, .
heavyrain 9.2℃
Vārda dienu svin: Egils, Egīls, Nauris

Ekspresmetožu izmantošanas iespējas slaucamo govju jaunpiena kvalitātes novērtēšanā

Indra EIHVALDE, Daina KAIRIŠA , 07-05-2021
Ekspresmetožu izmantošanas iespējas slaucamo govju jaunpiena kvalitātes novērtēšanā

Saimnieks LV / 2019.gads (Jūlijs.)

Jaunpiena kvalitāte ir nozīmīga teļu pasīvās imunitātes nodrošināšanai, ko raksturo tajā esošo imūnglobulīnu koncentrācija. To var novērtēt ar dažādām metodēm. Laboratoriskās metodes ir precīzākas, ar tām ir iespējams noteikt ne tikai kopējo imūnglobulīnu (Ig) daudzumu, bet arī katras Ig klases, piemēram, G, A, M daudzumu. Jaunpiena kvalitātes novērtēšanai ir vienkāršākas, bet pietiekami efektīvas metodes, ko var izmantot arī uz vietas fermā.

Izplatītākās laboratoriskās metodes ir radiālā imunodifūzijas metode (RID), enzīmu saistītā imunosorbenta analīze (ELISA), turbidimetriskā imūnanalīze (TIA). Šīs metodes ir laikietilpīgas un dārgas, tādēļ netiek izmantotas fermā ikdienas darbā (Quigley, 2015). Savukārt jaunpiena kvalitātes novērtēšanai fermā var izmantot kolostrometru vai refraktometru. Ar kolostrometru tiek mērīts šķidruma blīvums (1. att.).

1. att. Kolostrometra izmantošana  jaunpiena kvalitātes noteikšanai.

Noskaidrots, ka pastāv cieša sakarība (r = 0.70) starp jaunpienā esošo olbaltumvielu daudzumu un imūnglobulīnu koncentrāciju (Lokke, Engelbrecht, Wiking, 2016). Tātad, jo lielāks ir jaunpiena blīvums, jo lielāka imūnglobulīnu koncentrācija. Precīzu mērījumu iegūšanai ar kolostrometru jaunpiena temperatūrai vērtēšanas laikā ir jābūt no 22 līdz 24 °C (Chigerwe, Hagey, 2014). Izmantojot ar kolostrometru iegūtos mērījumus, par ļoti labas kvalitātes jaunpienu uzskata tādu, kurā imūnglobulīnu koncentrācija ir > 101 mg/mL, labas kvalitātes no 65 līdz 100 mg/mL, vidējas kvalitātes − 45–64 mg/mL un zemas kvalitātes < 45 mg/mL.

Ar refraktometru nosaka jaunpienā esošo olbaltumvielu ietekmi uz gaismas staru laušanas intensitāti jeb refraktīvo indeksu (Brix %), kas norāda kopējo olbaltumvielu daudzumu jaunpiena paraugā (Quigley, 2016). Jo lielāks olbaltumvielu daudzums jaunpienā, jo lielāks iegūtais Brix % (2. att.). Izmantojot šo metodi, jaunpiena temperatūra var būt plašā diapazonā, no 10 līdz 40 °C (Chigerwe, Hagey, 2014). Ļoti labas kvalitātes jaunpienam Brix % ir > 30.0 %, labas kvalitātes 20–29 %, vidējas 15–19 % un zemas kvalitātes < 15 %.

LLU Dzīvnieku zinātņu institūta pētījuma mērķis bija skaidrot praksē piedāvāto ekspresmetožu izmantošanas iespējas jaunpiena kvalitātes novērtēšanai. Pētījumā izmantoti 92 jaunpiena paraugi, kas iegūti no Holšteinas melnraibās šķirnes govīm. Vairākums pētījumā izmantoto govju atnesas pirmo un otro reizi, katrā grupā pa 30 govīm, bet viena govs bija atnesusies sesto reizi. Jaunpiena paraugs 0.3 L apjomā sagatavots no kopējā pēc dzemdībām izslauktā jaunpiena daudzuma. Izmantojot kolostrometru, noskaidrots, ka vidējā jaunpiena imūnglobulīnu koncentrācija bija 92.3 mg/mL, bet, nosakot ar refraktometru, – 25.3 %, kas abos variantos atbilst labas kvalitātes jaunpienam. Starp rezultātiem iegūta cieša, pozitīva korelācija (r = 0.82).

2. att. Jaunpiena kvalitātes noteikšana ar refraktometru (http://shop.thevetgroup.com.au/brix–refractometer).

Izmantojot kolostrometru, noskaidrots, ka 39 paraugos (42.3 %) imūnglobulīnu koncentrācija bija virs 101 mg/mL, 41 paraugā (44.7 %) no 66 līdz 100 mg/mL, 8 paraugos (8.7 %) no 46 līdz 65 mg/mL, bet 4 paraugos (4.3 %) mazāk kā 45 mg/mL, kas uzskatāms par nekvalitatīvu jaunpienu.

Izmantojot refraktometru, iegūtie rezultāti atšķīrās, Brix virs 30.0 % bija 15 jaunpiena paraugiem, tas ir 16.3 %, bet robežās no 21 līdz 30 % bija 74 jaunpiena paraugam, vai 80.4 % no visiem analizētajiem, tikai trīs jaunpiena paraugi bija vidējas kvalitātes. Novērtējot jaunpiena kvalitāti ar šo metodi, netika identificēts neviens nekvalitatīva jaunpiena paraugs.

Atbilstoši citu pētījumu rezultātiem lielākā imūnglobulīnu koncentrācija jaunpienā iegūta govīm, kuras atnesušās trīs reizes (n = 21), vidēji 111.3 mg/mL un Brix 28.2 %. Zemākais imūnglobulīnu daudzums jaunpienā iegūts govīm, kuras atnesas otro reizi (n = 30), attiecīgi 83.2 mg/mL un 23.8 %, arī no šīm govīm iegūtais jaunpiens atbilst labas kvalitātes kritērijiem (3. att.).

Pētījuma laikā atnesās 30 grūsnās teles, 21−26 mēnešu vecumā. Tika noskaidrots, ka augstākā imūnglobulīnu koncentrācija jaunpienā bija govīm, kuras pirmo reizi atnesās 24−26 mēnešu vecumā, vidēji 105.8 mg/mL un Brix 27.4 %.

Abu metožu salīdzināšanai nepieciešamo darbību aprakstu skat. tabulā.

Secinājumi. Jaunpiena kvalitātes novērtēšanai fermā ir izmantojamas abas ekspresmetodes, tās nodrošina līdzvērtīgu rezultātu. Jaunpiena kvalitātes novērtēšana ar kolostrometru ir darbietilpīga, bet ar refraktometru ātra un lēta.

3. att. Dažādu laktāciju govju jaunpiena kvalitāte.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Kombinētā piena – gaļas liellopu šķirne Simentāle
Kombinētā piena – gaļas liellopu šķirne Simentāle

Piena lopkopībā diezgan bieži sastopamies ar apzīmējumu kombinētās šķirnes....

Domāt, mainīties un pastāvēt
Domāt, mainīties un pastāvēt

Lauksaimniecības nozaru un zemnieku saimniecību attīstībā bieži varam pārli...

SIA "Griezes Lejnieki" laiku lokos
SIA "Griezes Lejnieki" laiku lokos

Latvijas piensaimniecību pēdējo divdesmit, trīsdesmit gadu laikā skārušas ...

Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai
Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai

Ar katru gadu elektroenerģija kļūst aizvien būtiskāks resurss jebkurā saimn...