, .
fair_day 22.6℃
Vārda dienu svin: Jēkabs, Žaklīna

Dažādu desikantu pielietojuma salīdzinājums kartupeļu audzēšanā

LLKC , 03-05-2022
Dažādu desikantu pielietojuma salīdzinājums kartupeļu audzēšanā

LLKC sadarbībā ar biedrību “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”, Cēsu novada zemnieku saimniecību “Briežkalni” un AREI 2021. gadā uzsāka demonstrējumu kartupeļu stādījumā.

Demonstrējuma mērķis ir salīdzināt un izvērtēt dažādu desikantu un lakstu iznīcināšanas paņēmienu pielietošanu kartupeļu stādījumos, lai izvēlētos efektīvāko lakstu iznīcināšanas veidu kartupeļu audzēšanai sēklai, pārtikai un pārstrādei čipsos. Demonstrējums ierīkots, pamatojoties uz to, ka līdz šim lietotais desikants Reglone 200 SL (darbīgā viela dikvāts) ir izņemts no aprites un anulēts no Latvijas augu aizsardzības līdzekļu saraksta. Līdz ar to, lai iegūtu glabāšanai piemērotus kartupeļus (sēklai, čipsiem, pārtikai) ar labi nobriedušu mizu, ir jāatrod piemēroti desikanti un lakstu iznīcināšanas paņēmieni, kas varētu būt alternatīva Reglone 200 SL pielietošanai.

Līgatnes pagasta z/s “Briežkalni” kartupeļu šķirnes ‘Sorentina’ stādījumā tika ierīkots demonstrējums ar 14 variantiem, pielietojot 7 dažādas desikantu kombinācijas un salīdzinot to iedarbību pļautos un nepļautos kartupeļu lakstos. Desikantu demonstrēšanai saņemta atļauja no VAAD.

Demonstrējuma varianti kartupeļu stādījumā

Demonstrējuma ierīkošana

Kartupeļi stādīti 2021. gada 12. maijā, izstādīšanas norma 2,0 t/ha. Pamatmēslojumā doti minerālmēsli NPK 8-11-23 800 kg/ha reizē ar stādīšanu, papildmēslojumā iestrādāts nitrobors 200 kg/ha un kālija sulfāts 200 kg/ha.

Pret lakstu puvi divas reizes miglots Ridomil Gold 2,5 kg/ha un divas reizes Ranman Top 0,5 l/ha. Reizē ar fungicīdu vienu reizi lietots arīinsekticīds Decis Mega 150 g/ha kartupeļu lapgrauža ierobežošanai.

Lakstus nopļāva 1. septembrī. Pirmā smidzināšana ar desikatiem bija 3. septembrī un atkārtotā saskaņā ar demonstrējuma shēmu (pēc 3–7 dienām). Vara un dzelzs sulfāts lietots 4% koncentrācijā. Pēc variantu apstrādes tika veikts desikantu iedarbības vērtējums.

Kartupeļu lakstu apstrādes un desikantu pielietojuma iedarbības novērtējums, 2021. g. (nokaltušas lapas un stublāji,%)

Rezultāti

Līdz šim reģistrētais un plaši pielietotais desikants Reglone 200 SL lakstus iznīcināja visātrāk un efektīvāk (4. un 5. variants). Savukārt gan Spotlight Plus (2. un 3. variants), gan vienkārši lakstu nopļaušana saistīta ar papildu izmaksām lakstu pļaušanai un palielina zaļo bumbuļu īpatsvaru ražā.

Desikants Spotlight Plus iedarbojas pārliecinoši, bet lēnāk, salīdzinot ar Reglone 200 SL variantiem. Divreizēja preparāta lietošana ievērojami paātrina (bet arī sadārdzina) lakstu nokalšanu.

Desikants Mizuki uz nepļautiem lakstiem iedarbojas lēnāk un mazāk efektīvi nekā Spotlight Plus (6. un 7. variants). Papildus pielietojot Spotlight Plus miglojumu, netika sasniegta pilnīga lakstu iznīcināšana (8. variants).

Demonstrējumā 2. un 30. septembrī noņemti katram variantam 10 kartupeļu ceri un novērtēta raža un 30. septembrī arī bumbuļu mizas gatavība. Rezultātā var secināt, ka, lietojot ārpusskaņu mēslošanas līdzekļus (vara sulfātu, dzelzs sulfātu – varianti 9.–14.) 4% lielā koncentrācijā, netiek nodrošināta augu augšanas pārtraukšana un kartupeļu bumbuļu mizas nobriešana. Līdz ar to šāda lakstu iznīcināšanas metode nav iedarbīga un šie preparāti nav izmantojami kā desikanti.

2021. gada apstākļos arī vienkārša lakstu zema nopļaušana (1. variants) bija pietiekami efektīva, bet tas varētu nebūt efektīvs paņēmiens sēklu laukos, kur laksti jāiznīcina agrākā attīstības fāzē.

