, .
cloudy 6.6℃
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Atbalstu produktu apstrādei varēs saņemt piekrastes zvejnieki ar atkārtoti noslēgtu zvejas tiesību nomas līgumu

Zemkopības ministrija , 01-09-2023
Atbalstu produktu apstrādei varēs saņemt piekrastes zvejnieki ar atkārtoti noslēgtu zvejas tiesību nomas līgumu

Valdība, 29. augustā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumam “Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā”, precizējot vairākus atbalsta saņemšanas līdzšinējos nosacījumus zvejniekiem, kuri attīsta saimniecisko darbību piekrastes zvejniecībā. Atbalstu šajā pasākumā var saņemt tieši atbalsta pretendenta piekrastes zvejā iegūto produktu apstrādei un apritei.

Izmaiņas noteikumos noteic, ka turpmāk atbalstu varēs saņemt arī piekrastes zvejnieki, kuriem atkārtoti noslēgts zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju un jaunā līguma sākuma termiņš ir mazāks par 24 mēnešiem. Tāpat arī paredzēta iespēja atbalstu saņemt jaunajiem zvejniekiem, kuri jau saņēmuši atbalstu šajā atbalsta pasākumā, iegādājoties savu pirmo zvejas kuģi.

Noteikumos precizēts nosacījums par saistītām personām, nosakot, ka iegādi neveic no personas, kura atrodas interešu konfliktā ar atbalsta pretendentu.

Ar grozījumiem precizēti priekšapmaksas saņemšanas nosacījumi, detalizēti nosakot kārtību, kādā tiek pieprasīta 90% priekšapmaksa par preces piegādi. Tāpat arī precizēti nosacījumi ieguldījumiem būvniecībā.

Noteikumi ir papildināti ar prasību, ka – saskaņā ar apstiprināto Programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam – atbalsta saņēmējam ir jāsasniedz rezultāts rādītājā “Personas, kas gūst labumu”.

Grozījumi noteikumos attieksies uz tiem projektu iesniegumiem, ko iesniegs projektu pieņemšanas kārtā, ko izsludinās tikai pēc šī noteikumu projekta spēkā stāšanās. Pasākumu “Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā” finansē no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF).

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā
Latvijas Jauno zemnieku klubs – par jauno saimnieku interesēm Latvijā un Eiropā

Latvijas jaunie lauksaimnieki turpinās aktīvu savu interešu aizstāvību un v...

Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā
Valsts atbalsts ciltsdarbam 2024. gadā

Valsts atbalstam ciltsdarbam 2024. gadā paredzēti 20,42 miljoni eiro....

Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos
Kaļķošanas materiālu salīdzinājums tauriņziežu–stiebrzāļu zālājos

LLKC 2022. gadā ierīkoja demonstrējumu “Optimāla augsnes pH līmeņa uzturēša...