meža īpašniekiem (fiziskām un juridiskām personām) ir iespēja saņemt bezmaksas individuālas konsultācijas par meža apsaimniekošanu un ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un vides jautājumiem.

Konsultāciju sniegšanu nodrošina ES atbalsta finansējums.

Minētā projekta ietvaros piedāvājam šādus pakalpojumus:

  • Konsultācijas par meža apsaimniekošanu (t. sk. augošu koku uzmērīšana, cirsmu novērtēšana galvenajā cirtē, konsultācijas par meža atjaunošanu un kopšanu, konsultācijas par meža kaitēkļiem, slimībām, vēja postījumiem u.c.);
  • Konsultācijas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (t.sk. mežaudzes bioloģiskās daudzveidības novērtējums, rekomendācijas par meža apsaimniekošanu, veicamajiem uzturēšanas vai atjaunošanas pasākumiem, augošu koku uzmērīšana galvenajā cirtē);
  • Konsultācijas par savvaļas putnu aizsardzību (t. sk. rekomendējamo meža apsaimniekošanas režīmu, veicamajiem biotehniskajiem pasākumiem, ekoloģisko koku un to grupu iezīmēšana, dabas vērtību apzināšana, izzīmēšana un dabas vērtību skices sagatavošana);
  • Konsultācijas par ūdens resursiem (t. sk. meža apsaimniekošanas plānošana virszemes ūdensobjektu un purvu aizsargjoslās, ciršanai plānotās platības un izcērtamo koku noteikšana). Konsultācijas šajā jomā paredz cirsmu stigošanu, novērtēšanu un konsultācijas par meža apsaimniekošanu ūdens resursu aizsargjoslās.

Maksimālais atbalsta apmērs vienam - 3000 EUR

Maksimālais atbalsta apmērs vienam konsultāciju saņēmējam visā plānošanas periodā, kas aizsācies 2014. gadā un tiek īstenots vēl šobrīd – 3000 EUR.

Aicinām meža īpašniekus doties konsultantam līdzi uz mežu

Ticiet, konsultācijas mežā ir ļoti vērtīgas. Tās jums ļaus iepazīt un izprast jūsu mežā notiekošās likumsakarības un vēlamo saimniecisko darbību kā arī, iespējams, mežu ieraudzīsiet no cita skatu punkta un par to vēlāk būsiet pateicīgs.

Klienti apmierināti ar konsultāciju kvalitāti

Kopš 2020. gada MKPC sniegtās konsultācijas ir saņēmuši 862 meža īpašnieki, no kuriem 95% ir meža īpašnieki fiziskas personas.

Sākot ar 2021. gadu, reizi ceturksnī veicam konsutlāciju projekta klientu telefonisku aptauju. Lielākoties klienti norāda, ka sniegto konsultāciju kvalitāti vērtē kā ļoti labu vai labu. 2021. gada dati liecina, ka 95% respondenti ir apmierināti ar kvalitāti, 95 % iegūto informāciju izmanto sava meža apsaimniekošanā.

Meklē savu mežsaimniecības konsultantu MKPC nodaļās

Plašāku informāciju par pieteikšanos un konsultācijām var saņemt MKPC nodaļās visā Latvijā vai MKPC centrālajā birojā Ozolniekos, sazinoties ar Kārli Folkmani,
tālr. 29363016, e-pasts: karlis.folkmanis@mkpc.llkc.lv. MKPC darbinieku kontakti pieejami interneta vietnē www.mkpc.llkc.lv sadaļā – Speciālisti vai rakstiet pieteikumu uz: konsultacijas@mkpc.llkc.lv

Konsultācijas tiek īstenotas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu
Satversmes tiesa atceļ noteikumus par jaunāku koku ciršanu

8. aprīlī, Satversmes tiesa nolasīja lēmumu Latvijas vides organizāciju ier...

Vitālas mežaudzes arī klimata pārmaiņu laikā
Vitālas mežaudzes arī klimata pārmaiņu laikā

Klimata pārmaiņas ir nepārtraukts process, kas vistiešākā veidā ietekmē arī...

No 1. aprīļa stājas spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs
No 1. aprīļa stājas spēkā ciršanas ierobežojumi egļu mežaudzēs

Valsts meža dienests informē, ka no 1. aprīļa ir stājušies spēkā saimniecis...