, .
cloudy 6.6℃
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Lauku tīkls , 13-02-2024
Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

EJZAF 1. rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana”

Projektu pieteikumu pieņemšana: no 09.03.-07.04.2024.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

 • Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

 • 100 000,00 EUR, bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 200 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

 • Pamata likme: 50%

Paaugstināta atbalsta intensitāte piemērojama šādos gadījumos:

 • Inovatīvām aktivitātēm: 65%
 • Ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem: 80-100%
 • Kopprojektiem: 90%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Projektu īstenošanas teritorija:

Engures, Lapmežciema pagasti. Jūrmalas pilsētā atbalstu var saņemt tikai pretendents, kura komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Atbalstāmās nozares:

Atbalsts pieejams ar primāro lauksiamniecisko ražošanu nesaistītās uzņēmējdarbības jomās:

 1.   Zvejniecība, zivju produktu apstrāde un pārstrāde, zivsaimniecības uzņēmumu darbību dažādošana piekrastē;
 2.   Sabiedriskā ēdināšana, t.sk. atbalstāma puduru veidošana ar citām radošām industrijām;
 3.   Specializēti veselības aprūpes pakalpojumi (piem. zobārstniecība, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana, dažādu speciālistu, t.sk ģimenes   ārstu prakses, to kvalitātes uzlabošana;
 4.   Sociālās palīdzības/aprūpes pamatpakalpojumi;
 5.   Nelauksaimniecisko produktu ražošana, apstrāde un pievienotās vērtības radīšana;
 6.   Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. mājražošana;
 7.   Amatniecība;
 8.   Intelektuālā uzņēmējdarbība;
 9.   Izglītības, Sabiedriskie un citi pakalpojumi;
 10.   Tūrisms*.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā

Latvijas jaunie lauksaimnieki turpinās aktīvu savu interešu aizstāvību un v...

Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā
Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā

Valsts atbalstam ciltsdarbam 2024. gadā paredzēti 20,42 miljoni eiro....

Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos
Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos

LLKC 2022. gadā ierīkoja demonstrējumu “Optimāla augsnes pH līmeņa uzturēša...

Iesniegums šāgada valsts atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz 1. martam
Iesniegums šāgada valsts atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz 1. martam

Ministru kabinets 30. janvārī apstiprinājis Zemkopības ministrijas sagatavo...