, .
fair_day 9.6℃
Vārda dienu svin: Māris, Mārica, Maigurs

Loterijas noteikumi SIA „SAIMNIEKS LV” žurnāla „Saimnieks LV” abonēšanas loterijai

„Abonē žurnālu „Saimnieks LV” 2021.gadam un laimē”

 

 1. Preses izdevējs: SIA „SAIMNIEKS LV”, reģ. Nr. 40003683457, juridiskā adrese: Izstāžu komplekss „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076; biroja adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046000702853
 2. Loterijas organizētājs: SIA „SAIMNIEKS LV”, reģ. Nr. 40003683457, juridiskā adrese: Izstāžu komplekss „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076; biroja adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046
 3. Loterijas norises teritorija: Latvija
 4. Par loteriju atbildīgā persona:

SIA „SAIMNIEKS LV” par loteriju atbildīgā persona Inta Puķīte, kontakttālrunis 28611555.

 1. Loterijas norises sākuma datums: 2020.gada 1.oktobris
 2. Loterijas norises beigu datums: 2021.gada 10.marts
 3. Laimestu fonds:

Loterijā tiks izlozēti 4 produkti:

 • Graudu mitruma mērītājs – Check Plus – vērtība 449,16 EUR (bez PVN); 543,48 EUR (ar PVN 21 %) no SIA „Investa Ltd”;
 • Instrumentu komplekts - Mechanics tool set 1/4" and 1/2" 141-pieces – vērtība 195,00 EUR (bez PVN); 235,95 EUR (ar PVN 21 %) no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību JVK Projekti;
 • Motoreļļu un smērvielu komplekts – komplekta sastāvs: 601745126 AGRIFARM UTTO CL Motoreļļa 1 muca; 600976910 TITAN TRUCK PLUS 15W-40 Motoreļļa 1 muca; 601196195 RENOLIT FEP 2 Smērvielas 400 gramu iepakojumi 20 gabali - vērtība 590,77 EUR (bez PVN); 714,83 EUR (ar PVN 21 %) no FUCHS LUBRICANTS LATVIA SIA;
 • Minerālmēsli – YaraBela Axan 27N+4S (FI01-0120) 1,2 tonnas – vērtība 270,00 EUR (bez PVN); 326,70 EUR (ar PVN 21 %) no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Scandagra Latvia”;

Kopējā laimestu fonda vērtība ir EUR 1504,93 (bez PVN); ar PVN 21 % - EUR 1820,96.

 1. Loterijā tiks izlozēts:

4 loterijas dalībnieki, kuri iegūs savā īpašumā katrs 1 gab. laimesta fonda produktu.

 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

Loterijā var piedalīties fiziskās un juridiskās personas.

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam nepieciešams:

 • abonēt žurnālu „Saimnieks LV” uz 2021.gada 12 (divpadsmit) mēnešiem laika posmā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 20.janvārim;
 • reģistrēt SIA „SAIMNIEKS LV” mājas lapā www.saimnieks.lv žurnāla abonēšanas kvīti vai čeka numuru, vai maksājuma uzdevuma numuru par rēķina apmaksu; apmaksas datumu; vārdu, uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai); kontakta tālruni; e-pastu;
 • dalībniekam visā loterijas norises periodā nepieciešams saglabāt žurnāla abonēšanas kvīti, čeku vai maksājuma uzdevumu par rēķina apmaksu.
 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi: Nav.
 2. Datums, līdz kuram iesniedz dokumentus, kas apliecina dalību loterijā:

Abonēšana jāveic līdz 2021.gada 20.janvārim. Jāreģistrējas SIA „SAIMNIEKS LV” mājas lapā www.saimnieks.lv līdz 2021.gada 20.janvārim.

 1. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

Loterijas izloze notiks 2021.gada 29.janvārī, plkst. 12:00 SIA „SAIMNIEKS LV” biroja telpās Jūrkalnes ielā 15, Rīgā, LV-1046.

 1. Loterijas laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

Loterijas laimesta ieguvēji tiks publicēti 2021.gada 10.martā žurnāla „Saimnieks LV” marta numurā un mājas lapā www.saimnieks.lv.

 1. Laimesta ieguvējs laimestu var saņemt:

Laimestu laimējusī persona varēs saņemt, ierodoties SIA „SAIMNIEKS LV” birojā Jūrkalnes ielā 15, Rīgā, LV-1046 ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31.martam (ieskaitot), līdzi ņemot un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (fiziskai personai) vai pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (juridiskai personai) un žurnāla abonēšanas kvīti, čeku vai maksājuma uzdevuma par rēķina apmaksu.

Par laimesta saņemšanu jāparaksta laimesta pieņemšanas-nodošanas akts.

 1. Laimesta saņemšanas papildus izmaksas:

Ceļa izdevumi līdz laimesta izsniegšanas vietai Jūrkalnes iela 15, Rīgā.

 1. Termiņš, līdz kuram var pieteikties uz laimestu un to saņemt:

Dalībnieks laimestam var pieteikties un to saņemt ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.martam (ieskaitot).

 1. Ar pretenzijām par loterijas norises kārtību var vērsties:

Rakstveidā iesniegtās pretenzijas no loterijas dalībniekiem tiek pieņemtas, ja tās iesniegtas ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi (30 dienas) pēc izdevuma, kurā paziņoti laimētāju vārdi, nodošanas tirdzniecībā (līdz 05.03.2021.). Pretenzijas rakstveidā jāsūta uz: SIA „SAIMNIEKS LV”, biroja adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046. Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā persona SIA „SAIMNIEKS LV” Elīna Šmite kopā ar SIA „SAIMNIEKS LV” valdes locekli Rihardu Krastiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas un nosūta loterijas dalībniekam rakstveida atbildi.

 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

Personas, kuras nav abonējušas žurnālu „Saimnieks LV” uz visu 2021.gadu noteiktā laikā no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 20.janvārim.

 1. Papildinformācija:

Ja loterijā laimestu ieguvusī persona nepiesakās uz laimestu noteiktajā termiņā, tā zaudē tiesības saņemt laimestu, un laimests paliek SIA „SAIMNIEKS LV” īpašumā.

Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.

 1. Informācija: Pilns loterijas noteikumu teksts publicēts www.saimnieks, saīsināts loterijas noteikumu teksts – žurnālā „Saimnieks LV”.

Loterijas atļaujas numurs: Nr. 6476