, .
clearsky_day 16.2℃
Vārda dienu svin: Gaida, Arnis, Arno

27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam

LLKC , 28-04-2023
27. aprīlī sākas pieteikšanās NATURA 2000 kompensācijas maksājumam

No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jūnijam) meža īpašnieki var pieteikties kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām. Lai pieteiktos maksājumam, atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  jāaizpilda un jāiesniedz Ģeotelpiskais iesniegums.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zeme (izņemot purvu), kas:

 • iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
 • atrodas mikroliegumā, kurš noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

Atbalstu var saņemt, ja pieteiktā meža zemes platībā ir inventarizēta un dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā ne vēlāk kā līdz 01.03.2023.

Atbalsttiesīgās meža zemju platības kritēriji

 • viena lauka platība ir vismaz 0,1 ha un kopējā atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 1 ha;
 • uz 01.03.2023. ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:
 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība;
 • aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;
 • aizliegta galvenā cirte;
 • aizliegta kailcirte.

Vēršam uzmanību, ka šogad atbalsta likmes ir palielinātas:

 • aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas kopšanas cirte – 196 EUR/ha;
 • aizliegta galvenā cirte – 145 EUR/ha;
 • aizliegta kailcirte – 52 EUR/ha.

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Grozījumi Meža likumā nodrošinās ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu
Grozījumi Meža likumā nodrošinās ātrāku meža aizsardzības pasākumu īstenošanu

Valdība, 6. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos ...

Pirmo reizi bruto segumos iekļautas briežu audzēšanas izmaksas
Pirmo reizi bruto segumos iekļautas briežu audzēšanas izmaksas

Lai kalkulētu, piemēram, briežu audzēšanas izmaksas, lieti noderēs bruto se...

Valsts meža dienests rosina turpināt egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežojošos pasākumus
Valsts meža dienests rosina turpināt egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežojošos pasākumus

Saistībā ar egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) aktivitātes pieaugum...

1. jūnijā sākas stirnu āžu medību sezona
1. jūnijā sākas stirnu āžu medību sezona

Valsts meža dienests informē, ka šā gada 1. jūnijā ir sākusies kārtējā stir...