Kartupeļu ražas uzskaite

Nepilnīgi iznīcinot lakstus, augi turpina ražas veidošanu. Izvērtējot ražas pieaugumu pēc lakstu nopļaušanas, uzskatāmi redzams, ka variantos ar neefektīvu lakstu iznīcināšanu ir liels ražas pieaugums, kas turpinās līdz ražas novākšanai. Variantos, kur laksti sekmīgi tiek iznīcināti (varianti 1.–5. un 7.–8.), ražas pieaugums indikatīvi norāda sēklaudzētājiem sagaidāmās bumbuļu izmēra izmaiņas.

Savukārt, bumbuļiem turpinot augšanu, mizas nobriešana tiek kavēta.

Kartupeļu bumbuļu mizas novērtējums un pārstrādes rādītāji

Sekmīgie varianti ir iekrāsoti zaļā fonā un tajos ir izdevies iegūt bumbuļus ar nobriedušu mizu, kas derīgi uzglabāšanai.

Ekonomiskais izvērtējums

Analizējot desikantu pielietošanas ekonomiskos rādītājus, tika salīdzinātas tiešās lakstu iznīcināšanas izmaksas – lakstu pļaušana, miglošana un desikants. Pārējās mainīgās audzēšanas izmaksas tiek uzskatītas par nemainīgām visiem variantiem, līdz ar to tie ir nebūtiski demonstrējuma rezultātu izvērtēšanai.

Lakstu apstrādes variantu, pļaušanas, miglošanas un desikantu izmaksu salīdzinājums kartupeļu demonstrējumā, EUR/ha

No rezultātiem var secināt, ka ekonomiski izdevīgākais lakstu iznīcināšanas paņēmiens ir, pielietojot miglojumu ar Reglone 200 SL (4. un 5. variants). Tas nozīmē, ka kartupeļu audzētājiem būtu jālūdz Valsts augu aizsardzības dienestam šo desikantu atļaut pielietot turpmāk.                                                                                                                     

No abiem jaunajiem desikantiem – Mizuki un Spotlight Plus – mazākās izmaksas ir Spotlight Plus variantā ar vienu miglojumu un devu 1 l/ha, bet tas saistīts ar nepieciešamību nopļaut lakstus un ilgāku mizas nobriešanas laiku, kas veicina palielinātu zaļo bumbuļu īpatsvaru ražā (3. variants). Desikantu Mizuki var pielietot bez lakstu pļaušanas, bet tikai ar divreizēju smidzināšanu (7. variants), un jārēķinās ar ilgāku, mazāk efektīvu lakstu nokalšanas laiku un augstākām izmaksām.

Atziņas un ieteikumi

  1. Prasīt atļauju VAAD turpināt lietot desikantu Reglone 200 SL, jo tas ir vislētākais un efektīvākais lakstu iznīcināšanas veids.
  2. Desikants Mizuki neveicina bumbuļu mizas nobriešanu, lēnāk aptur augu augšanu un tam ir salīdzinoši augstas izmaksas.
  3. Desikanta Spotlight Plus lietošanu sadārdzina nepieciešamā lakstu pļaušana pirms miglošanas, kas papildus var veicināt zaļo bumbuļu īpatsvara pieaugumu ražā.
  4. Lakstu pļaušana, kas nepieciešama desikanta Sptlight Plus lietošanai saistīta ar speciāla agregāta un šauro riteņu iegādi, to kopējās izmaksas ir ap 20 000 EUR. Atbilstošas tehnikas iegāde sadārdzina šī paņēmiena izmantošanu.

Ar demonstrējuma gaitu varēja iepazīties lauka dienā 23.09.2021. z/s “Briežkalni” Cēsu novadā. Tajā piedalījās zinātniskā konsultante Ilze Skrabule (AREI), pārstāvji no biedrības “Kartupeļu audzētāju un pārstrādāju savienība”, VAAD inspektori, lauksaimnieki un konsultanti, kas varēja novērtēt desikantu lietošanas efektivitāti un dalīties pieredzē. Demonstrējums turpināsies arī 2022. gadā.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. LAD līguma Nr. 10 2.1-20/21/P15 Demonstrējuma tēma: Dažādu desikantu pielietojumu salīdzinājums kartupeļu audzēšanā Latvijas apstākļos  (projekta Nr. 21-00-A00102-000001).

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Profesionāļu diena aitkopjiem
Profesionāļu diena aitkopjiem

17.augustā, LAAA kontrolnobarošanas stacijā ("Klimpas", Jeru pag., Valmiera...

Traktortehnikas īpašniekiem pieejams vairāk digitālo pakalpojumu
Traktortehnikas īpašniekiem pieejams vairāk digitālo pakalpojumu

Valdība,16. jūlijā, apstiprinājusi grozījumus traktortehnikas, tās piekabes...

Veiktas 400 pārbaudes dažādās vietās, bakteriālā iedega konstatēta sešos saimniekaugu paraugos
Veiktas 400 pārbaudes dažādās vietās, bakteriālā iedega konstatēta sešos saimniekaugu paraugos

Šobrīd Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori visā Latvijas te...

Līdz 31. jūlijam iespējams pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai
Līdz 31. jūlijam iespējams pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

Līdz šī gada 31. jūlijam primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, la...