, .
cloudy 24.7℃
Vārda dienu svin: Justīne, Juta

Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

Lauku tīkls , 13-02-2024
Biedrība “Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu

EJZAF 1. rīcībā “Ekonomiskās izaugsmes veicināšana”

Projektu pieteikumu pieņemšana: no 09.03.-07.04.2024.

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

 • Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

 • 100 000,00 EUR, bet projektiem, kur ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām- 200 000 EUR

Atbalsta intensitāte:

 • Pamata likme: 50%

Paaugstināta atbalsta intensitāte piemērojama šādos gadījumos:

 • Inovatīvām aktivitātēm: 65%
 • Ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem: 80-100%
 • Kopprojektiem: 90%.

Projektu pieteikumus jāsagatavo un jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Projektu īstenošanas teritorija:

Engures, Lapmežciema pagasti. Jūrmalas pilsētā atbalstu var saņemt tikai pretendents, kura komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Atbalstāmās nozares:

Atbalsts pieejams ar primāro lauksiamniecisko ražošanu nesaistītās uzņēmējdarbības jomās:

 1.   Zvejniecība, zivju produktu apstrāde un pārstrāde, zivsaimniecības uzņēmumu darbību dažādošana piekrastē;
 2.   Sabiedriskā ēdināšana, t.sk. atbalstāma puduru veidošana ar citām radošām industrijām;
 3.   Specializēti veselības aprūpes pakalpojumi (piem. zobārstniecība, fizioterapija, ārstnieciskā vingrošana, dažādu speciālistu, t.sk ģimenes   ārstu prakses, to kvalitātes uzlabošana;
 4.   Sociālās palīdzības/aprūpes pamatpakalpojumi;
 5.   Nelauksaimniecisko produktu ražošana, apstrāde un pievienotās vērtības radīšana;
 6.   Lauksaimniecības produktu pārstrāde, t.sk. mājražošana;
 7.   Amatniecība;
 8.   Intelektuālā uzņēmējdarbība;
 9.   Izglītības, Sabiedriskie un citi pakalpojumi;
 10.   Tūrisms*.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...